Tag Archives: ministerul satanatii

Vaccinarile NU pot fi obligatorii in România. Scrisoare deschisă

Scrisoare deschisă Către Ministerul Sănatăţii Doamnei  Mihaela Bardoş,  Vă rugăm să luaţi notă de obiecţia noastră in legătură cu Hotararea de Guvern privind aprobarea pachetului programelor naţionale de sănătate publicată pe site-ul Ministerului Sănătăţii in secţiunea Transparenţa decizională . Obiecţie: In textul propus, in Anexă, la pagina 2, la punctul 1., secţiunea Servicii medicale, formularea „imunizări obligatorii” este o gravă greşeală, fiind abuzivă şi in contradicţie atât cu litera cât şi cu spiritul legislaţiei româneşti existente. Această formulare este generatoare de abuzuri şi conflicte juridice nenumărate. Argumentaţie: † Vă amintim că in România nu există nici o intervenţie medicală obligatorie. Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească orice intervenţie medicală, conform Legii drepturilor pacientului (Legea nr.46/2003, art.13). Aceeaşi abordare faţă de subiect se regaseşte şi in Legea privind reforma în domeniul sănătăţii (nr.95/2006) şi anume că medicul acţionează respectând voinţa pacientului şi dreptul acestuia de a refuza ori de a opri orice intervenţie medicală asupra sa (Art.376.(1)).   Vă amintim, de asemenea, că in România,  Constituţia garantează câteva drepturi personale care, prin utilizarea unor termeni precum „imunizări obligatorii”, sunt puse sub semnul intrebării şi sub auspiciile abuzului. Amintim aici:   Orice persoană are dreptul la integritate fizică (Art.22)   Libertatea individuală este inviolabilă (Art.23)   Orice persoană are dreptul să dispună de ea însăşi (Art.26) De asemenea Codul Civil garantează acest fel de libertăţi şi drepturi privind  integritatea şi autodeterminarea persoanei umane, drepturi care sunt puse in paranteză de eventuale formulări precum „imunizări obligatorii”:   Integritatea fizică si psihica a oricărei persoane sunt garantate si ocrotite in mod egal de lege (Art. 61.(1))   Corpul uman este inviolabil (Art. 64.(1)). Orice persoană are dreptul la integritate fizică (Art. 64.(2)). Toate aceste drepturi sunt desconsiderate şi ameninţate de formulări ce pot fi interpretate ca instauratoare de intervenţii medicale ce nu …

Citeste tot articolul