ROMÂNIA – VICTIMA UNUI PLAN CRIMINAL AL STRATEGILOR NOII ORDINI MONDIALE

noua-ordine-mondiala

ROMÂNIA – VICTIMA UNUI PLAN CRIMINAL AL STRATEGILOR NOII ORDINI MONDIALE:
Poligon de încercare în plan real pentru SIDA, dezindustrializare, deznaþionalizare, depopulare.

Recent au fost prezentate o serie de documente ce incrimineazã strategii Noii Ordini Mondiale (N. O. M.) de producere artificialã si rãspândirea controlatã a virusului AIDS. Conform acestor documente, în „fundamentarea” descoperirii sunt angrenate organisme precum CIA, Ministerul Apãrãrii al SUA (Departement of Defense – DOD) si Clubul de la Roma.

VEZI SI: Proiectul „Israel in Romania” este in plina derulare

Interesant este cã malefica idee a producerii unui virus ucigas ca antidot împotriva suprapopulãrii planetei a fost elaboratã si dezvoltatã în mod secret de cãtre eminenþa cenusie a Clubului de la Roma, dr. Aurelio Peccei, o datã cu pregãtirea documentelor pentru Conferinþa Populatiei de la Bucuresti, când s-a atras atentia asupra dublãrii populatiei în progresie geometricã. Astfel, dacã în 1900, populatia Globului era de 1,6 miliarde locuitori, în 1960 se dublase (deci crescuse cu 1,6 miliarde în 60 de ani), ca în 1999, deci în acest an sã se dubleze din nou si sã ajungã la 6 miliarde.

VEZI SI: Îndobitocirea populației prin Școală, Mass Media și Alimente toxice

Ceea ce înseamnã cã în mai putin de 40 de ani populaþia Globului a crescut cu 3 miliarde de locuitori. Iatã de ce, în documente strict confidentiale, strategii lumii, autorii din umbrã ai Noii Ordini Mondiale (N.O.M.) au pus la punct un plan de reducere în masã a populatiei, în special a celor din þãrile subdezvoltate ale Africii, unde desi mortalitatea este extrem de ridicatã (în jur de 20 la mie) natalitatea este dublã (peste 40 la mie) astfel cã si sporul anual al populatiei în aceste þãri este de 20-25 la mie si chiar mai mult.

VEZI SI: Introducere in gandirea revizionista

În schimb în tãrile dezvoltate sporul populaþiei este de circa 1 la mie, zero sau chiar subunitar, dar nu mai mult de 1-2 la mie. În aceastã situatie de depopulare lentã (Germania, Suedia, Olanda etc.) au luat mãsuri de sprijinire a familiilor, încurajând femeile sã aibã cât mai mulþi copii, chiar si atunci sau mai ales atunci când nu sunt cãsãtorite. În Germania situatia de femeie necãsãtoritã cu doi, trei sau patru copii a devenit un soi de meserie, ele fiind un fel de matcã reproducãtoare a statului german, foarte aproape de ceea ce visa cu decenii în urmã un alt precursor al N.O.M. Se stie cã rata mortalitãþii este direct dependentã de nivelul de trai si se modificã rapid, în vreme ce natalitatea þine de genã si de mentalitãti, fiind mai dificil de modificat.

VEZI SI: Vezi cele cinci locuri secrete de pe Planeta unde oamenii nu au inca acces

Asa se face cã în þãrile arabe, care au dat de bogãtia petrolului, rata natalitãtii a rãmas neschimbatã ca în vremurile de sãrãcie, respectiv foarte ridicatã, în vreme ce rata mortalitãþii a scãzut la cote incredibile, de 3-5 la mie. Motiv pentru care strategii N.O.M. si întreþin acolo focare de rãzboi în ideea stopãrii acestei explozii demografice. Nimic nu se face la întâmplare. Virusul HIV a fost produs tocmai pentru a stopa cresterea populatiei în Africa devenitã o bombã demograficã pentru a se abate atenþia opiniei publice, mai precis pentru a fi intoxicatã cu informaþii ce par veridice s-a prezentat varianta infectãrii de la maimuþele verzi din Congo, prin consumul cãrnii acestora ori prin sodomie. Pe aceeasi linie a inoculãrii ideii cã ar fi vorba de „pedeapsa divinã” pentru devierile omenirii sfârºitului de mileniu, s-a mers si în cazul infestãrii deliberate a grupurilor de homosexuali din America. În toate cazurile, virusul imunodeficitar (HIV) a fost inoculat prin injectare.

VEZI SI: Cititi cu mare atentie si luati seama!!! Material complet despre distrugerea Romaniei dupa 1989

În acelaºi mod s-a procedat în cazul planului complex de-a dreptul criminal la care este supusã România de peste un deceniu, devenitã un poligon de experimente incredibile. Dar care îsi aratã de acum rezultatele odioase. Este ºtiut cã primele cazuri de SIDA au apãrut în Leagãnul nr. 1 „Sfânta Ecaterina” din Bucureºti. Explicaþia medicilor de bunã credinþã a fost si este cã virusul a fost inoculat în mod dirijat, în cadrul unui program de vaccinare, susþinut de o fundaþie internaþionalã, implicatã si în exportul de copii din România.

VEZI SI: Adevărul despre Noua Ordine Mondială

La vremea respectivã s-a declansat o anchetã urmatã de un proces penal care au fost însã muºamalizate la intervenþia unor forþe internaþionale oculte, aceleasi însã care aveau în vedere anihilarea României sub toate aspectele, începând cu populaþia. Inocularea HIV ºi rãspândirea SIDA constituie doar unul din mijloacele folosite pentru depopularea galopantã a României. Conform unor cifre vehiculate de presa strãinã (din Israel, de pildã) România are actualmente o populaþie cu 2 milioane mai redusã decât în 1990, deci cu 10% mai putin.

VEZI SI: Rasa alba, o rasa pe cale de disparitie?

Cert este cã în baza ultimelor cifre statistice, România a ajuns la un raport natalitate-mortalitate mai mult decât alarmant, fãrã corespondent într-o altã þarã sau într-o altã perioadã. Conform datelor Comisiei Naþionale pentru Statisticã, mortalitatea depãºeºte 14,7 la mie, în vreme ce natalitatea scade sub 10 la mie. Aºadar, de la 2-3 la mie spor în anii ’80 s-a ajuns la minus cinci la mie, cu zone foarte extinse în care s-a ajuns la minus ºapte sau opt la mie!

VEZI SI: Evreii despre ei însisi si planurile lor

Cifrele coincid întrutotul cu cele preconizate de cupola N.O.M., care are în vedere ca în urmãtoarele decenii populaþia sã se reducã în mod drastic la numai 2 miliarde de oameni, aproximativ la nivelul la care se gãsea în perioada anterioarã primului rãzboi mondial. Ca un argument în plus care confirmã cele ce se întâmplã în România trebuie arãtat faptul cã strategii creãrii virusului S.I.D.A. si ai celorlalte mijloace criminale de diminuare a populaþiei s-au ocupat de reducerea populaþiei în Salvador prin declanºarea unui rãzboi local.

VEZI SI: Evreii si Noua Ordine Mondiala

Planul însã a eºuat, conform unor declaraþii ce provin din chiar cercul celor iniþiaþi întrucât nu a fost combinat cu alte mijloace de reducere a populaþiei, motiv pentru care un asemenea plan complex cuprinzând inocularea virusului HIV, atacul la nivel psihosocial, înfometarea, deznaþionalizarea ºi, în cele din urmã, ºi un rãzboi civil sau interetnic se aplicã în România. Thomas Ferguson, cel care a fãcut dezvãluirile cu privire la Salvador ºi care este unul din strategii Clubului de la Roma a susþinut cât se poate de nevinovat cã Salvadorul trebuia „salvat” întrucât rata natalitãþii era de 3,3 la mie, aproape unicã în lume între þãrile non-africane.

VEZI SI: NOUA ORDINE MONDIALĂ

Printr-o coincidentã tragicã, România avea, în anii 80, când s-a pus la punct planul ce avea sã înceapã cu asasinarea lui Ceauºescu, exact acelaºi procent de creºtere demograficã: peste trei la mie. Reducerea populaþiei prin mijloacele arãtate este, dupã Ferguson, „cheia” strategiei Clubului de la Roma si a grupului lui Henry Kissinger, care au elaborat o strategie ce se potriveste exact cu ceea ce s-a întâmplat în România. Ei spuneau astfel: „Vom veni într-o tarã si vom întreba: care este planul vostru de dezvoltare? Aruncati-l. Nu vã trebuie nimic.

VEZI SI: Cine sunt de fapt Illuminati?

Doar sã aplicaþi un plan de exterminare a populaþiei. Prea mulþi oameni înseamnã rãscoalã sau comunism.” În baza acestor informaþii vehiculate si în þara noastrã, dar de fiecare datã ocolindu-se faptul cã ºi România constituie un astfel de cobai, se explicã toate acþiunile de agresiune împotriva României si populatiei sale. Se explicã de ce Banca Mondialã a alocat 50 milioane de dolari pentru ca sã se desfiinþeze 100.000 de locuri de muncã ale minerilor, se explicã de ce Fondul Monetar Internaþional conditioneazã acordarea împrumuturilor sale de desfiinþare a marilor combinate zootehnice si de distrugere a agriculturii, respectiv a surselor de hranã, se explicã de ce România a fost obligatã sã-si reducã la 30% efectivele miliare, se explicã de ce România a fost obligatã sã-si reducã rezerva de grâu de la 2 milioane de tone la numai 350.000 de tone pe care deja a consumat-o.

VEZI SI: Noua Ordine Mondiala si pregatirile decimarii populatiei cu 50% – Descoperiri Socante

Anii 1999-2000 constituie punctul final al acestui plan decenal de anihilare a României. Foametea ce se prefigureazã în mod cert – respectiv realizarea unei recolte de numai 2 milioane de tone de grâu faþã de un necesar de cel puþin 3,5 milioane de tone – coincide cu situaþia încetãrii de plãþi concomitent cu epuizarea rezervei valutare prin plata forþatã a dobânzilor de 2,5 miliarde de dolari, cu radicalizarea populaþiei prin cresterea explozivã a somajului si încetarea plãþilor cãtre bugetari ºi pensionari (aceºtia din urmã în numãr de 6 milioane) ºi mai ales cu declanºarea conflictelor interetnice în Ardeal în scopul implicãrii României într-un râzboi de uzurã, distrugãtor.

VEZI SI: Citatele SOCANTE din Talmudul EVREIESC

Acestea sunt faptele binecunoscute din presa de toate zilele, din informaþiile publice. Ceea ce nu vãd politicienii, nici cei de la putere ºi nici toþi cei din opoziþie, este prezenþa acestui plan diabolic ce leagã lucrurile EUROPA FRANCMASONERIE MASONERIE NOUA ORDINE Mºi le face întrutotul explicabile. Din pãcate, într-un mod catastrofal pentru noi. (sursa: cyd.ro)

VEZI SICEL MAI MISTERIOS SEMN DE AVERTIZARE SE VEDE DIN SPATIU

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real, daţi subscribe canalului noastru de Telegram!

3 comentarii

  1. scorpionul negru

    singura modalitate de-a salva Romania si chiar lumea toata este ca toti liderii ILLUMINATTI sa fie ASASINATI in realitate desi sunt cei mai bogatii sunt defapt niste paraziti inchinatori la SATANA care vor sa distruga lumea

  2. Aiureli ! Articol speculativ. Nu se prezinta acele "documente" la care se face referire.
    Virusul HIV chiar daca a fost creat in laborator nu a dat rezultatele scontate, iar acel asa zis "plan" daca ar fi existat in legatura cu scaderea populatiei, in primul rand s-ar fi aplicat in China si India, tarile cu cea mai mare populatie de pe glob, dar iata ca nu se intampla nici pe departe asa ceva. India a depasit un miliard de locuitori, in ciuda asa zisului plan, iar tari din Africa (in ciuda saraciei) au locuitori mai multi de la an la an.
    Romania a ajuns in situatia dezastruoasa datorita politicienilor (hotilor nostri) care s-au succedat la putere in cei 25 ani. Nu mai dati vina pe altii din exterior, vedeti mai intai ograda interna. Daca proprietarul nu are grija de casa lui si lasa usa deschisa pt hoti, ce vina au strainii ?!
    Induceti opinia publica in eroare cu acest articol. Scrieti de parca guvernantii nostri ar fi miscat vreun deget ca sa nu permita distrugerea industriei si agriculturii si induceti ideea ca au venit strainii si ne-au distrus tot ce aveam mai profitabil. Nu "strainii" au vile de lux si conturi de zeci si sute de milioane in banci, pe seama distrugerii tarii, ci hotii nostri !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *