“Jurnalism înseamnă să publici ceea ce cineva nu vrea să fie publicat. Orice altceva e publicitate.” - George Orwell

DETALII AICI.
ANALIZENOUTATI

Distrugerea puterii economice a românilor și a potențialului lor biologic

apocalipsa 1

A fost o preocupare permanentă a celor trei imperii care au stăpînit țările românilor dar și a cazarilor sudiți începînd cu prima parte a secolului XlX cînd se pare că le-a venit ideea unui Israel al jidanilor la est de Carpați. Imperiul țarist, odată cu expansiunea lui spre sud-estul Europei începînd cu anul 1711 ne-a întîlnit în drumul viselor lor de mărire și amarnic ne-au jefuit, nenorocire ce ne-a urmărit peste 160 de ani, de cîte ori ne-au călcat țara. Potrivit unor observatori britanici, Valahia a fost nevoită să se îndatoreze unor creditori europeni cu o sumă totală de 10 milioane de piaștri, pentru a face față cerințelor armatei ruse. Acuzații de jaf sistematic au fost făcute de autorul francez Marc Girardin, care a călătorit în regiune în anii 1830; Girardin a afirmat că trupele ruse au confiscat practic toate animalele pentru nevoile lor și că ofițerii ruși au insultat clasa politică, spunînd în mod public că în cazul în care furnizarea de boi s-ar dovedi insuficientă, boierii vor fi înjugați la care în locul acestora; această acuzație a fost reluată de Ion Ghica în amintirile sale. El a amintit și despre insatisfacția crescândă față de noua stăpânire și că țăranii erau în mod special supărați din cauza manevrelor continue de pe teritoriul Principatelor.

Dar și alți francezi ajunși cu diferite interese pe la noi au constatat sălbăticia rușilor care o întrecea pe a fiorșilor năvălitori asiatici hunii și tătarii. Căpeteniile armatei imperiale ruse care au trecut granița de pe Prut cer Moldovei să se bucure de osăeție și să predea pentru îndestularea urdiilor năvălitoare 24.000 cetverturi de făină, 58.500 de ovăz, 2450 de crupe, 560.000 oca de carne şi 4.000 vedre de rachiu. ,,Numărul trupelor care în acest moment este evaluat la 90.000 oameni. Dacă se ţine seama de faptul că o armată atât de numeroasă n-a fost până astăzi urmată de nici o casă de bani, de nici o subzistenţă, nici măcar de o singură cutie de medicamente, şi că toate trebuinţile ei, până chiar şi solda trupelor, sunt îndestulate pe cale de rechiziţie militară, îşi poate face cineva o idee de împovărarea locuitorilor acestei nenorocite ţări?”(Hugot către Laferronnays, 30 mai 1828). Să spun că cetvertul era un sfert de kilogram, ocaua aveam cam 1, 25 litri sau kilograme, vadra era o măsură pentru lichide și avea 12,88 litri în Muntenia și 15,2 în Moldova. Mai cer ,,oaspeții dragi ai româmilor” bașca ,,5.500.000 puduri de fân(un pud avea 16,38 kg.), confecționarea a 80.000 potcoave, pentru a potcovi 40.000 boi rechiziţionaţi tot de la ţăranii români pentru efectuarea transportului către Balcani, a artileriei ruseşti, după care, boii înşişi trebuie să servească drept hrană soldaţilor ruşi, toate aceste lucruri nu au costat nimic imperiul rus. Confiscările alcătuiesc numai o mică parte din ceea ce românii sunt îndatoraţi să furnizeze…  Dacă Ţara Românească n-ar fi închisă din toate părţile, n-ar mai rămâne într-însa după 24 ceasuri nici un locuitor altul decât boierii şi grecii”(Hugot către Laferronnays, 23 iunie 1828). Dar țăranii români au fost obligați nu numai să-i hrănească pe năvălitori cum s-a întîmplat de atîtea ori cu ,,fratele mai mare de la răsări” – de cînd i-a răsărit lui ideea de crăcănare peste toată Europa – ci tot ei au trebuit să însoțească transporturile și să sape tranşee pentru luptă, chiar în perioada lucrărilor de pe câmp, aşa încât recolta lor a fost compromisă. Moldovei i se mai cer 24 – 25.000 de care pentru transportul a 100.000 cetverturi de făină de pe malurile Prutului pe acelea ale Dunării… toate carele din ţară vor fi rechiziţionate pentru acest transport. Lipsa oricăror produse va duce la scumpiri excesive o căruţă de lemne de foc ajungînd, de la 3 lei la 24 lei. „Generalul Jeltuhin administra prin lovituri de sabie, întemniţa, surghiunea, maltrata pe toți cei care nu erau ruşi.” (Hugot catre Portalis, 6 iulie 1829). „Satele aflate în calea armatei rusești încep a fi pustiite, ţăranii – cu grânele rechiziţionate şi vitele omorâte de căratul proviziilor sau lovite de epidemii – fugind în Transilvania… Generalul rus Jeltuhin pretinde chiar ca Ţara Românească să suporte în totalitate armata rusă şi după ce aceasta va trece Dunărea in Bulgaria. Când boii lipsesc sau, ceea ce se întâmplă des, mor sub jug, se înjugă în locul lor ţărani” (Viollier către Polignac, 30 iulie 1829). După anexarea Basarabiei la imperiul rus, o parte însemnată a țăranilor români au trecut peste Prut în Moldova datorită împilărilor, jafurilor și umilirilor la care erau supuși de către armata rusă și noua administrație formată în mare parte din jidani. Ca să înțelegem această mare nenorocire, venită pe capul românilor din Basarabia dau recensămîntul făcut de ocupant în anul 1812; 419240 români(86%), 30000 ruteni(6,55%), 19130 mozaici(4,2%), 6000 lipoveni(1,2%), 1207 găgăuzi(0,25%) și 1200 bulgari(0,25%), iar în anul 1918 românii mai reprezentau numai 62%, crescînd procentul rușilor la 7% și al jidanilor la 12%!

Consecința directă a acestor jafuri și silnicii nemaiauzite asupra Ţărilor Române, a fost aceea că acestea au încetat de a mai fi mari producătoare și exportatoare de vite, sărăcia înstăpînindu-se peste tot! Generalul rus Suvorov, răspunzând unor plângeri ale localnicilor, declara că vrea să lase moldo-valahilor ochii, ca să aibă cu ce plânge.Un rol devastator asupra economiei românilor timp de peste 150 de ani (de la pacea de la Passarowitz pînă în anul 1871 cînd au fost abrogate privilegiile) l-au îndeplinit și ,,sudiții”, negustori și cămătari cazari care desfășurau activități economice în Țările Românilor dar nu plăteau nici un fel de taxe, situația fiind la fel și pentru mărfurile importate. Există plîngeri ale boierilor și breslelor către domnitorii din aceste țări care arată cum ei sînt ruinați prin privilegiile primite de cazari în urma tratatelor de pace încheiate între imperiul otoman și cele 3 imperii amintite.

Mihai Eminescu scrie în mai multe articole publicate în ziarul Timpul cotropirea economică la care au fost supuși românii de către cele 3 imperii: austriac (și apoi austro-ungar), țarist și german, toate folosindu-se de mozaicii care doreau să-și întemeieze un stat al lor la est de Carpați, cu teritorii luate din sudul Poloniei și cam toată Moldova istorică pînă dincolo de Bug. Dau numai un exemplu din Timpul, 7 octombrie 1881 „…O conspiraţie întreagă contra negoţului român, contra muncii române, contra statului român, conspiraţie la care i-au parte fără s-o ştie poate sferele noastre dominante, însă unii cu bună ştiinţă şi printre aceştia desigur putem cita pe d. Gheorghian, Guţă, Panu şi pe părintele lor spiritual C. A. Rosetti…” Această realitate deși este dovedită istoric, ea nu a fost pusă niciodată în discuție ca făcînd parte din istoria modernă a românilor fiindcă ar distruge mitul binefacerilor cazarilor de cînd au venit în stoluri peste români. Dar ar mai lumina pe unii români, că după asasinarea lui N. Ceaușescu, România a fost supusă unui amplu proces de distrugere economică, morală și spirituală, astfel ca țara să nu mai existe ca sălaș al românilor!     

Începînd cu secolul XlX, cazarii prin speculă, evaziune și cămătărie au ajuns să controleze mari circuite financiare şi economice, și, cumpărînd unele căpetenii ale goimilor, au reușit să ducă prin structurile lor oculte o politică de subminare a economiilor și de înrobire a populaţiilor slab dezvoltate din centrul şi estul Europei. Prima țintă a fost controlul terenurilor agricole prin trusturile arendășești susținute de cei cu cheag din oștirea Satanei cum au descoperit goimii într-un document găsit tîrziu, într-o sinagogă din Madrid, fiind publicat de ziarul italian Accecicilo Tardi din 8 octombrie 1938. Autorul textului scris în anul 1896 este rabinul Reichorn din Praga, care a gîndit acțiunea de iudaizare a proprietăţilor funciare astfel: „în numele justiţiei sociale şi a egalităţii, vom împărţi marea proprietate la ţărani, care, fiind lipsiţi de mijloace de exploatare, se vor adresa nouă, devenind datornicii noştri, iar capitalurile noastre făcându-se stăpâne, noi vom fi marii proprietari şi puterea va fi a noastră”. La un an de la elaborarea acestei direcții de acțiune asupra proprietății agricole a goimilor, prin Congresul de la Basel din anul 1897 a masoneriei mozaice s-a stabilit un nou plan care cuprindea subjugarea întregii activități economice a goimilor, nebunia fiind cunoscută sub numele de Protocoalele Înţelepţilor Sionului. milostenie care duhneşte numai a pucioasă şi teroare. Cu aceste minciuni i-au prostit pe țăranii ruși care erau înrolați în armata țaristă, magnetizîndu-i cu vodcă și ungîndu-i cu bani, făcîndu-i să lupte de partea lor. După ce s-au văzut stăpînii Rusie, i-au belit de vii și pe aceștia.

În perioada interbelică, controlul economic al cazarilor asupra românilor din Moldova istorică era mai mult decît evident: peste 87% din activitatea comercială era în mîinile lor la fel și sectorul bancar; majoritatea meșteșugurilor urbane erau în mîinile lor la fel medicina și sistemul juridic, adică un control major asupra societății românești în această regiune.

După ocuparea României de către armatele bolșevice a început distrugerea sistematică a puterii economice a românilor prin confiscarea proprietății și trecerea ei în stăpînirea statului. Pe țărani, care formau 80% din populația României ciuntite de teritorii și peste 4 milioane de suflete, i-au luat cazarii cu colectivizarea, deși în perioada interbelică sistemul cooperatist a cunoscut o extindere deosebită în lumea satelor. Dar ei urmăreau ca românii să nu mai fie proprietari ci numai proletari, adică un fel de robi moderni mînați ca o turmă de dobitoace de către stăpînirea impusă de armatele rușilor.

