talmudul evreiesc

 • Ce este Talmudul?

 • Citate din Talmudul Evreiesc

  talmud

  Deciziile Talmudice sunt cuvinte ale Dumnezeului din carne și oase [rabinii]. Iehova însuși le cere sfatul rabinilor de pe pământ atunci când întâmpină probleme dificile în ceruri.

  • Rabinul Menachen, comentarii pentru a Cincea Carte

  Însuși Iehova se ridică în picioare atunci când studiază Talmudul: un asemenea respect are el pentru această carte.

  • Tractate Mechilla/Me’ilah

  A dezvălui unui Goy [Goy înseamnă ”necurat” și este termenul peiorativ pentru un ne-evreu] ceva despre relațiile noastre religioase ar fi aidoma cu uciderea tuturor evreilor, căci dacă Goyim [pluralul pentru ”goy”] ar cunoaște ceea ce noi propovăduim despre ei, ne-ar ucide în drumul mare.”

  • Libbre David 37

  Un evreu trebuie să facă o juruință falsă atunci când Goyim îl întreabă dacă cărțile noastre conțin ceva împotriva lor.

  • Szaaloth-Utszabot, Cartea lui Jore Dia 17

  Te implorăm pe Tine, o Domnule, aprinde-ți mânia peste națiunile care nu cred în tine și care nu cheamă numele Tău. Revarsă-ți mânia peste ele și aplică-le mânia Ta. Alungă-le în mânia Ta și zdrobește-le în bucăți. Lasă-le, o Domnule, fără oase. Într-o clipită acuză-i pe toți necredincioșii. Într-o clipită distruge toți dușmanii națiunii Tale. Smulge-le rădăcinile, împrăștie și ruinează națiunile nevrednice. Distruge-le! Distruge-le numaidecât, chiar în momentul ăsta!

  • Rugăciune spusă cu ocazia fiecărui paște evreiesc (Pranajtis: Christianus in Talmudae Judeorum, citate din Synagoga Judaica)

  Sărbătoarea Tabernaculului este perioada în care Israel triumfă peste celelalte popoare ale lumii. Acesta este motivul pentru care în cadrul acestei sărbători, prindem și purtăm mielul ca pe un trofeu, pentru a arăta cum noi am cucerit toate celelalte popoare, cunoscute drept ”gloate”

   – Zohar, Toldoth Noah 63b

  Când vine mesia, fiecare evreu va avea 2800 de sclavi.

  • Simeon Haddarsen, fol. 56-D

  Resh Lakish a zis: Acela care este un purtător de franjuri va fi privilegiat să fie servit de două mii opt sute de sclavi, căci este scris, după cum spune Domnul oștirilor: În zilele care vor veni, zece oameni din toate limbile națiunilor, se vor apuca chiar și de fusta aceluia care este evreu, zicând: Vom merge cu tine, etc.

  • Mas. Shabbath 31b

  La casa unui Goy te uiți ca la grajdul cu vaci.

   – Tosefta, Tractate Erubin VIII

  Când un evreu are un Arian prins la înghesuială, un alt evreu îi poate împrumuta bani aceluiași Arian și în schimb să îl înșele, astfel încât Arianul să fie ruinat. Căci în acord cu legea noastră, proprietățile Arienilor sunt ale nimănui, iar primul evreu care dă de ele, are dreptul să le confiște.

   – Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156

  Dacă se poate dovedi că cineva a dat banii israeliților lui Goyim, trebuie găsită o cale, după o considerare prudentă, de a-l șterge de pe fața pământului.

  • Choschen Hamm 388, 15

  Fericite vor fi mulțimile lui Israel, pe care Cel Sfânt, binecuvântat fie El, le-a ales din mijlocul lui Goyim, despre care scripturile spun: ”Munca lor nu este decât deșertăciune, este o iluzie la care noi trebuie să râdem; ei vor pierii cu toții atunci când Dumnezeu îi va vizita în mânia Lui.” În timpul în care Cel Sfânt, binecuvântat fie El, îi va extermina pe toți Goyim de pe pământ, Israel va vi singurul care va subzista, exact așa cum este scris: ”Numai Domnul va apărea măreț în ziua aceea! …

  • Zohar, Vayshlah 177b

  Căci națiunea evreiască este singura națiune aleasă de Dumnezeu, în timp ce restul sunt vrednice de dispreț și ură.

  Căci toate proprietățile celorlalte națiuni aparțin națiunii evreiești, care prin urmare are dreptul de a le confisca fără scrupule. Un evreu ortodox nu este obligat să respecte principiile moralității atunci când vine vorba de oamenii din triburile păgâne. El poate acționa contrar moralității, dacă acest lucru îi aduce beneficii lui sau evreilor în general.

  Un evreu poate jefui un Goy și îl poate înșela cu nota de plată, însă aceste lucruri nu ar trebui sesizate de către victimă, căci altfel numele lui Dumnezeu ar fi dezonorat.

  • Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat, 348
  1. Hanina said: Dacă un păgân lovește un evreu, cel dintâi merită să moară; căci este scris: ”S-a uitat în toate părțile și, văzând că nu este nimeni, a omorât pe egiptean [Ex. 2:12]. R. Hanina a mai zis: Acela care lovește un israelit peste obraz, este ca și cum acesta a atacat Prezența Divină; căci este scris, acele care lovește un om [un israelit] îl atacă pe Cel Sfânt.
  • Sanhedrin 58b
  [Cu alte cuvinte, dacă un ne-evreu omoară un evreu, atunci ne-evreul poate fi ucis.

  A lovi unui israelit este aidoma cu a-l ataca pe Dumnezeu; (însă, a omorî un ne-evreu, NU este aidoma cu a-l ataca pe Dumnezeu.]

  Dacă un Goy a omorât un ne-evreu sau un evreu, acesta este responsabil; însă daca un evreu a omorât un Goy, acesta nu este responsabil.

   – Tosefta, Aboda Zara, VIII, 5

  Căci ni s-a propovăduit: ”Cu respect pentru jefuire – dacă cineva a furat sau a jefuit o femeie frumoasă, sau [a comis] ofense similare, dacă [acestea au fost săvârșite] împotriva unui cuthean [”Cuthean” sau ”Samaritean” = Goy/Neamuri/păgân/ne-evreu] de către altcineva, [furtul, etc.] nu trebuie reținut, și tot așa și [furtul] săvârșit de un israelit împotriva unui cuthean; însă dacă un cuthean jefuiește un israelit, acesta trebuie deținut?” Însă dacă furtul este o ofensă capitală, nu ar trebui ca Tanna să ne fi învățat: Asta este pedepsibil? – Deoarece a doua clauză zice ”însă dacă un cuthean jefuiește un israelit, acesta trebuie deținut”, prin urmare prima clauză zice ”[dacă un israelit jefuiește un cuthean] acesta nu trebuie deținut”. Însă acolo unde se primește o pedeapsă, se afirmă în mod explicit, întrucât începutul clauzei ne învață: ”Pentru omor, fie de către un cuthean împotriva altui cuthean, fie de către un cuthean împotriva unui israelit, pedeapsa este suportată [de către făptaș]; însă dacă un israelit omoară un cuthean, nu există nicio pedeapsă”

  • Sanhedrin 57a
  [Traducere: Un evreu poate jefui un Goy, însă un Goy nu poate jefui un evreu. Dacă un Goy omoară un alt Goy sau un evreu, acesta trebuie omorât; însă un evreu nu va primi pedeapsa cu moartea dacă omoară un ne-evreu.]

  Omoară Goyim prin toate mijloacele posibile.

   – Choshen Ha’mishpat 425:50

  Oricine varsă sângele unui nelegiuit [ne-evreu] este la fel de acceptat înaintea lui Dumnezeu ca și acela care a adus o jertfă Domnului.

  • Yalkut 245c

  Exterminarea creștinilor [creștin = Goyim/Neamuri/ne-evrei] este un sacrificiu obligatoriu.

  • Zohar, Shemoth

  Tob shebbe goyyim harog – Până și cei mai buni dintre Goyim (Neamuri/ne-evrei) ar trebui omorâți.

   – Soferim 15, Rule 10

  [NB: Hoffman spune, ”Acest pasaj nu este din ediția Soncino, ci din ebraica originală din Talmudul Babilonean, după cum notează Enciclopedia Evreiască din 1907, publicată de Funk și Wagnalls și elaborat de Isidore Singer, sub titlul ‘Neamurile’, (p. 617).” O altă sursă susține că acest pasaj poate fi găsit în Avodah Zara 26b. Personal, nouă ne-a fost cu neputință să verificăm aceste referințe. Însă se pare că nu este din Avodah Zara 26b din ediția Sonciono.]

  Care este [semnificația] Muntelui Sinai? Este muntele de pe care pornește ostilitatea [sin’ah] către idolatri [ne-evrei].

  • Shabbath 89a

  S-a propovăduit după cum urmează: Dacă boul unui israelit împunge boul unui cananean [ne-evreu] nu există nicio îndatorire; însă dacă boul unul cananean împunge boul unui israelit … plata trebuie făcută în întregime, după cum s-a spus: El s-a așezat și a măsurat pământul și a privit și a numărat națiunile [Neamurile], și din nou, a strălucit de pe Muntele Paran … sugerând că de pe Paran le expune El banii înaintea lui Israel.

  • Baba Kama 38a
  [Traducere: Proprietățile israelitului sunt mai de preț decât cele ale Neamurilor. Muntele Paran face referință la Deuteronomul 33:2, în Dumnezeu a oferit legea națiunilor (Neamurile), care însă au respins-o. Banii Neamurilor sunt la dispoziția israeliților.]

  SĂ NU ÎȚI LAȘI VITELE ÎN HANUL PĂGÂNILOR, DEOARECE ACEȘTIA SUNT SUSPECTAȚI DE PRACTICI IMORALE CU ACESTEA. O FEMEIE NU POATE FI LĂSATĂ SINGURĂ CU VITELE, PENTRU CĂ ESTE SUSPECTATE DE NELEGIUIRE CU ACESTEA, NICI UN BĂRBAT NU POATE FI LĂSAT SINGUR CU ACESTEA, DEOARECE ESTE SUSPECTAT DE VĂRSARE DE SÂNGE …

  Și de ce nu ne putem lăsa animalele femele cu femeile păgânilor? – a spus ‘Ukba b. Hama: Pentru că păgânii vizitează adesea nevestele vecinilor lor, iar dacă se întâmplă ca acesta să nu o găsească acasă, ci în schimb să găsească vita, acesta ar putea-o folosi în moduri imorale. Se poate de asemenea spune că, chiar și dacă acesta ar găsi-o pe vecina acasă, ar putea totuși folosi animalul, întrucât Maestrul a zis: Păgânii preferă vitele israeliților în locul propriilor lor neveste, căci R. Johanan a spus: Când Șarpele a venit la Eva, acesta a infuzat-o cu pofte jegoase.

