TVA SCADE de la 24% la 20%: Cum se facturează? Sfaturi practice

tva-produse-carne

Contexpert vă prezintă regulile generale, dar și câteva cazuri particulare pentru a înțelege ce obligații apar odată cu trecerea de la actuala cotă de TVA la cea de 20%. Cât și cum ne avantajează?

În primul rând, trebuie să reținem: regula generală este că toate facturile emise în 2015 sunt cu TVA 24%. Totuși, în funcție de situație, unele facturi emise în 2015 pot fi stornate și refăcute, în 2016, cu TVA de 20%. Să vedem câteva exemple:

Facturile de avans

Facturile de avans emise în 2015 pentru livrări de bunuri ori prestări de servicii care urmează să fie efectuate în 2016 se emit cu TVA 24%. Acestea urmează să fie stornate în 2016 și emise cu TVA 20%. Mai precis, dacă facturați în 2015 servicii de reparații, iar acestea sunt finalizate în 2016, veți factura cu TVA 24%, în decembrie. În 2016, stornați suma facturată și emiteți o factură pentru toată valoarea serviciului de reparații cu cotă de TVA de 20%.

Facturile de chirii

Facturile de chirii emise în 2015 pentru ianuarie sau chiar pentru tot anul 2016 vor fi emise cu TVA 24%. În funcție de prevederile contractuale pot apărea trei situații:

  • dacă în contract data prevăzută pentru plata chiriilor respective este ianuarie 2016 ori altă dată ulterioară, atunci anul viitor trebuie să stornați aceste facturi și să emiteți altele cu cotă de TVA de 20%;
  • în schimb, dacă în contract data prevăzută pentru plata chiriei este în 2015, atunci facturile rămân cu TVA 24% chiar dacă sunt aferente anului 2016;
  • dacă data plății este de x zile de la data facturii, atunci ar trebui să vedeți dacă cele x zile calculate sunt în 2015 ori sunt în 2016 și, în funcție de anul în care ar trebui plătită factura, chiria va fi cu TVA de 24% ori de 20%.

Facturile pentru servicii de mentenanță (care înseamnă pentru energie electrică, gaze, întreținere, curățenie etc.) dacă sunt emise în 2015, chiar dacă este mentenanță aferentă anului 2016, vor fi emise cu TVA 24% și nu mai trebuie regularizate în 2016.

Să revenim la regula generală

Conform Codului fiscal, cota de TVA aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator pentru TVA.

Faptul generator intervine, de regulă, la data livrării bunurilor sau la data prestării serviciilor. Totuși, există și câteva excepții pentru:

  • bunurile livrate în baza unui contract de consignație când se  consideră că livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clienților săi;
  • bunurile transmise în vederea testării sau a verificării conformității când se consideră că livrarea bunurilor are loc la data acceptării bunurilor de către beneficiar;
  • stocurile la dispoziția clientului când se consideră că livrarea bunurilor are loc la data la care clientul retrage bunurile din stoc în vederea utilizării, în principal pentru activitatea de producție;
  • livrările de bunuri corporale, inclusiv de bunuri imobile când data livrării din punct de vedere al TVA este data la care intervine transferul dreptului de a dispune de bunuri că și un proprietar, cu excepția contractelor cu plată în rațe, pentru care predarea bunului se face la final;
  • prestările de servicii care determină decontări sau plăți succesive, cum sunt serviciile de construcții-montaj, consultanță, cercetare, expertiză și alte servicii similare care sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situații de lucrări, rapoarte de lucru, alte documente similare pe bază cărora se stabilesc serviciile efectuate sau, după caz, în funcție de prevederile contractuale, la data acceptării acestora de către beneficiari;
  • livrările de bunuri şi prestările de servicii care se efectuează continuu, altele decât cele prevăzute la punctul precedent, cum sunt: livrările de gaze naturale, de apă, serviciile de telefonie, livrările de energie electrică şi altele asemenea pentru care se consideră că livrarea/prestarea este efectuată la datele specificate în contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate sau la data emiterii unei facturi, fără ca perioada de decontare să depaşească un an;
  • operaţiunile de închiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plată pe o anumita perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct şi superficia, asupra unui bun imobil pentru care serviciul se consideră efectuat la fiecare dată specificată în contract pentru efectuarea plăţii.

Care este excepţia?

Prin excepţie de la regula generală de mai sus, atunci când se emite o factură înainte de livrarea de bunuri, prestarea de servicii ori o factură de avans, cota aplicabilă este cea de la data emiterii facturii.

Totuşi, în cazul în care cota de TVA se schimbă şi, la data faptului generator, este o nouă cotă de TVA, facturile emise înainte de data livrării/prestării ori de avans trebuie stornate, urmând să se emită facturi cu noua cotă de TVA. (sursa: avocatnet.ro)

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real, daţi subscribe canalului noastru de Telegram (click aici)!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.