Penal… afemeiat… alcoolic… Directorul unui Spital de Nebuni trebuie înternat de urgență tot la Nebuni!

Penal… afemeiat… alcoolic… Directorul de la Spitalul Săpoca trebuie înternat de urgență tot la Săpoca!

dumitru-popescu-sapoca

O schimbare importantă s-a petrecut în ultimii ani în sănatatea românească. Fondurile publice de asigurări de sănătate, administrate de persoane numite politic, au devenit o sursă pentru afacerile private din sistemul medical. Problema apare atunci când politicienii care dețin diferite demnități sunt implicați în același timp în afaceri medicale private, finanțate din fondurile publice. Uneori în asta nu este nimic ilegal, alteori este. Dar întotdeauna este dreptul cetățeanului, al pacientului obișnuit, să știe că acel primar sau parlamentar pe care l-a votat este proprietarul unei clinici care câștigă contracte în serie cu statul. Totul din banii lui, ai pacientului care plătește și asigurarea de stat și factura directă în clinica în care se tratează.

Afacerile, amantele și directorul….

 Se spune că domnul manager de la spitalul Săpoca, excelența sa, Dumitru Popescu este mare “fante de obor”. Chiar dacă a trecut de prima tinerețe acesta se află la a doua căsnicie, nu chiar oficială, dar totuși ea există.

După o prima căsnicie din care au rezultat două fete ce acum sunt fiecare la casele lor, managerul de la Săpoca s-a combinat cu o bucătăreasă.

Este adevărat că doamna cu pricina a fost bucătăreasă celebră, iar acum ocupă o onorabilă funcție de “șef serviciu contabil” la spitalul Săpoca. Pe numele Cristina Păun, aceasta ocupă această funcție ilegal. De ce? Pentru că legea nu-i permite managerului să numească într-o funcție de acest gen rude de gradul 1 sau concubină. Relația cu fosta bucătăreasă datează de ceva vreme, iar aceștia locuiesc intr-o vilă luxoasă în comuna Berca în cadrul unui complex rezidențial de toată frumusețea. Bineînțeles, în urma iubirii celor doi, fosta bucătăreasă a născut o fetiță ce este acum în clasa a noua. Trebuie să recunoaștem că domnul manager Popescu i-ar fi putut fi bunic fetiței. De menționat este că fosta bucătăreasă a avut ceva kilograme în plus, depășind gabaritul admis, iar aceasta s-a operat la stomac, slăbind foarte mult și devenid “sex simbol” pentru bătrânul manager. Este clar că “nenea” Popescu Dumitru are o afinitate pentru sexul slab și tânăr pentru că “la ușa” lui se află o secretară tupeistă și obraznică pe numele ei, Sorina Anghel cu pile mari la Ministerul Sănătății, mai exact sora domniei sale lucrează în sistem.

Trecutul ascuns al “nebunului” șef…

Actualul manager de la Săpoca, Popescu Dumitru are un trecut fabulos. Pe vreme când era un “simplu” contabil șef la Săpoca, acesta a făcut jonglerii cu bani publici, ceva de necrezut. Bineînțeles acesta nu a rămas nepedepsit și a fost condamnat penal la o pedeapsă de 3 ani și 10 luni de pușcărie de către Înalta Curte de Casație și Justiție. În cele ce urmează vă prezentăm pasaje dintr-un raport al Curții de Conturi a României – Direcția de Control Buzău. Citiți și vă îngroziți ce “inginerii” financiare și pe cine avea complice în unitatea spitalicească de la Săpoca:

„Sesizarea a fost adresată Societăţii internaţionale pentru drepturile omului, secţia Română şi printre altele, se referă la următoarele aspecte care se circumscriu atribuţiilor de control şi audit ale Curţii de Conturi a României:

-eludându-se prevederile Legii nr.270/2003, Consiliul de administraţie al spitalului este alcătuit din 3 reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Buzău în loc de 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi 2 ai Consiliului Judeţean Buzău din care, un specialist în finanţe publice;