   – Avodah Zarah 22a-b

  [Nota mea: Prin șarpe se face referire la Șarpele Kundalini – amprenta Tatălui Nostru Satan din fiecare dintre noi, Neamurile]

  Acela care toarnă uleiul de uns peste vite sau vase, nu se face vinovat; dacă îl toarnă peste păgâni sau morți, nu se face vinovat. Legea relaționată vitelor și vaselor este corectă, întrucât este scris: Peste trupul omului [adam] să nu fie turnat [uleiul pentru uns]; iar vitele și vasele nu sunt oameni. De asemenea, în ceea ce îi privește pe morți [este plauzibil] că va fi scutit, deoarece după moarte ești numit cadavru și nicidecum om. Însă cum se face că suntem scutiți și dacă îl turnăm peste păgâni; aceștia nu intră și ei în categoria lui ‘adam’? – Nu, căci este scris: Iar voi oile mele, oile păstoririi mele, voi sunteți adam [oameni]: Voi sunteți numiți adam, în timp ce păgânii nu sunt numiți adam. Însă nu stă scris: Iar persoanele [adam] erau șaisprezece mii? – Pentru că este folosit în opoziție cu vitele. Însă nu este scris: Și să nu am milă pentru Ninive? [acel oraș măreț în care trăiau mai bine de șaisprezece mii de persoane [adam]? – Și aceasta este folosită în opoziție cu vitele.

  • Mas. K’rithoth 6b
  [Acest pasaj se referă la ungerea cu ulei. ”Păgânii”, adică Neamurile, nu sunt ”adam” sau oameni, ci se află pe același nivel cu vitele]

  Toți israeliții vor avea o parte în lumea viitoare … Goyim, la sfârșitul lumii, vor fi dați pe mâna îngerului Duma și aruncați în iad.

  • Zohar, Shemoth, Toldoth Noah, Lekh-Lekha

  Iehova a creat ne-evreii în formă umană pentru ca evreul să nu fie servit de fiare. Prin urmare, ne-evreul este un animal în formă umană și osândit să îl servească pe evreu zi și noapte.

  • Midrasch Talpioth, p. 225-L

  Toată recuzita de care evreul are nevoie pentru ritual lui din templu, trebuie să fie făcută de mână evreiască lui și nicidecum de un Goy, întrucât aceste ustensile trebuie fabricate de ființe umane; evreului nu îi este permis să îi considere pe Goyim drept ființe umane.

   – Schulchan Oruch, Orach Chaim 14, 20, 32, 33, 39

  Un evreu are voie să facă tot ceea ce poate cu o ne-evreică. Acesta are voie să o trateze cum ar trata o bucată de carne.

  • Hadarine, 20, B; Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348

  Un evreu poate viola o fată ne-evreică, însă nu se poate căsători cu aceasta.

   – Gad. Shas. 2:2

  Un băiat goy care are peste nouă ani și o zi, și o fată goy care are peste trei ani, sunt considerați spurcați.

  • Pereferkowicz, Talmud t.v., p. 11

  Raba a spus: Cu referință la afirmația rabinică conform căreia [în mod legitim] un egiptean [păgân] nu are tată, nu trebuie imaginat că acest lucru se datorează indulgenței excesive [a egiptenilor] în gratificarea carnală, iar prin asta neștiindu-se [cine este tatăl copilului] – însă cu toate acestea, dacă se are cunoștință de așa ceva, aceasta trebuie luată în considerare; însă chiar și dacă acest lucru nu este luat în considerare … poate fi dedus că Prea Milostivul a declarat că copiii le sunt în mod legitim fără tată, căci [de asemenea este] scris: A căror trup este precum trupul asinilor și a căror înfățișare este precum înfățișarea cailor.

  • Yevamoth 98a
  [Traducere: Un ne-evreu este ”în mod legitim fără tată”, indiferent dacă tatăl acestuia este sau nu cunoscut. Copii Neamurilor sunt în esență asini și cai; adică animale.]

  Au stabilit în legătură cu un copil păgân că acesta poate cauza pângărire prin secrețiile lui seminale și prin urmare copilul israelit nu trebuie obișnuit să comită pederastie cu acesta … Mai trebuie conclus și faptul că o fată păgână [transmite pângărire] de la vârsta de trei ani și o zi, căci în măsura în care ea este deci capabilă de acte sexuale, ea se murdărește prin secrețiile ei. Acest lucru este evident!

