Tag Archives: sf maria

Fecioară Maria, iartă-ne nouă ura noastră

Preasfântă şi preacurată fecioară Maria, maica Domnului nostru Iisus Hristos, Iartă-ne nouă ura noastră faţă de fraţii noştri în aceste zile şi ne înmoaie nouă inimile noastre ca să simţim iubirea pe care o reverşi în fiecare clipă asupra noastră. Noi, care suntem cu toţii fii tăi duhovniceşti şi care am uitat obârşia noastră de fii ai aceluiaşi Tată Ceresc şi ne-am făcut pe noi unelte ale urii şi violenţei , făcând astfel voia celui rău şi viclean, adu-ne pe noi în fire şi arată-ne nouă calea iubirii Dumnezeieşti, singura care ne conduce la inima ta cea neprihănită. Acum şi pururi şi-n vecii vecilor amin. Revarsă mila ta şi harul tău asupra noastră şi scoată-ne pe noi din dihonia în care am căzut şi arată-ne nouă că doar iertarea este calea spre pacea, iubirea şi bucuria Dumnezeiască. Luminează-ne pe noi să facem permanent binele Dumnezeiesc şi voia Tatălui Ceresc. Doar tu poţi, Sfântă Fecioară Maria să ne aperi şi ocroteşti pe noi ca o mamă ce ne eşti de cei răi care în ignoranţa lor ne învrăjbesc unii împotriva altora şi de aceea te rugăm cu smerenia opreşte manifestarea răului în şi prin noi şi fă din noi vase ale manifestării harului tău cel sfânt. Fă din noi fii ai iubirii şi ai adevărului Dumnezeiesc ca să se lumineze prin noi acest neam şi această ţară. Amin, amin, amin. – Autor: Radu HADÂRCĂ. Sursa: Justitiarul.ro

Citeste tot articolul