-comitetul director nu există, contabilul şef deţinând ilegal şi ftmcţia de director administrativ. încălcându-se prevederile Ord.M.S.nr. 1024/2004, preşedinta Consiliului de Administraţie a modificat organigrama spitalului atribuindu-i ambele funcţii contabilului şef şi numindu-1 director financiar- contabil;

-contabilul şef, pe lângă faptul că are o condamnare penală din 1995 pentru mită, delapidare, fals, uz de fals în dauna Spitalului Săpoca, cu perioadă de încercare de 3 ani şi 10 luni până în martie 2007, îşi continuă nestingherit activitatea infracţională;

-şefa resurselor umane nu are studii superioare şi în dosarele de personal sunt mari probleme. Biroul de achiziţii funcţionează după bunul plac al contabilului şef;

-jurista unităţii a muşamalizat permanent neregulile din spital, permiţând acestor persoane să-şi continue nestingherite conduita infracţională;

 • prin persoane fidele contabilului şef întreg personalul spitalului (medici, asistente, personal auxiliar) este manipulat în obţinerea de către acesta a unor venituri mari ilicite din contractele de achiziţii publice, prestări servicii, gospodărie anexă;

La sesizare au fost anexate o serie de documente precum şi rapoartele de audit întocmite de auditori din cadrul Ministerului Sănătăţii, din care rezultă unele abateri în legătură cu modul de încheiere şi derulare a contractelor de achiziţii publice, reparaţii curente şi investiţii încheiate cu SC Madincom 2002 SRL Cernăteşti, SC Maridor 2000 SRL Săpoca (societăţi ai căror administratori sunt salariaţi ai Spitalului Săpoca respectiv, bucătăreasa şefa şi un paznic), SC Bavost SRL Buzău, SC Zugravul SRL Buzău, SC VS hnpex Mobdecor SRL Buzău, SC General Concrete SRL Cernavodă etc.

în urma controlului efectuat, au rezultat următoarele constatări: 1 .Consiliul de administraţie al Spitalului de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţa Săpoca a fost numit prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.412/13.04.2004, fără însă a se respecta prevederile art25 din Legea spitalelor nr.270/2003.

Astfel, deşi potrivit actului normativ menţionat, Consiliul de administraţie trebuia format din 7 membrii din care, 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii sau ai Direcţiei de sănătate publică şi 2 reprezentanţi numiţi de Consiliul Judeţean Buzău(ceilalţi 3 membrii fiind din Colegiul medicilor, Ordinul asistenţilor medicali şi directorul general), prin ordinul menţionat mai sus au fost numiţi 4 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii din care, 3 de la DSP Buzău şi nici unul din partea Consiliului Judeţean.

 1. în perioada septembrie 2003 – mai 2006, deşi în toate organigramele şi statele de funcţii transmise de Ministerul Sănătăţii era prevăzut postul de director administrativ, care trebuia să aibă în subordine biroul aprovizionare, transport şi achiziţii publice, precum şi biroul tehnic şi administrativ, acesta nu a fost ocupat. Mai mult, în şedinţa din data de 4 noiembrie 2005, Consiliului de administraţie(a cărei componenţă era nelegală, aşa cum am menţionat mai sus) analizând activitatea managerială şi administrativă desfăşurată în cadrul spitalului, a hotărât ca acest post să nu fie ocupat, având în vedere „performanţele foarte bune ale echipei manageriale actuale

Ca urmare a acestei şedinţe, conducerea spitalului a întocmit o nouă organigramă, în care nu mai era prevăzut postul de director administrativ, iar cele două compartimente din subordinea acestuia erau trecute în responsabilitatea contabilului şef, post care era redenumit „director financiar”. Aşa cum rezultă din explicaţiile scrise date de şefa serviciului personal, această organigramă a fost transmisă Ministerului Sănătăţii care însă nu a aprobat-o.

