Tag Archives: bugetari avertizori

Bugetarii vor putea ‘ciripi’ mai ușor. Ce pregateste Guvernul pentru ” avertizori”

Ministerul Justiției a elaborat un proiect de lege privind protecția „avertizorilor în interes public” adică a persoanelor care raportează încălcări ale legii care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în instituțiile de stat, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat. „Avertizorii” din instituțiile publice vor beneficia de asigurarea confidențialității identității acestora în toate cazurile de raportare, precum și de exonerarea de răspundere pentru încălcarea restricțiilor privind divulgarea de informații impuse prin contract sau prin lege. Pe de altă parte, bugetarii care fac sesizări nereale, cu bună știință, nu se bucură de protecție, ba mai mult, sunt prevăzute sancțiuni de natură contravențională în acest caz, pentru a descuraja denunțurile răuvoitoare. Actul normativ definește „avertizorul în interes public” ca fiind „persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional”. Legea obligă autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice de drept privat care au cel puțin 50 de angajați, regiile autonome de interes național sau local, companiile și societățile naționale sau, după caz, societățile la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, indiferent de numărul de angajați, să identificice sau să instituie canalele interne de raportare și de a stabili proceduri de raportare internă a unor încălcări ale legii. Măsuri de protecție Pentru a beneficia de măsurile de protecție sau reparatorii, avertizorul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții: -să fie una dintre persoanele care efectuează raportări și care au obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional; -să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării; -să fi efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică potrivit prezentei legi; -să fi suferit represalii ca urmare a raportării efectuate De aceste măsuri …

Citeste tot articolul