Cu cei 25 de miliarde de dolari împrumutați de regimul comunist condus de Nicolae Ceaușescu în perioada 1968-1978 s-au realizat cca 2.100 de întreprinderi de stat și cam 1.200 în sistemul cooperatist (excluzînd CAP-urile), 2,5 milioane de locuințe la bloc, infrastructura țării și un sistem de irigații pentru 3 milioane de hectare fiind al doilea din Europa. Toate acestea făcute cu sacrificii uriașe din partea poporului român, au dus ca în decembrie 1989 România să aibă 8,3 milioane de locuri de muncă, întreaga datorie achitată și un excedent valutar de 5 miliarde dolari. După ce s-a dat lovitura de stat condusă de I. Iliescu și s-a dat românilor pe săturate „democrație originală” s-a distrus și furat cea mai mare parte a industriei, a agriculturii, a sistemului de irigații dispărînd peste 4 milioane de locuri de muncă, iar peste 3,5 milioane de români sînt obligați să-și cîștige existența printre străini. România a ajuns să împrumute bani pentru pensii și salariile bugetarilor fiindcă se fură cam tot ce iese în cale mafiilor care stăpînesc țara. În campania prezidențială din noiembrie 2009, piratul de uscat Traian Băsescu care umbla după un nou mandat spunea că țara este viguroasă și putem ajuta chiar pe alții mai prăpădiți, dar la numai cîteva luni după ce a pus iarăși șaua pe noi, l-a îndemnat pe măscăriciul otreapă prim-ministrul Emil Boc să împrumute 20 de miliarde de euro care au dispărut ca apa în nisip și de care nimeni nu vrea să se intereseze cum au fost cheltuiți.

Atragerea fondurilor de la UE pentru perioada 2007-2011 a fost de 1,9 miliarde euro dintr-un total de 19 miliarde de care putea beneficia România. Aceste fonduri investite în țară puteau crea cîteva sute de mii de locuri de muncă și venituri de zeci de miliarde de euro anual la bugetul statului, dar afacerea avea un cusur – acești bani nu prea puteau fi furați. Și atunci mafiile politice au hotărît că ori numai ei, ori banii rămân acolo unde sînt, iar ei vor lua în continuare împrumuturi fiindcă acolo nu-i controlează nimeni, și cei mai mulți întră în buzunarele lor, proștilor ajungîndu-le praful de pe tobă.

După lovitura de stat din decembrie 1989 dată în România de către cazarii bolșevici, dar unii cu alte gusturi și năravuri, s-a urmărit iarăși distrugerea economiei pe care românii reușiseră să o clădească cu sacrificii uriașe. Astfel printre primele decrete lege ale acestei clici de canalii a fost și cel privind vînzarea pămîntului, dat în 24 decembrie, căci românii de asta aveau atunci nevoie, după un veac de suferințe greu de închipuit. Tot atunci a fost anulată și legea patrimoniului, adică liber la hoție, creînd premizele ideale pentru viitoarele jafuri planificate asupra bogăţiilor de sol şi subsol.

Prin Legea 15/1990 s-a realizat confiscarea averii obşteşti acumulată de români în cei 45 de ani de comunism şi trecerea ei în proprietatea privată a statului, pentru a putea fi vîndută pe nimic grupărilor mafiote băştinaşe sau străine. Proiectul de act normativ a fost adus de către jidanul Şaul Brukner alias Silviu Brucan în luna mai și propus Guvernului României condus de către Petre Roman, fiul cominternistului cazar Walter Neulander care la noi s-a făcut și roman, dar mai bine rămînea jidan fiindcă românii l-ar fi ,,mirosit” mai ușor. S-a distrus agricultura și sistemul de irigații ce se dorea a fi pus în funcțiune pentru 3 milioane de hectare teren, acesta fiind al doilea din Europa ca mărime! În urma acestor acțiuni criminale au dispărut peste 4 milioane de locuri de muncă, iar mare parte din cei care au lucrat în întreprinderile de stat, au fost făcuți șomeri și în etapa a doua, au trecut în rîndul pensionarilor. Dacă Ceaușescu în perioada 1970-1980 a reușit cu numai 25 miliarde de $ industrializarea țării, acum nu numai că țara are o situație economică mai grea decît după al doilea război mondial, dar mafia pusă în fruntea mesei, ne-a adus pe cap o datorie de 120 miliarde euro, bani furați în cea mai mare parte, iar cu ce le-a curs printre degete au mituit turma de dobitoace care îi votează de peste 22 de ani!

