Tag Archives: Against Accelerationism

Against Accelerationism

Accelerationism is the idea that the best way to achieve White Nationalist goals is to accelerate the decline of the present system. This will supposedly have two effects. First, acceleration will weaken the system’s ability to maintain power, including to oppress dissenters. Second, acceleration will anger and awaken the white masses, making them more receptive to our message. Accelerationism is often associated with the maxim, “Worse is better.” As a categorical statement, “Worse is better” is just a contradiction in terms, like “Bad is good,” “Night is day,” and “Losing is winning.” But there is a qualified sense in which that maxim is true: What is worse for the present system is generally better for dissidents. We all know that the system is going in the wrong direction: demographically, culturally economically, and politically. The sooner these problems manifest themselves, the sooner dissidents can step forward with alternatives—and the sooner resistance to our plans will crumble. Furthermore, the present political system offers only two options: the Left, which wants to accelerate “progress” toward complete social breakdown, and the Right, which merely wants to slow the process down and perhaps put it on firmer economic and social foundations. Accelerationists thus conclude that it might be better to have the Left in power, so it destabilizes and hastens the end of the system. Then they talk about the frog. No, not Pepe. No, not the one with the scorpion. No, not the singing frog from the Warner Bros. cartoon. The frog in the pan of water. If you want to boil a frog, you have to do it slowly, so he doesn’t realize what is happening and jump out of the pan. By slowing down “progress,” the mainstream Right lulls the frogs into a false sense of security. But the Left, by accelerating …

Citeste tot articolul

Împotriva acceleraționismului

Accelerația este ideea că cea mai bună cale de a atinge obiectivele naționaliste albe este să accelereze declinul sistemului actual. Se presupune că aceasta va avea două efecte. În primul rând, accelerarea va slăbi capacitatea sistemului de a menține puterea, inclusiv de a oprima disensorii. În al doilea rând, accelerația va supăra și va trezi masele albe, făcându-le mai receptive la mesajul nostru. Accelerationismul este adesea asociat cu maximul, „Mai rău este mai bine.” Ca o afirmație categorică, „Mai rău este mai bine” este doar o contradicție în termeni, precum „Rău este bine”, „Noaptea este zi” și „Pierderea câștigă.” Dar există un sens calificat în care această maximă este adevărată: Ceea ce este mai rău pentru sistemul actual este în general mai bun pentru dizidenți. Știm cu toții că sistemul merge într-o direcție greșită: demografica, culturala, economica și politica. Cu cât aceste probleme se manifestă mai devreme, disidenții mai curând pot avansa cu alternative – iar rezistența la planurile noastre se va prăbuși mai repede. Mai mult, actualul sistem politic nu oferă decât două opțiuni: Stânga, care dorește să accelereze „progresul” spre o defalcare socială completă și Dreapta, care dorește doar să încetinească procesul și poate să-l pună pe fundații economice și sociale mai ferme. Astfel, acceleratorii ajung la concluzia că ar putea fi mai bine să avem stânga la putere, deci se destabilizează și grăbește sfârșitul sistemului. Apoi vorbesc despre broasca. Nu, nu Pepe. Nu, nu cel cu scorpionul. Nu, nu broasca cântătoare din desenul animat Warner Bros. Broasca din tigaia cu apa. Dacă doriți să fierbeți o broască, trebuie să o faceți încet, așa că nu își dă seama ce se întâmplă și să sară din tigaie. Prin încetinirea „progresului”, dreapta principală îi atrage pe broaște într-un fals sentiment de securitate. Dar stânga, prin accelerarea procesului, ar putea …

Citeste tot articolul