Deşi prin fişa postului, contabilul şef Popescu Dumitru nu avea stabilite atribuţii pe linie de aprovizionare, transport şi achiziţii publice în fapt, aşa cum rezultă din documentele întocmite, acesta s-a implicat şi a coordonat permanent activităţi cum ar fi: întocmirea programului anual de achiziţii publice, primirea, analizarea şi desemnarea ofertelor câştigătoare pentru achiziţiile publice şi prestări servicii, aprovizionarea cu alimente şi alte materiale (a aprobat personal fiecare referat de necesitate şi împreună cu directorul general a aprobat procesele verbale de recepţie a produselor aprovizionate nelegal) operaţiuni asupra ciirora, cu ocazia controlului, au fost constatate o serie de abateri aşa cum se va arăta în continuare.

De fapt, pe toate documentele semnate de Popescu Dumitru titulatura funcţiei era de director financiar sau director economic şi nu de contabil şef conform organigramelor şi ştatelor de funcţii transmise de minister.

 1. Popescu Dumitru a deţinut funcţia de contabil şef şi a exercitat atribuţii de control financiar preventiv în cadrul spitalului, în condiţiile în care, din anul 1995 acesta a fost cercetat penal, trimis în judecată şi în final, condamnat prin Decizia Curţii Supreme de Justiţie nr.2405/2002 la 2 pedepse de câte 1 an şi 10 luni închisoare

pentru 2 infracţiuni de luare de mită şi ia 2 luni închisoare pentru infracţiunea de uz de fals (ultima pedeapsă fiind graţiată). Instanţa a contopit pedepsele de câte 1 an şi 10 luni şi a dispus ca inculpatul să execute o pedeapsă de 1 an şi 10 luni închisoare şi a suspendat executarea pedepsei pe termenul de încercare de 3 ani şi 10 luni. [….]

Potrivit prevederilor Ordinului MF nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, o dată cu intrarea în vigoare a acestui act normativ (aprilie 2003), Popescu Dumitru trebuia suspendat, iar de Ia data condamnării irevocabile, destituit din activitatea de control financiar preventiv prin act de decizie internă a directorului general cu acordul Ministerului Sănătăţii, măsură care însă, nu a fost luată decât la data de 19.05 2006, ca urmare a controlului.

Actualul director general Creţu Iuliana susţine, în explicaţiile scrise, că nu a avut cunoştinţă despre cercetarea penală şi condamnarea contabilului şef Popescu Dumitru. Această afirmaţie nu este reală având în vedere că. Spitalul Săpoca s-a constituit ca parte civilă în proces şi în mod ceit a fost citat la fiecare termen. Mai mult, înainte de a fi numită director general, Creţu Iuliana a ocupat funcţia de consilier juridic în cadrul spitalului şi în această calitate trebuia să reprezinte instituţia în litigiul respectiv. [……]

Urmare controlului s-au mai constatat următoarele:

–            în perioada 2001-2006 în cadrul spitalului s-au produs 1.865 litri băuturi alcoolice (ţuică) din care, cantitatea de 324 litri a fost comercializată unor persoane fizice. Potrivit dispoziţiilor art296Al, lila din Legea nr. 496/2004 privind aprobarea OG nr. 83/2004 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de autorizare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea

fiscală competentă, constituie infiacţiune;

–           în luna octombrie 2005 s-au achiziţionat obiecte de inventar

(mobifier) în valoare de 3.961 RON, deşi conform OUG nr.66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, procurarea unor

astfel de bunuri era interzisă;

–          în perioada septembrie 2004 – decembrie 2005 au fost plătite

nelegal indemnizaţii de conducere unor salariaţi din cadrul spitalului, în sumă totală 3.166 lei RON pentru care s-au calculat foloase

nerealizate în valoare de 209,2 lei RON.

În urma analizării actelor de control în completul constituit

potrivit art31 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi

funcţionarea Curţii de Conturi a României s-a constatat că unele

abateri rezultate’ din control întrunesc elementele constitutive ale

infracţiunii şi având în vedere solicitările primite din partea Direcţiei

de investigare a infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorismdin Ministerul Public actele de control au fost înaintate acesteiinstituţii în vederea continuării cercetărilor.

A terorizat o asistentă!

Doamna Spoială Mariana este asistent principal de farmacie la secția Ojasca din cadrul spitalului Săpoca, de cănd a venit la conducerea spitalului managerul Popescu o terorizează și la propriu și la figurat. Asistenta a fost chiar și bătută de agresivul Popescu Dumitru. Spoială a fost și liderul de sindicat al spitalului, iar bineînțeles directorul a făcut tot posibilul să desființeze sindicatul. Doamna Mariana Spoială a făcut nenumărate memorii la Ministerul Sănătății, unde a relatat abuzurile făcute de managerul spitalului Săpoca, Popescu Dumitru. Iată în următoarele rânduri ce acuzații îi aduce asistenta curajoasă managerului Dumitru:

Domnule ministru,

Subsemnata Spoiala Mariana,domiciliata in Buzău,strada Dorobanţi,bloc IOD,ap 13,etaj 3 încadrata in funcţia de asistent principal de farmacie la SNPNS Sapoca,secţia Ojasca din anul 2000,solicit un control financiar,juridic, abuz în serviciu la SNPNS Sapoca,din urmatoarele motive:

l.Actualul manager, Popescu Dumitru, fost contabil sef, este încadrat în acest spital de peste 25 de ani în funcţia de manager la al doilea mandat, funcţie pe care a ocupat-o prin concurs.

2.Sotia sa/concubina ocupă funcţia de Sef Serviciu Financiar Contabil.

 1. Ştiut faptul ca acesta a avut o condamnare penala de 3 ani si 10 luni cu suspendare pentru furt si uz de fals in Spitalul Sapoca,va rog sa verificaţi cadrul legal pe care il desfasoara cu:firma de aprovizionare alimente,firma de aprovizionare material de curatenie(surse neoficiale confirma faptul ca lucreaza de ani de zile cu aceleaşi firme:firma unui anume domn Maruntis (aprovizionare alimente),iar cea de materiale de curăţenie,firma bucătăresei sefe care este si fina acestuia. De asemenea,a existat o perioada in care spalatoria din spital a fost desfiintata,iar activitatea a fost preluata de una din firmele din oras a cărui patron era tot un fin al acestuia.

 2. Sa se verifice modul in care au fost făcute plăţile firmelor de medicamente cu menţiunea ca spitalul este actionat in instanta cu procese si cu penalitati foarte mari.

 3. Schimbarea directorilor (directorul medical doctor Mosescu Monica si directorul de îngrijire Cazacu Madalina). Funcţiile lor au fost ocupate prin concurs de doctor Mihalascu si asistenta Tanase Maria.Surprinzator,acestea au fost schimbate devenind intre timp persoane incomode pentru Popescu Dumitru.

 4. Verificarea cadrului legal prin care mi-a fost restituita suma de         2100 lei reprezentând cheltuieli de judecata in procesele castigate in instanta de mine.Acesta a refuzat sa-mi elibereze de fiecare data copie dupa ordinul de plata.

 5. Verificarea     formulalelor prin care salariaţii sunt obligaţi de către manger sa doneze 2% bisericii din satul Plesesti,comuna Berea,acolo unde managerul este prieten cu preotul. Dumnezeu a multumit acestuia prin ocuparea unui post de asistent medical a soţiei preotului cu media 10.

 6. Verificarea     gospodăriei anexa a spitalului unde isi desfasoara activitatea o doamna inginer intrata fara concurs fiind soţia unui domn de la firma de internet/camere video

 7. Verificarea     neregulilor care au stat la baza unui process castigat de sociologul spitalului Georgescu Dan,proces in urma caruia spitalul trebuie sa-i restituie acestuia o suma importanta de bani.Se pare ca domnul manager isi permite pe banii statului sa-si satisfaca capriciile si obsesiile cu personalul care nu-si pleaca capul in fata neregulilor savarsite de către acesta.

