Tag Archives: tartani

Cine erau “târtanii” ?

În România, se foloseşte uneori cuvântul “târtan”. Deseori auzi, maiales prin părţile Moldovei, expresii de genul: “Nu fii târtan” sau “Băi, târtane”, etc. Cei care-l folosesc nu cred că-i cunosc definiţia care apare în Dex,sau poate o ştiu şi tocmai de aceea îi dau conotaţii jignitoare: “mârlan”, “gherţoi”, etc 🙂. Apelând la “instrumente” istorice, vom încerca să desluşim adevărata definiţie a “târtanului”, cum, când şi unde a apărut el. Cuvântul a apărut pe la sfârşitul sec. XVIII şi derivă din germanul “unterthan” (supus). Era o perioadă grea, ca multe altele, pentru Ţările Române, supuse turcilor, cu domni fanarioţi, ocupaţi cu jupuirea populaţiei şi în care consulii marilor puteri se bucurau de o mare autoritate. La începutul sec. XIX, încep să năvălească evreii în Ţările Române, cu predilecţie în Moldova. Adulmecând posibilitatea unui profit uşor, ei invadează ca lăcustele, în valuri succesive, localităţile din nordul Moldovei pentru ca, mai târziu, să se extindă peste tot. Mai ales după 1829, îi găsim în orice localitate românească. Iată cum prezintă marele istoric A.D. Xenopol această pacoste căzută pe capul poporului român: “Această respingere a străinilor şi deci şi a Evreilor, care erau fiecare “ein oesterichischer Untertan” (supus austriac n.a.), din care românii au scos apelativul cel nu prea binevoitor al Evreilor de “Târtani”, îşi avea motivul de a fi, în proteguirea afară din cale a supuşilor din partea consulilor lor. În documentele timpului găsim arătate, pentru Moldova, pricinile de ură contra străinilor, care se pot aplica din cuvânt in cuvant şi la Muntenia. Domnul Moldovei, loan Sandu Sturza se jăluieşte într-un rând Porţii contra străinilor, mai ales Evrei ce au năvălit tot mai mulţi în ţară dela războiul din 1806 – 1812 încoace. Ei fiind foarte protejaţi de consulii lor, fac toate nelegiuirile nepedepsiţi. Aceşti străini au deschis pretutindeni prăvălii, au cumpărat proprietăţi, …

Citeste tot articolul