Tag Archives: ajutor deces 2020

Reguli NOI privind AJUTORUL DE DECES!

Ajutorul de deces pentru 2020 s-a majorat odată cu publicarea legii bugetului asigurărilor de stat. Cine are dreptul la ajutorul de înmormântare asiguratul sau pensionarul pentru care se primește suma de 5.429 lei; (cu 266 lei mai mult decât în anul 2019); membrul de familie al asiguratului sau al pensionarului pentru care se primește suma de 2.715 lei. (cu 133 lei mai mult decât în anul 2019). Acum banii sunt acordați de Casa de Pensii, chiar dacă cel decedat nu era pensionar. Concret, din ianuarie 2018 acest ajutor de deces se acordă tot de Casa de Pensii și în cazul în care decedatul este angajat. Până în 2017, Casa de Pensii plătea ajutorul de deces doar dacă era vorba despre decesul unui pensionar, al soțului sau soției unui pensionar. Acte necesare cerere pentru acordarea ajutorului de deces; certificat de deces (original și copie); act de identitate al solicitantului (original și copie); acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original și copie); dovadă că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original și copie); act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boală care l-a făcut inapt și dată ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original); adeverință care să certifice că, la dată decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă între 18 și 26 de ani urmă o formă de învățământ organizată potrivit legii (original). Sursa: dcnews.ro

Citeste tot articolul

Se dau 5.429 lei de la stat! Schimbare majoră în 2020

Au fost aprobate schimbările pentru ajutorul de deces. Se pare că beneficiarii vor primi începând de astăzi o sumă complet diferită de cea anterionară. Proiectul de buget, unde această creștere prevăzută, a fost semnat de șeful statului. Astfel, ajutorul de deces se majorează. Proiectul de buget, privind Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, unde această creștere este prevăzută, a fost semnat de șeful statului. Se pare că ajutoarele de deces vor primi 5.429 lei pentru asigurat sau pensionar, cu 266 de lei mai mult decât în anul 2019 și 2.715 lei pentru un membru din familia asiguratului sau pensionarului, un plus de 133 față de 2019. Conform Casei Naționale de Pensii Publice, ajutorul de deces poate fi solicitat în maximum trei ani de la data decesului. De asemenea, este foarte impotrant de știut faptul că ajutorul de deces trebuie achitat într-un termen de maximum trei zile lucrătoare de la solicitare. Ce trebuie să faci pentru a accesa ajutorul de deces În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achită soţului supravieţuitor, copilului, părintelui, tutorelui, curatorului sau oricărei persoane care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile cauzate de deces. În cazul decesului unui membru de familie, ajutorul de deces se achită asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat. Potrivit legii, membrii familiei sunt considerați soţul/soţia, părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi, copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani (sau până la 26 ani dacă îşi continuă studiile), copiii indiferent de vârstă, aflaţi în întreţinere, dacă au devenit inapţi pentru muncă din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani.

Citeste tot articolul