fbpx
ANALIZE

ORORILE TALMUDULUI – Ce Învață Evreii de la Zece Ani (II)

evvz

„Studiul zilnic al Talmudului, la ovrei, începea de la zece ani, pentru a se sfârşi cu viaţa” (A Darmesteter, I. cit, p. 393.)

II – Patima de dominaţie

În Familie

În familie,Talmudul dă ovreiului o putere absolută asupra ovreicei.

„Omul poate să uzeze de femeia sa, aşa cum îi place, – ca de o bucată de carne ce o cumpără de la măcelar” (*104).

El poate… să o trateze ca în Sodoma(*105); şi dacă ea se plânge, hahamii îi răspund: „nu putem să-ţi venim în ajutor, căci legea te-a dat pradă bărbatului tău”(*106).

Talmudul merge până la a tolera poligamia.

„Regele nu se poate însura cu mai mult de optsprezece femei. R. Iuda zice că el poate lua mai multe, – numai să nu ia femei capabile de a-l corupe”(*107).

Adulterul, cu o femeie ce nu e jidoafcă, nu este socotit şi nu poate fi pedepsit(*108) căci, la goi(*109), nu există măritiş.

„Căsătoriile ne-ovreilor nu aduc după ele nici o obligaţie. Viaţa lor e legată ca aceea a cailor.

De asemenea, copiii n-au nici o legătură de familie cu părinţii lor, -şi când părinţii şi copiii trec la judaism, fiul poate să se însoare cu mama sa”(*110).

Dar, ce e mai mult, – după hahami „e permis jidanului să abuzeze şi să dezonoreze o femeie necredincioasă”(*111).

Pe lângă aceasta, contrar moralei creştine, legislaţia talmudică recunoaşte şi sprijină cu putere instituţia robiei.

„Talmudul, ca şi dreptul roman, despoaie pe rob de orice personalitate şi îl asimilează cu o simplă proprietate… Constituţia mozaică recunoaşte două feluri de sclavi, care n-au nici aceleaşi drepturi, nici aceeaşi poziţie: robul iudeu şi robul străin. Această deosebire, este formală în Biblie; dar ea reiese, cu mai multă precizie, în Talmud”(*112).

În Nație

Talmudul dă ovreilor un drept de dominaţie absolută asupra a tot ce nu este ovrei, – adică asupra omenirii întregi.

El proclamă că singuri jidovii sunt oameni, pe când goimii nu sunt decât animale.

„Urmaşi ai lui Abraham, Domnul v-a zis: … voi sunteţi oameni, – pe când celelalte popoare ale lumii, nu sunt formate de oameni,… ci de bestii.(*113)

„Ovreii sunt oameni,… pe când goimii sunt porci”(*114).

„Ne-ovreii sunt câini şi măgari”(*115).

Goimii, fiind nişte bestii, – date de Dumnezeu însuşi, jidanilor, – aceştia au, asupra lor, dreptul de viaţă şi de moarte pe care omul o are asupra animalelor şi mai ales acela de a le exploata, ca pe nişte vite de muncă, cât poate şi în singur profitul său.

Precum oamenii domnesc asupra animalelor, aşa şi ovreii trebuie să domnească asupra celorlalte naţii ale pământului”.(*116)

După Talmud, „Mesia va da imperiul lumii ovreilor, cărora vor servi şi se vor supune toate popoarele”(*117).

Hahami celebri, ca MAIMONIDE,ARARRANEL,etc., cred în viitoarea dominaţie universală a jidovilor”(*118).

„Peste tot pe unde se stabilesc ovreii, trebuie ca ei să devină stăpâni, – şi până ce nu obţin dominaţia absolută, trebuie să se considere ca exilaţi şi ca prizonieri. Chiar când ajung să guverneze oraşele, – dacă nu le stăpânesc pe toate, -ei nu vor înceta să strige: Jale! Grozăvie!”(*119.

Dar să lăsăm să vorbeascăşi un ovrei contemporan(*120):

Fără lege (talmudică), fără Israel care să o practice, lumea nu ar mai exista. Dumnezeu ar face-o să reintre în neant. Şi lumea nu va cunoaşte fericirea, decât atunci când se va fi supus imperiului universal al acestei legi, – adică imperiului jidovilor.

Prin urmare, poporul ovreiesc este poporul ales de Dumnezeu ca depozitarul voinţei şi dorinţelor sale; el este singurul cu care Divinitatea a avut un legământ; el este alesul lui Dumnezeu… Israel este aşezat chiar sub ochiul lui Iehova; el este fiul preferat al Celui etern, fiu care are, singur, drept la iubirea, la bunăvoinţa, la proiecta Sa specială.

Ceilalţi oameni sunt puşi dedesubtul ovreilor, ei n-au drept, decât prin milă, la dărnicia divină, – pentru că numai sufletele jidovilor se trag din primul om..

Bunurile care sunt încredinţate naţiilor, aparţin în realitate lui Israel.

… Această credinţă în predestinarea şi în selecţia lor, a dezvoltat la ovrei o trufie imensă.

Ei au ajuns să privească pe ne-ovrei cu dispreţ şi adesea cu ură”.

Este tocmai ceea ce am spus mai sus.

Dar, acest autor iudeu, vorbeşte şi de ură.

Să vedem ce e cu ea, – punând Talmudul faţă de legea naturală a iubiri

Texte extrase din cartea lui Nicolae Păulescu – Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria (pag. 43-46).

Citește partea I

Partea a III-a Va Urma…

Sursa: incorect politic

follow us on google news

Intră pe canalul de Telegram!

78 782089 telegram logo navigator universal a3 80gsm white printer

Articole conexe

Lasă un răspuns

Back to top button

Distribuie acest articol. Mulțumim!

Aceste informații pot fi utile și altor persoane.