Odată cu legea adusă de Șaul/Samuel Brukner, s-a primit poruncă de la sutașii întunericului să se pornească asupra românilor morișca inflației și astfel economiile lor dar și puterea economică a întreprinderilor unde lucrau, au fost spulberate. iar în cîțiva ani, ne-au făcut aproape pe toți cu curu gol, ei avînd grijă să-și tragă tot caimacul. Dar aici un rol capital l-a avut scumpirea curentului electric pînă aproape de dublu față de piața europeană. Cum industriile moderne folosesc curentul electric avînd același rol ca sîngele pentru trupul omului, această ticăloșie a ștrangulat mii de întreprinderi, în corelație cu inflația lui Mugurel Isărescu(usca-i-s-ar lăstarul și vlăstarul pe vecie), crime despre care nimeni nu vrea să vorbească și să-i caute pe cei care au hotărît să ne nimicească economic!

În decembrie 1989 aveam în sectorul de stat un număr de 8,1 milioane de persoane angajate iar 2,6 milioane erau pensionari, un raport de 3,12 angajați pentru un pensionar. După punerea în practică a planului de distrugere a economiei României din guvernele FSN-PDSR, din perioada 1990-1996, apoi CDR, în anul 2000 aveam 4,3 milioane de pensionari și 4,5 milioane de angajați! După ce puterea a fost preluată iarăși de clanul securisto-comunist al lui Iliescu și prim-ministru a ajuns Adrian Năstase, Marele Mafiot a guvernat mai mult prin ordonanțe de urgență, iar în domeniul pensionărilor a dat nu mai puțin de 41 de asemenea acte normative, toate cu caracter special pentru anumite grupe de privilegiați.

Situația raporturilor dintre pensionari și cei ce muncesc este catastrofală azi în România, fiindcă avem aproape 5 milioane de angajați la 5,5 milioane de pensionari.

Dar A. Năstase prin crearea categoriei de pensionari speciali a reușit să deturneze o bună parte din banii de pensii către acești privilegiați care, deși reprezintă numai 200.000 persoane, adică 4% din numărul total al pensionarilor, beneficiază de 25% din fondul total de pensii. Dacă pentru pensionarii obișnuiți, pensia medie este cam de 750 lei, pentru cei cu pensii speciale, media este de  5.150 lei. Și tot începînd cu această guvernare, numărul bugetarilor a crescut de la 800.000 de persoane cîte erau la începutul anului 1990, la peste 1.400.000 de angajați în 2010 și cca. 1.200.000 de trîntori în prezent, însă această creștere a fost pentru a da tuturor neisprăviților un loc călduț și nu pentru a fi în slujba cetățeanului. După Grecia, sîntem statul cu cel mai mare număr de bugetari raportat la totalul populației.

Astăzi peste 9 milioane de persoane trăiesc la limita sărăciei sau sub limita ei, fiind pe locul l în UE, iar aceste date statistice pe care le poate verifica oricine este interesat, dovedesc fără putință de tăgadă catastrofa în care a fost adusă România prin politicile criminale de distrugere a economiei creată în perioada comunistă.
Însă prin distrugerea economiei peste 3,5 milioane de români cu un nivel de vîrstă situat la 25-50 de ani – forța de muncă cea mai instruită și cu potențial maxim – a fost obligată de mafia roșie care s-a înstăpînit pe țară, să plece pe alte meleaguri pentru a-și găsi rostul sub soare fiindcă în țara lor nu aveau cum să supraviețuiască.
Jumătate din populația României trăiește la sate, însă datorită procesului de îmbătrînire și a migrării celor tineri către orașe, din cele 9 milioane de suflete existente azi în mediul rural, peste 20 de ani, vor mai rămîne cel mult 3 milioane, ducînd la pustiirea și dispariția a mii de sate.

Pentru a înțelege acțiunea de nimicire a poporului român, dau în continuare date statistice ale statului român pe care încă nimeni nu le-a declarat false sau antisemite. În ianuarie 1990 populația României era de 23.400.000 locuitori; în anul 1992 țara avea 22.810.000 de cetățeni; la recensămîntul din anul 2002 răbojul a găsit 21.852.000 persoane cu domiciliul pe plaiurile mioritice iar cel din octombrie 2011 a mai găsit numai 19.560.000 persoane!

Într-un interval de 22 de ani România a pierdut 3.800.000 persoane adică 20% față de anul 1990, cu o rată anuală de 172.700 de români dispăruți din statisticile oficiale.
Populația de pînă la 20 ani este de 3,2 milioane, iar peste 40 de ani cînd ei vor ajunge în pragul pensionării, Țara nu va avea mai mult de 10 milioane de locuitori și asta numai datorită politicii de exterminare a românilor, dusă de guvernările criminale ieșite dintre autorii care au dat lovitura de stat în decembrie 1989. Însă starea de sănătate a tinerilor este tot mai mult afectată de alimentația chimizată cît și de felul de viață și sigur toate acestea vor afecta în minus numărul lor pe parcursul înaintării spre  limita de vîrstă amintită. Un studiu făcut în vara anului 2012 de Direcția de Sănătate Publică a județului Vrancea pe un eșantion de 8.000 de copii preșcolari și școlari de pînă la 15 ani a arătat adevărata stare de sănătate a celor care vor forma generațiile de mîine ale României; 2.000 dintre ei sufereau de boli cronice iar alți 2.500 sufereau de alte boli la fel de grave. Ori această generație atît de bolnavă și de degenerată biologic, ce va ieși la pensie peste 50 de ani va duce populația României – dacă va mai exista ca stat atunci –  undeva la 7 milioane de suflete și acelea pline de boli și nenorociri ca broasca de rîie. Generația tînără care ar trebui să asigure perpetuarea biologică a neamului nostru a ajuns să sufere în proporții catastrofale de sterilitate, datorită alimentației chimizate care este în fapt o otravă cu efect întîrziat cît și a modului de viață nesănătos. La femeile tinere de pînă la 25 de ani, sterilitatea a apărut deja într-un procent îngrijorător, iar la cele de peste 28 de ani, nenorocirea a atins 20% dintre ele, însă după vîrsta de 35 de ani peste 40% sînt sterile. Această realiate îngrozitoare arată că însăși ființa biologică a neamului rumun este amenințată fiindcă s-ar reduce foarte mult numărul femeilor valide a avea copii față de peroanele care vor muri. La bărbați situația este chiar mai gravă, iar la toate acestea trebuie adăugată obezitatea care afectează cam 35% dintre copii și peste 50% la persoanele adulte.

În cel de-al doilea război mondial în timp de 4 ani de lupte am pierdut: pe frontul de est – 71.595 de morți; pe frontul de vest – 21.053 morți, iar 367.976 de soldați sînt dați dispăruți despre care nu se știe nimic, adică 460.624 de morți și dispăruți cu o medie anuală de 115.000 persoane. Judece oricine are capul pe umeri pentru a gîndi cu el, de ce scăderea populației României în timp de pace, de bunăstare și belșug a scăzut mai mult decît atunci cînd românii mureau pe cîmpurile de lupte cu bolșevicii sau cu alți dușmani reali sau închipuiți după cum ne-au fost hărăziți de soartă, dar mai ales de unele minți criminale.
Și în timp ce noi ne tot rărim și ne ducem pe drumul fără urme, o parte dintre jidanii din Israel – cam 800.000 după unele aprecieri de taină – au primit pașapoarte de cetățeni din partea statului român după 1990, însă din România au migrat în Israel numai 270.000 de întunecați. Cînd o parte a populației din Republica Moldova a dorit să-și recapete dreptul de cetățenie român pe care l-a avut pînă în iunie 1940, același stat român, adică mafia antiromânească ce s-a înstăpînit prin lovitura de stat din decembrie 1989, le refuză sistematic acest drept legitim și istoric de a fi cetățeni români.

Distrugerea sistemului de sănătate și asistență socială este un alt domeniu unde s-a ajuns la stări de fapt de neînchipuit pentru o țară care se pretinde civilizată și mai ales cu un stat social ce plesnește de grija omului bou. Ca să nu omor gîndirea cu prea multe cifre din acest domeniu vital pentru ființa unui popor, voi aminti doar că în anul 2011 au murit de cancer un număr de 48.500 de persoane, fiind diagnosticate cu această boală nimicitoare încă 482.000 de persoane. Deși boala avea o incidență redusă pînă în anul 1990, manifestîndu-se după vîrsta de 50 de ani, după anul 2000 ea a cunoscut o adevărată explozie atît în mediul urban cît și în cel rural, iar vîrsta a coborît la 18 ani însă au apărut și cazuri de nou-născuți bolnavi de cancer datorită modului de alimentare iresponsabil al femeilor însărcinate.

Bolile neuro-psihice fac ravagii, de ele suferind aproape jumătate din populația adultă, iar efectele pe termen lung sînt devastatoare, adică nu peste mult timp vom deveni o adunătură de nebuni ce trebuie stîrpită cît mai repede. La fel este situația bolilor cardio-vasculare datorită alimentației nesănătoase sau otrăvitoaree, unde ocupăm locul lll în lume în privința morbidității și a mortalității acestor boli. După ce a fost distrusă agricultura, mafia a pornit repede să le dea românilor păpică domnoasă, frumos ambalată, ochioasă, foarte gustoasă, dar plină ochi de conservanți chimici, aditivi alimentari, amelioratori, înlocuitori alimentari și alte drăcovenii chimice care otrăvesc la fel de bine corpul uman ca cianura și uraniu. Și așa s-a pornit acțiunea de exterminare a românilor, făcută la lumina zilei și cu legea alături să se simtă tîmpitul liniștit și apărat de muște și de alte gîngănii.

Un caz particular de otrăvire a românilor este folosirea fungicidului initium produs de firma germana BASF la fel de otrăvitor ca cianura. Începînd cu 31 decembrie 2009, România este membră a Comisiei Codex Alimentarius și potrivit cîrdășiei cu mafia întunecaților, țara noastră se obliga să folosească acest fungicid în culturile de viţă de vie, cartofi, roşii, castraveţi şi ceapă. Mulți dintre cei care cunosc această otravă, au semnalat în media că vom fi stîrpiți încetul cu încetul prin otrăvire lentă pe lîngă celelalte forme de otrăvire din alimente. Iar noi sîntem prima țară din lume care folosim această otravă ce omoară încet dar sigur, însă nouă ne trîmbițează că o vom huzuri datorită producțiilor record. Cunoaștem această poveste urîtă și șleampătă din alte vremuri și spusă de alți cîntători la fel de întunecați și de împielițați! Poate de aceea adunătura de golani și de lepre trădătoare, le-a spus-o românilor de la obraz că nu sînt decît niște viermi și niște gunoaie! Zicerea este valabilă numai pentru cei care i-au votat ca dobitoacele, dar în țară mai sînt cam 6 milioane de români care nu dau nici mucii pe aceste jeguri criminale ce au tîlhărit Țara de nu mai rămas piatră pe piatră din zidirea de altă dată. Dacă nu ar fi puhoiul acesta de oameni boi, nici gunoaiele și viermii care se mișcă în Parladementul României, sigur  nu ar fi existat și nici zicerea lor ticăloasă. Știind că poate chema turma de cuvîntătoare de cîte ori poftesc să pună botul, după exercitarea dreptului la ,,democrația originală” îi poate scuipa mărinimos fiindcă altceva nu merită.