 8. Verificarea   cadrului legal de a refuza completerea unei adeverinţe de împrumut la BRD prin care voiam sa achiziţionez un autoturism prin programul Rabla.Exista pe rol la Tribunalul Buzău dosarul nr. 2405/114/2014 unde cer institutiei despăgubire de 6500 lei(valoarea tichetului Rabla).Menţionez ca Popescu Dumitru nu a vrut sa semneze,cu toate ca in aceeaşi zi una din colegele mele a trimis si ea un formular pentru împrumut la o alta banca,iar acesteia i-a semnat.

 9. Verificarea fiselor de evaluare pe 2010 sl 2013,modificate de catre manager fara sa ml se dea posibilitatea de a le contesta.

 10. Verificareachioşcului din incinta spitalului Ojasca,amenajat intr-un pavilion unde sunt in, bolnavll(chlosc al firmei Mărunţiş).

 11. Verificare   tuturor aspectelor semnalate de catre doamna avocat Chitei Daniela in memoriul adresat domnului ministru.

 12. Verificareatuturor angajarilor făcute in ultimii 2-3 ani(concurs si fara concurs).Toti salariaţii încadraţi au domiciliul in comuna Berea si satele adiacente acesteia,comuna unde domnul manager si-a construit o superba vila si unde locuieşte.

 13. Verificareadispoziţiei nr.233/29.10.2014,dispoziţie nula prin care sunt instiintata ca sunt mutata la farmacia Nifon si contestatia cu număr de înregistrare 17953/2.10.2014 prin care anunţ managerul ca starea de sanatate nu-mi permite schimbarea temporala a locului de munca-sanatatea mea precara se datoreaza stresului si tensiunii de la locul de munca care dureaza de 10 ani de zile(crize de astm pe fond emoţional, dioptrii mărite, zona Zooster, consiliere psihologica. Până în prezent nu am primit niciun răspuns, iar pe data de 20 octombrie mă voi prezenta la locul meu de munca, până atunci figurând în concediul de odihnă. A făcut afirmaţia că dacă nu mă prezint îmi va desface contractual de muncă. Există și alte colege care pot suplini acest post. Menționez că sunt cea mai veche, cea mai în varstă, iar această masură abuzivă este îndreptată cu bună stiinta contra mea fară să țină cont de aceste criterii.

 14. Vă rog să verificaţi și celelalte aspecte semnalate de mine in 2012,conform memoriului cu număr de înregistrare 15186 din 21.03.2012 unde sunt anexate copii dupa documente care confirma abuzul si hartuirea mea la locul de munca.De asemenea va ataşez si răspunsul pe care l-am primit de la domnul director Alin Costache si menţionez ca cele doua documente depuse la minister:

 1. Copie   Raport Curtea de Conturi nr. 08/22.08.2006
 2. Copie   Condamnare Dosar nr. 5357/2002

Aceste documente au intrat in posesia mea in perioada in care eram lider de sindicat,iar Popescu Dumitru le-a folosit pentru a-mi întocmi o plângere penala cu numărul 5897/P/2013 contrariat fiind de faptul ca mi-am permis să le folosesc la minister si cum am intrat în posesia acestora. Tot personalul este nemultumit de aceasta conducere care se comporta dictatorial(va depun cateva copii dupa mesaje primite de la salariaţi),dar nimeni nu are curajul sa vorbeasca,fiind ameninţaţi cu desfacerea contractului de munca.Va rog sa fiu contactata atunci cand o comisie a ministerului se va deplasa la Buzău pentru a verifica aceste aspecte semnalate de mine si atunci va voi pune la dispoziţie si alte documente care vor confirma abuzul dictatorial si hartuirea mea morala si psihica.Pana atunci,instanta se va pronunţa asa cum a facut-o pana acum in cele 4 procese castigate de mine. – Sursa: Atac de Buzau

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *