PATRIOȚI EXECUTAȚI, UCIȘI IN BĂTAIE SAU LĂSAȚI SĂ CRAPE DE FOAME ORI BOALĂ ÎN TEMNIȚELE BOLȘEVICE

Ieri, un prieten m-a provocat la o polemică. Mi-a spus ca numărul românilor patrioți care și-au pierdut viața în temnițele bolșevice este supradimensionat. Mi-a spus ca după Radu Ciuceanu aceștia ar fi pîna in 1.000 de victime, iar  Gheorghe Boldur-Lățescu, într-un interviu din “România Liberă”, l-ar fi redus la 700.

Nu cunoșteam aceste declarații, dar nu-mi părea firesc să fie atît de puțini. Și atunci am pierdut ultimele 24 de ore ca să aflu mai mult. Și am aflat. Atenție, aici vorbesc doar de cei care au murit dupa arestare, nu și de cei cazuți in lupte, în munți! Am încercat să îi aranjez ordonat și organizat, pe categorii.

Legionari: Valeriu Gafencu, Mircea Vulcănescu, Vasile Militaru, Traian Brăileanu, Mihai Manoilescu, Gheorghe Manu, Constantin Oprișan, Constantin Petrovicescu, Ioan Pintilie

Monahi și teologi: Sandu Tudor, profesorul de teologie Alexandru Filipașcu Gherasim Iscu (starețul Mănăstirii Tismana).

Episcopi greco-catolici: Vasile Aftenie, Tit-Liviu Chinezu, Anton Durcovici, Valeriu Traian Frențiu, Ioan Suciu, Alexandru Rusu, Janos Scheffler dar și moneseniorul Vladimir Ghica, călugarul capucin Fortunat Boros, preotul greco-catolic Ilie Borz, starețul greco-catolic Leon Man (participant la Marea Unire)

Politicieni, demnitari: Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Stan Ghițescu, Ion Șerban Christu, Ion Cămărașescu, Istrate Micescu, Constantin I. C. Brătianu si istoricul Gheorghe I. Brătianu, Constantin Argetoianu,  Aurel Baciu, Victor Bădulescu, Sever Bocu, Sebastian Bornemisa, Ioan Gh. Botez, Dimitrie Burileanu, Mircea Cancicov,  Liviu Ioan Ștefan Cigăreanu, Tancred Constantinescu, Vladimir Cristi, Gheorghe A. Cuza, Grigore Dimitrescu, Vasile Georgescu-Bîrlad. Ion Gigurtu. Ion V. Gruia, Alexandru Lapedatu, Gheorghe N. Leon, Ion Macovei. Ion Manolescu-Strunga, Alexandru Marcu, Tiberiu Traian Moșoiu, Alexandru Ottulescu, Radu Potocală Sr., Mihail Romniceanu

Generali: Grigore Georgescu, Aurel Aldea, Ioan Carlaonț, Nicolae Ciupercă, Constantin S. Constantin,  Grigore N. Cornicioiu, Gheorghe Dobre, Constantin Eftimiu, Alexandru Glatz. Iosif Iacobici, Radu Korne (Cornea), Nicolae Macici. Ioan D. Mihăescu, amiralul Nicolae Păiș, Ioan Mihail Racoviță, Radu R. Rosetti, Gheorghe Rozin, Nicolae Samsonovici, Constantin Tobescu, Ioan Topor, Gheorghe Vasiliu, Henri Cihoski, Vasile Măinescu, Constantin Pantazi, Emil Palangeanu, Ioan Popescu, Ioan Popovici, Ioan Rășcanu, Ion Sichitiu și Vasile Zorzor (unii dintre ei, au fost generali în primul război mondial!).

Participanți la Marea Unire: Daniel Ciugureanu. Ion Flueraș, Gheorghe Garda, Iosif Jumanca, Ion Pelivan, Teodor Popescu, Dorimedont Popovici, Vasile Stoica, Aurel Vlad (nu îi includ pe cei mulți care și-au pierdut viața în gulag).

Mai adaug pe Anton Golopenția, Gheorghe Grigorovici, Dumitru Iov, Petre Lescenco, Dumitru Mociorniță, Gheorghe Plăcinteanu, Gavrilă Mihali Ștrifunda, Gheorghe Tașcă, dr. Ion Simionescu, care nu pot fi încadrați în categoriile de mai sus.

Luptători in munți executați: Gheorghe Arsenescu, frații Toma și Petre Arnăuțoiu și alți 14  membrii arestați din gruparea “Haiducii Muscelului”, Spiru Blănaru, Petre Domășneanu, Petre Pușchiță, Romulus Marițescu și Ion Tănase (luptători in Muntii Banatului), mr. Nicolae Dabija (luptător in Munții Apuseni), Victor Lupșa (luptător în Munții Vrancei), Iosif Capotă și Alexandru Dejeu (liderii rezistenței din zona Huedin).

Tot executați au fost Mareșalul Ion Antonescu, Mihai Antonescu, Constantin Vasiliu și Gheorghe Alexianu.

Aceștia sînt cei peste 100 de români care au fost uciși/au murit în lagărele bolșevice și care au pagini Wikipedia.

Dar mai sînt mulți alții.

Dintre luptătorii din partea de nord a Munților Fagaras au fost executați Silviu Socol, Ion Chiujdea, Ion Novac, Laurean Hașu, Victor Metea, Ioan Pop zis Fileru, Gheorghe Hașu, Partenie Cosma, Mircea Coman, Monea Traian, Gheorghe Duminecă, Dumitru Stanciu (dintre ceilalți luptători au mai murit in temniță Ion Lascu, Marin Mogoș, Victor Metea tatăl celui de mai sus, generalul Vasile Mitrea, Gheorghe Micu, Nicolae Faciu, Leon Bucelea; Vasile Moldovan, Gheorghe Toader Ion Pridon, Ilisie Serafim, Petru Săbăduș și Ion Fulicea au fost uciși în penitenciar, Sabin Drăghici și Clement Oană au fost uciși în anchetă, iar Romulus Ursu moare la Canal) – toate aceste date au fost preluate din cartea lui Ion Gavrila Ogoranu “Brazii se frîng, dar nu se indoiesc”.

Mișcarea “Haiducii Dobrogei” a avut peste 2.000 de luptători și simpatizanți aromâni. Mulți dintre aceștia după arestare au fost uciși in cadrul anchetei. Din păcate, în aceste cîteva ore nu am reușit să aflu decît citeva nume: Hristu Zuba, un tînăr care întrucît nu a vrut să spună unde se ascunde liderul Nicolae Fudulea, a fost pus de securiști să iși sape singur groapa dupa care a fost împușcat; Gheorghe Sponte (mort în închisoare) iar Nicolae Fudulea, Stere Grasu, Iancu Ghiuvea, Nicolae Hașoti, Iancu Beca și Stere Hapa au fost condamnați la moarte și executați.  Au fost uciși în bătaie în timpul anchetelor Stere Alexe, Cotan Mihai-Ionel și Costea M. Costea

La data de 10 martie 1950, un număr de 24 de luptători dobrogeni din Lotul “Babadag” sînt adusi cu trenul la Timișoara de la temnițele din Gherla și Aiud. Securitatea îi duce în “Pădurea Verde” unde îi impușcă pe toți. Iată numele lor: Marin Cenușe, Ion Constantin, Nicolae Dobromir, Manea Duțu, Gheorghe Enache, Ioan Filip, Alexandru Gogu, Gheorghe Gușiță, Constantin Lache, Gheorghe Leca, Ion Leca, Petre Matei, Dumitru Negroiu, Iordan Nicolae, Gheorghe Pastramă, Ioan Pițigoi, Nicolae Roșculeț, Iancu Stavrositu, Stere Stercu, Gheorghe Tofan, Gheorghe Tomoșoiu, Ioan Topîrceanu, Constantin Tudoran și Constantin Zache. Ca o ironie a sorții, aceste două trenuri comandate de securiștii evrei (din cartea lui Filon Verca știm cine conducea securitatea din Banat) sînt numite “trenurile morții”, ca și cele două trenuri care în 1941 trebuiau să ducă evreii din Iași la Tîrgu Jiu, dar s-au oprit în Călărași.

Ar trebui adăugați legionarii uciși în cadrul “Experimentului Pitești” (100-200 conform Wikipedia) precum și cei ucisi în celelalte lagăre unde experimentul a fost extins. Din echipa lui Eugen Țurcanu, 16 deținuți au fost executați în noaptea de 17 dec. 1954, iar altul ulterior.

Nu știu care este numărul total al acestor victime, dar pot să mai adaug niște nume, care nu sînt notorii dar le cunosc foarte bine. Din dosarul Vasile Militaru, au mai murit în temniță Ion Postelnicescu și Ioan Malmarolu, din dosarul Toma Arnăuțoiu au murit în temniță Maria Plop, concubina acestuia și mama fiicei sale precum și Laurenția Arnăuțoiu (mama fraților Toma și Petre), a fost ucis în bătaie la interogatoriu căpitanul aviator Nicolae Serescu.

Iată cîte sute am descoperit eu în numai 24 de ore! Oare nu se înșeala venerabilii Ciuceanu și Boldur-Lățescu?

Sursa: Incorect Politic

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real, daţi subscribe canalului noastru de Telegram!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *