Tag Archives: revista certitudinea

MIHAI EMINESCU: Ilegitimitatea istorică a pretențiilor evreiești

Cine ştie cât de departe suntem de-a urî pe evrei – şi aceasta o poate pricepe orice om cu privirea clară – acela va vedea că în toate măsurile noastre restrictive numai dreapta judecată şi instinctul de conservare au jucat singure rolul principal […]. Pericolul nu este în împrejurarea că evreii ar acapara toată proprietatea, ci într-aceea că ei nu sunt – nu pot fi români, precum în genere nu sunt nici pot fi germani, englezi , franţuji, italiani. De ce să ne înşelăm de bună voie, arătând că înlăuntrul altor naţii ei a ajuns la cutare sau cutare grad de cultură? Nu vedem azi că simţământul de rasă e mai puternic în ei decât patriotismul, decât iubirea pentru naţia în mijlocul căria trăiesc? Nu-i vedem formând prin ,,alianţa izraelită” o internaţională curat ebraică, după a noastră părere mai periculoasă, pentru că mai mincinoasă, decât cea a lucrătorilor sau aceea a iezuiţilor? […]. Dar ce reprezintă ,,alianţa izraelită” cu filiale [le] ei din America, Anglia, Austro-Ungaria, Franţa, Italia, România? Se pretinde că, fiind evreii pretutindene oprimaţi, această alianţă are de scop să-i scape de opresiune […]. Punând o dată mâna pe presa europeană, care în genere nu mai are de ţintă luminarea, ci escitarea urelor între clase şi popoare, uşor li-e să spună orice minciună patentă. Publicul cafenelelor, blazat de ipercultura europeană şi setos de noutăţi de senzaţie, găseşte plăcere în citirea monstruozităţilor ce se vor fi petrecând în România. Evreii fac din jurnalistica europeană ceea ce au făcut din băuturile spirtoase la noi – otravă […]. Evreul care redigează „Pester-Lloyd” şi sumuţă pe maghiari contra germanilor şi a celorlalte naţionalităţi este acelaş care prin „Neue freie Presse” sumuţă pe germani contra maghiarilor. În toate ţările ţin cu cel tare, niciodată cu cel apăsat, şi se unesc cu acela întru …

Citeste tot articolul

Dacă legile Israelului împotriva străinilor ar fi aplicate de oricare alt stat împotriva evreilor, ele ar fi declarate antisemite

Israël SHAHAK (1933-2001) a fost un evreu israelian născut la Varșovia, în Polonia. În 1943 a fost internat în lagărele de concentrare de la Poniatowo și Bergen-Belsen, iar după eliberare, în 1945, a plecat în Palestina, stabilindu-se definitiv în Israel. A fost profesor de chimie organică la Universitatea ebraică din Ierusalim, „unul din oamenii cei mai demni de luat în seamă din Orientul Mijlociu”, cum îl recomanda palestinianulEdward W. Said, reputat academician și profesor universitar de literatură comparată la Columbia University. Shahak a fost toată viața un militant pentru drepturile omului – pentru drepturile tuturor oamenilor! În anul 1970 a fost ales Președinte al Ligii Israeliene pentru Apărarea Drepturilor Civile ale Omului, fiind reales de mai multe ori, până în anii ’90. Este autorul a numeroase studii asupra iudaismului, publicate atât în engleză cât și în ebraică. Prima ediție a cărții „Povara a trei milenii de istorie și de religie iudaică“, din care vom publica aici câteva extrase, a apărut la Londra, în 1994, în limba engleză. „Shahak a rămas mereu un umanist, un adversar ireductibil al imperialismului, fie că acesta ar fi impus în numele Dumnezeului lui Abraham sau de George Bush” – scrie Gore Vidal în prefața volumului. „El atacă, de asemenea, cu mult umor și erudiție, rădăcinile totalitare ale iudaismului. Ca un Thomas Paine de o înaltă cultură, Shahak ilustrează în același timp perspectiva care ni se deschide ca și îndelungatul nostru trecut. Între aceste două perspective, an după an, el își urmează raționamentul. Cei care îl ascultă devin prin aceasta în mod sigur mai avizați și – voi îndrăzni oare s-o spun? – mai buni. Shahak este ultimul mare profet al lui Israel”. Versiunea românească este o traducere din franceză, realizată de Domnica Ciucă și apărută la Editura Fronde, Alba Iuia-Paris, în 1997. Această carte („Povara …

Citeste tot articolul

Generalul Theodoru: Uniți-vă pentru renașterea României! Lichidați slugoii! (VIDEO)

Generalul Radu Theodoru: Lichidați slugoii! Uniți-vă pentru renașterea României! Politicienii, la ceasul solemn dintre ani, își sforăie minciunile, minciunile lor optimiste care în 3 decenii au lichidat statul național România, au alungat peste hotare o treime din populația activă, sărăcindu-ne, umilindu-ne, hulindu-ne, hulindu-ne istoria, batjocorindu-ne credința, distrugându-ne copiii și tineretul, hărăzindu-ne pradă polipoidului plutocrației bancare. De mii, de mii de ori, fraților, de mii, de mii de ori vă zic: uniți-vă, înscrieți anul 2022 în istorie ca an al renașterii României!… (urmărește videoclipul) Certitudinea

Citeste tot articolul