Tag Archives: revolutionari buzau

Cine sunt cei cincizeci de falși revoluționari „cu rol determinant“ la Revoluția din ‘89, identificați la Buzău de Parchetul General ?

Zeci de buzoieni au primit in­dem­nizații de „revoluționar cu rol determinant“ la Revoluția din 1989 în baza unor certificate false, este concluzia Parchetului General. Zece persoane au fost trimise joi în judecată de procurori ai Sec­ției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul comerțului cu certificate false de revolu­țio­nar. Este vorba despre ADRIAN SANDA (la data faptelor având funcția de secretar de stat al Secre­tariatului de stat pentru recunoaș­terea meritelor luptătorilor împo­triva regimului comunist ins­taurat în România în perioada 1945-1989 – SSPR), DENISA-CORINA TĂ­NASE (fost secretar gene­ral al SSPR), CRISTINA-VA­LEN­­TI­NA CECHI (fost șef serviciu Departament pentru Revoluționari din cadrul SSPR), sub aspectul săvârșirii a cinci infracțiuni de abuz în serviciu cu consecințe deo­se­bit de grave și a patru infrac­ți­uni de abuz în serviciu, GHEOR­GHE NEAGU, sub aspectul să­vâr­șirii a trei infracțiuni de trafic de influență; IOSEF IO­NEL, sub aspectul săvârșirii a trei infracțiuni de trafic de influență și a trei infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată (sub forma instigării); CIPRIAN ALBERT AR~­NUȘI, sub aspectul săvârși­rii infracțiunii de trafic de influen­ță; CRISTIAN ADAM, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de cumpărare de influență (sub for­ma complicității); ȘTEFAN PĂ­DU­RARU și NELU-ZOLTAN VRÂNCEA­NU, sub aspectul să­vârșirii infracțiunii de cumpărare de influență; GEORGE AVRAM și IOAN BLA­GA, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de cum­pă­rare de influență și fals în înscrisuri sub sem­nătură privată; IONIȚĂ AN­GHE­LUȚĂ, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de cumpărare de influență. Cum au apărut impostorii Potrivit rechizitoriului întoc­mit de procurori, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/ 2014, Legea nr. 341/2004 a recu­noștinței pentru victoria Revolu­ției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 a fost modificată și completată, fiind introdusă o nouă ca­tegorie de revo­luționari și anu­me ,,Luptător cu rol …

Citeste tot articolul