România a ajuns un adevărat lagăr de exterminare a propriilor locuitori, aplicîndu-se cele mai diabolice metode de nimicire în masă, dar avînd girul legalității.

Acțiunea de nimicire a românilor este chiar mai veche la cei care ne-au iubit precum sarea în ochi și pentru a ne lumina de binele cu care ne-au miluit, amintesc înrolarea forțată a românilor în armatele imperiilor țarist și austro-ungar astfel ca rădăcina biologică să fie grav afectată. În imperiul rus la recensămîntul populației din anul 1897 au fost găsiți 1.123.604 români și moldoveni dintr-un număr de 128.200.000 de persoane. În anul 1914 cînd a izbucnit războiul, românii din imperiul rus erau cam 1.250.000, dintre care de sex bărbătesc cam 600.000. Dacă dintre aceștia scădem cam 1/3 care erau copiii sub 18 ani și persoanele peste 57 de ani scutite de serviciul militar, rămîn cam 400.000 de bărbați apți de a fi încorporați în armată. Dintre aceștia au fost încorporați 300.000 de bărbați reprezentînd 75%, un procent înspăimîntător raportat la populația masculină românească. Și prin această politică de încorporare forțată a românilor în armatele țariste, aceștia au urmărit decimarea neamului românesc în războaie, iar acasă satele să rămînă pustii de bărbați. Un fenomen asemănător s-a întîmplat cu românii din imperiul austro-ungar, unde la o populație de cca 2.100.000 de români din Ardeal(fără Crișana, Maramureș și Banat), au fost mobilizați 500.000 de bărbați!

După ce jidanii au devenit stăpînii României cu ajutorul armatelor întunecaților sataniști cu stea roșie în frunte, și-au propus să asasineze cel puțin 10% din populația adultă pentru că nu credea în făcăturile lor criminale, unii opunîndu-se cu arma în mînă. Cum o asemenea monstruozitate ar fi speriat lumea, s-au pus de întemnițat, deportat și reeducat încît peste 1.800.000 de români au suferit diferite forme de represiune instituționalizată din partea conducerii comuniste a României formată cam toată din cea mai turbată faună cazară sau jidovească după zicerile din vechime.

Dar prima lovitură dată în moalele capului de către hoardele bolșevice a fost în anii 1946-1947, cînd în urma secetei cumplite din Moldova și estul Munteniei populația de la sate a avut de suferit îngrozitor de foame. Au murit peste 50.000 de persoane și asta numai din cauza bandelor jidovești care conduceau țara și au refuzat distribuirea alimentelor primite din străinătate către cei aflați în pragul disperării, fiind miluiți numai ticăloșii care „luptau” alături de ei ca „popor muncitor”. Mai mult chiar, au refuzat să aducă din celelalte regiuni mai puțin nenorocite de secetă, alimente tocmai pentru a-i nimici pe țărani fiindcă nu iubeau comunismul și iudeo-satanismul. Distrugerea proprietății agricole țărănești a fost una din primele ordine date de către ocupantul bolșevic uneltelor lor – adică jidanii bolșevici din România – așa cum este dovedit și de ordinul NKVD din 6 iunie 1947, trimis Partidului Comunist din România, oficina locală a Cominternului. Sursa: ARIMINIA.RO

SUSȚINEȚI NATIONALISTI.RO:

ANUNȚ: Nationalisti.ro se confruntă cu CENZURA pe rețele sociale. Intrați direct pe site pentru a ne citi sau abonați-vă la canalul nostru de Telegram. Dacă doriți să ne sprijiniți prin PayPal, orice DONAȚIE este binevenită. Vă mulțumim!

Mai multe DETALII găsiți aici: SUSȚINEȚI PROIECTUL "NATIONALISTI.RO".

DONEAZĂ MAI JOS:

Lasă un răspuns

Back to top button

Distribuie acest articol. Mulțumim!

Acestă informație pote fi utilă și altor persoane.