  • Avodah Zarah 36b-37a
  1. Joseph a spus: Vino și ia aminte! O fecioară de trei ani și o zi poate fi dobândită în căsătorie prin coit [relație sexuală], iar dacă fratele soțului ei mort se împreunează cu aceasta, ea devine a lui. […]
  • Sanhedrin 55b

  Rab a spus: Pederastia cu un copil sub nouă ani și o zi nu este considerată pederastie, după cum ar fi cazul cu un copil peste vârsta respectivă. Samuel a spus: Pederastia cu un copil sub trei ani nu este la fel cu pederastia cu un copil peste vârsta respectivă. 24 (24). Deci Rab stabilește minimul de vârstă la nouă ani; însă dacă cineva comite sodomie cu un copil mai tânăr, nu se face vinovat. Samuel stabilește minimul de vârstă la trei ani.

  • Sanhedrin 54b

  Raba a spus. Asta înseamnă: Când un bărbat întreține relații sexuale cu o fetiță, nu are nimic, căci când o fată se află sub această vârstă [trei ani], e ca și cum ai băga degetul în ochi; iar când o femeie întreține relații sexuale cu un băiețel, acesta o face ca pe ‘o fată care s-a accidentat cu un lemn’ …

  • Kethuboth 11b

  A fost propovăduit: R. Judah obișnuia să spună, Un bărbat are datoria să rostească următoarele trei binecuvântări în fiecare zi: ” [Binecuvântat fi tu …] care nu m-a făcut păgân,” ”… care nu m-a făcut femeie”; și ”… care nu m-a făcut sălbatic”. Odată, R. Aha b. Jacob și-a auzit băiatul spunând ”[Binecuvântat fi tu …] care nu m-a făcut sălbatic” la care acesta a adăugat ”Da, și asta!”. Celălalt a zis, ”Atunci ce binecuvântare ar trebui să spun în loc?” [Acesta a răspuns,] ”… care nu m-a făcut un sclav”. Și nu este aceasta la fel cu o femeie? – un sclav este vrednic de mai mult dispreț.

  • Menachoth 43b-44a
  [Traducere: O ”rugăciune” sau o ”binecuvântare” care trebuie spusă de bărbatul evreu în fiecare zi: ”Mulțumesc lui dumnezeu că nu m-a făcut ca unul dintre Neamuri, femeie sau sclav.”]

  Nu salva Goyim aflați în pericol de moarte.

  Să nu arăți milă față de Goyim.

  • Hilkkoth Akum X1

  Unui evreu îi este interzis să bea dintr-un pahar cu vin care a fost atins de un păgân, pentru că această atingere a făcut vinul necurat.

  • Schulchan Aruch, Johre Deah, 122

  Iar acela care dorește ca niciunul dintre jurămintele sale făcute pe durata unui an să nu fie valide, să stea în picioare la începutul anului și să declare, ”Fiecare jurământ pe care îl voi face în viitor, va fi nul.” [PRIN ASTA JURĂMINTELE SALE VOR FI INVALIDE,] ATÂTA TIMP CÂT EL/EA ÎȘI VA AMINTI DE ACEST LUCRU LA MOMENTUL ROSTIRII JURĂMÂNTULUI.

   – Nedarim 23b

  Sursa: http://satanismul.blogspot.nl

 • “Talmud”, învăţăturile care domină lumea ?

  “Am fost surprins sa constat cat de putin stie lumea romaneasca despre “Talmud”. Aproape nimic! Cu gandul bun ca aceasta situatie s-ar putea repara nitel prin publicarea unei carti, am tiparit, in romaneste, “Talmudul – Cartea sfanta a evreilor”. O buna ocazie oferita curiosilor de a intelege de ce Talmudul este considerat cea de-a doua carte sfanta a evreilor, prima fiind Biblia.”– spune Tesu Solomovici.

  Evreul Tesu pare plin de bune intentii cand incearca sa ne prezinte Talmud-ul pe intelesul nostru, adica tradus in limba romana. In viziunea sa, invataturile Talmud-ului sunt un adevarat indreptar de comportament pentru membrii “poporului ales”. Bineinteles ca pozitive in totalitate. Numai ca sunt foarte curios ce raspunsuri, explicatii, talmaciri, ar putea da tov. Solomovici unui confrate evreu de-al sau, pe nume Israel Shahak care a studiat aceeasi carte sfanta evreilor Talmud si a gasit cateva “sfaturi” cel putin ciudate (prea bland termenul) ?

  Interesul manifestat de Israel Shahak pentru Talmud, a inceput atunci cand a fost martorul unui incident: intr-un cartier evreiesc din Ieruslaim un evreu ultrareligios a refuzat sa-si foloseasca telefonul intr-o zi de sambata pentru a chema salvarea pentru un vecin ne-evreu ! Tribunalul rabinic a confirmat ca acest comportament al lui a fost corect si pios ; in esenta un evreu nu poate sa violeze sabatul pentru a salva viata unui ne-evreu , mai mult ii este interzis sa faca asta si in cursul saptamanii. Violarea legii sabatului este permisa doar pentru a salva viata unui evreu. Derutat si indignat de comportamentul evreului religios , Israel Shahak a incepu sa studieze Talmudul , legea religioasa de baza a evreilor. Iata ce a gasit in Talmud :

  “Talmud, Iebhammoth 61a: Doar evreii au dreptul sa fie numiti oameni , nu si ne-evreii (goim-ii).
  Talmud, Iore Dea 377, 1 : Servitorii ne-evrei morti trebuiesc inlocuiti precum vacile sau asinii pierduti. Nici un fel de simpatie pentru evreii care-i angajeaza.
  Talmud, Jalkut Rubeni Gadol 12b: Sufletele ne-evreilor provin din spirite spurcate , pe care le numim porci.
  Talmud, Tosaphot, Jebamoth 94b: Daca mancati in prezenta unui ne-evreu este ca si cum ati manca un caine.
  Talmud, Yebamoth 98a: Toti copiii goim-ilor sunt animale.
  Talmud, Orach Chaiim 57, 6a : Nu trebuie sa aveti mai multa mila pentru un ne-evreu decat pentru un porc bolnav de stomac.
  Talmud, Kerithuth 6b p. 78 :D oar evreii sunt fiinte umane , ne-evreii (goim-ii) sunt animale .
  Talmud, Kethuboth 110b :P entru a interpreta un psalm un rabin a spus: Psalmistul ii compara pe ne-evrei cu fiarele spurcate.
  Talmud, Abhodah Zarah 4b
  : Puteti omori un ne-evreu cu propriile maini.
  Talmud,
  Abhodah Zarah 26b T. : Chiar si cel mai bun ne-evreu trebuie omorat .
  Talmud, Bammidber Raba c 21 & Jalkut 772
  : Evreii care varsa sangele ne-evreilor aduc ofranda lui Dumnezeu.”

  Am citat din studiile unei  somitati internationale. Evreul Israel Shahak, supravietuitor al Holocaustului, a fost profesor la “Universitatea din Ierusalim” si presedinte al “Ligii Israeliene pentru Drepturile Omului”. Asta ca sa nu fiu cumva acuzat de anti-semitism de vreun fan al “nobelului” Elie Wiesel.

  https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/523358_233553446742360_625114451_n.jpg

 • (VIDEO) Talmudul Evreiesc DEMASCAT !

  http://www.anunews.net/blog/wp-content/uploads/2010/10/aa-Talmud.jpg

  http://www.youtube.com/watch?v=f9VuhigOD8w

Back to top button

Dacă ți-au plăcut articolele și dorești să ne susții, orice DONAȚIE este binevenită.

X