fbpx
ECONOMIC

Străinii dețin 54% din datoria publică a statului român

dator 696x445 1

Peste 54% din datoria publică guvernamentală este deținută de creditori din afara țării, procentul fiind în creștere cu 7% față de anul anterior, potrivit unui raport al Ministerului Finanțelor pe anul 2022. Totodată, nivelul datoriilor statului român a crescut anul trecut cu 125,7 miliarde de lei comparativ cu anul 2021, ajungându-se la un total de 823,7 miliarde de lei la 31 decembrie 2022. Cele mai multe debite au fost reprezentate de titlurile de stat.

Marcel Boloș aruncă bomba: Datori vânduți către instituții și fonduri de investiții din afara țării
Circa 46% din datoria publică guvernamentală existentă la sfârșitul anului 2022 a fost contractată de la creditori rezidenți şi 54% de la creditori nerezidenți (față de 47,4% în 2021) se arată în Raportul privind datoria publică guvernamentală la 31 decembrie 2022, emis de Ministerul Finanțelor. Majoritatea datoriei publice guvernamentale interne a fost reprezentată de titluri de stat, în timp ce datoria externă a fost reprezentată de euro obligațiuni emise pe pieţele internaţionale de capital și împrumuturi externe contractate de la instituții financiare internaționale.

În contextul evoluțiilor macroeconomice și a piețelor financiare interne și externe, datoria publică contractată la 31 decembrie 2022 se situa la nivelul de 823,7 miliarde lei, din care datoria publică guvernamentală în sumă de 803,3 miliarde lei (reprezentând 97,5% din total datorie publică), iar datoria publică locală în sumă de 20,4 miliarde lei (reprezentând 2,5% din total datorie publică). Creșterea datoriei publice în anul 2022 față de anul 2021, cu 125,7 miliarde lei, a fost determinată, în principal, de datoria angajată pentru acoperirea necesităților de finanțare a deficitului bugetar, de volumul refinanțărilor datoriei publice guvernamentale precum și de preluarea la datoria publică guvernamentală a garanțiilor acordate de Eximbank S.A. în nume și cont stat conform Deciziei Curții de Conturi nr. 3/11.01.20238, arată Ministerul Finanțelor. Portofoliul datoriei publice guvernamentale și riscurile asociate acesteia. Datoria publică guvernamentală directă își menține ponderea cea mai mare în total datorie publică guvernamentală (92,0%), iar datoria publică guvernamentală garantată a reprezentat 8,0% în total datorie publică guvernamentală, ca urmare a garanțiilor acordate în cadrul programelor guvernamentale, în principal prin Programul guvernamental Prima Casă/Noua Casă și Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie IMM INVEST ROMÂNIA.

Împrumuturile ne omoară
Deficitul bugetului general consolidat în termeni cash, în anul 2022 a fost de 5,7% din PIB, în timp ce deficitul bugetar calculat conform metodologiei UE (ESA 2010) a reprezentat 6,2% din PIB. În aceste condiții, necesarul brut de finanțare determinat de nivelul deficitului bugetar și de volumul refinanțării datoriei publice guvernamentale a fost de 160,6 miliarde de lei, față de 136,5 miliarde de lei în 2021. În ce privește refinanțarea datoriei publice guvernamentale, în 2022 au fost necesari 78,9 miliarde de lei, comparativ cu 53,5 miliarde de lei în 2021. Finanţarea deficitului bugetar în anul 2022 s-a realizat din surse interne și externe, iar sursele necesare refinanţării datoriei publice guvernamentale s-au asigurat de pe pieţele pe care s-a emis această datorie, precum și din rezerva în valută la dispoziția Trezoreriei Statului. În anul 2022 s-au emis titluri de stat și împrumuturi pe piața internă în valoare totală de circa 90 miliarde echivalent lei, incluzând obligațiuni de stat denominate în EUR în valoare de 1,0 miliarde euro și titluri de stat destinate populației în valoare de 18,2 miliarde lei.

Băncile dețin titlurile de stat
Potrivit raportului Ministerului Finanțelor, băncile comerciale au continuat să fie principalii investitori pe piața internă a titlurilor de stat, deținând în portofoliu la sfârșitul anului 2022, aproximativ 46% din volumul total al titlurilor de stat emise pe piața internă, în scădere față de sfârșitul anului 2021 (51,2%), fiind urmate de fondurile de pensii care au înregistrat o creștere a deținerilor la 22,7% la sfârșitul anului 2022 față de circa 20% la sfârșitul anului 2021. În cadrul segmentului de investitori instituționali, fondurile locale de administrare de active şi fondurile de pensii private, deși dețin încă o cotă relativ redusă pe piața titlurilor de stat, au reprezentat un participant stabil în procesul de finanțare la nivel guvernamental. Structura investițională a fondurilor private de pensii s-a menținut în continuare cu o proporție majoritară în titluri de stat din activul total, mai precizează Ministerul Finanțelor.

Claudia Marcu / Ziarul National

follow us on google news

Intră pe canalul de Telegram!

78 782089 telegram logo navigator universal a3 80gsm white printer

Articole conexe

Lasă un răspuns

Back to top button

Distribuie acest articol. Mulțumim!

Aceste informații pot fi utile și altor persoane.