OTP Bank – banca care pune stapanire pe banii clientilor

Ca în orice alt domeniu de activitate, criza economică a afectat și sectorul bancar, care dă semne slabe de revenire, susțin specialiști. Astfel de situații în care o instituție bancară ține cât mai mult de banii clienților nu ar trebui să mire pe nimeni. Atât timp cât clientul băncii acceptă ”păstrarea” și rularea fondurilor sale de către bancă, nu poate fi vorba decât de strategiile economice puse în practică de instituția de credit. Ce se întâmplă însă când banca refuză să elibereze banii clienților, care sunt îndreptățiți să și-i ia înapoi? Cel mai probabil se ajunge la un proces de durată, și iar instanța de judecată ar putea obliga banca să restituie sumele depuse, cu penalități și dobânzi.
OTP Bank pare a se înscrie exact în acest tipar, chiar dacă sumele pe care refuză să le restituie nu sunt impresionante. În situația de față, reprezentantul a două societăți comerciale cu profil medical, care nu au avut acti­vitate și au fost radiate prin hotărârea definitivă a Oficiului Național al Registrului Comer­țului, a cerut OTP Bank restituirea capitalului social depus la constituirea firmelor, funcționarii de la ghișeu impunându-i diferite condiții, pentru ca în final să refuze categoric. Avocatul constituise firmele în urmă cu mai bine de trei ani, și a cerut acum eliberarea capitalului social. Reprezentantul legal al firmelor a depus și o reclamație scrisă la conducerea băncii, la care nu a primit încă răspuns, la aproape o lună de la sesizare. În aceste condiții, avocatul este hotărât să-și recupereze banii în instanță.

Astfel, începând din luna ia­nuarie, avocata Sabina Hîncean, împuternicită cu delegație de către societățile SC Onco Clinic Life SRL și SC Clinic Life Radi­ology SRL a solicitat la Agenția Piața Muncii a OTP Bank, din București, restituirea sumelor consemnate drept capital social pentru cele două societăți. Avocata a arătat funcționarilor bancari că cele două societăți au fost radiate prin hotărârile ONRC din data de 9 ianuarie 2014, depunând extrasele din Monitorul Oficial al României care dove­desc acest lucru și certificatele fiscale.

 

În extrasele din Monitorul Oficial se arată că magistrații ONRC au dispus dizolvarea și lichidarea ambelor societăți, explicând că acestea nu au avut activitate și nu au înregistrat nici datorii către bugetul de stat, alte societăți sau persoane fizice. Potrivit normelor de drept, împu­ternicitului societății dizolvate care cere restituirea capitalului social îi sunt necesare de­legațiile și hotărârile din Moni­torul Oficial privind dizolvarea, precum și certificatul fiscal eliberat de Fi­nanțele Publice, care atestă că so­cietatea nu are datorii, în ve­derea eliberării capitalului social consemnat la bancă. Acest lucru nu pare a fi de ajuns pentru angajații OTP Bank, care au refuzat categoric restituirea ba­nilor, chiar și după depunerea unei sesizări către conducerea băncii.

„Suma este prescrisă“

”Vă solicităm restituirea ca­pitalului social al celor două societăți în valoare de 1.000 de lei, pentru fiecare societate, consemnat și depus cu ocazia constituirii societăților la banca dvs. Mențio­nez că cele două societăți nu au deschis cont curent după constituire și nici nu au funcționat. Întru­cât capitalul social a fost depus tot prin subsemnata avocat, tot cu delegație avocațială, consider nelegală și abuzivă soli­citarea funcționarilor dvs. de a depune o procură notarială în original din partea administratorului fiecărei societăți în parte pentru ridicarea sumelor consemnate cu titlul de capital social. În cauză operează principiul de drept al simetriei actului juridic, simpla delegație avocațială fiind suficientă atât la depunerea sume­lor cât și la ridicarea acestora”, se arată în reclamație. Ulterior, avocata a revenit împreună cu admi­nistratorul uneia din societățile dizolvate prin hotărârea ONRC, dar funcționarii au refuzat și de această dată eliberarea capitalului social pentru societatea în cauză, motivând că ”suma este prescrisă” iar ”contul nu mai este activ”. Cu alte cuvinte, capitalul social ar fi fost însușit chiar de bancă!
La solicitarea cotidianului ”Curentul”, OTP Bank și-a precizat poziția, evitând însă să-și motiveze refuzul în situația de față, prin invocarea protecției datelor cu caracter personal.
”În cazurile de restituiri ale sumelor depuse cu titlu de capital social, inclusiv pentru societățile radiate prin hotărâre definitivă a ONRC, relevante sunt procedurile legale aflate în vigoare, generale și speciale, atât de la nivelul Băncii Naționale a României, cât și de la nivel intern, precum specificările din Noul Cod Civil, aflat în vigoare din 01.10.2011; Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea privind registrul comerțului nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, aplicăm prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată de Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, și Regulamentul BNR nr. 9/2008 privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării tero­rismului, cu modificările și completările ulterioare. Normele OTP Bank România cu referire la închi­derea contului de capital social/ patrimoniu prevăd eliberarea sumelor din aceste conturi doar către persoanele îndreptățite, res­pectiv titularii drepturilor asupra sumelor aflate în contul de capital/ patrimoniu, precum ulti­mii  asociați/ acționari sau mandatarii acestora”.

de Mihai Niculescu – ziarul Curentul

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real, daţi subscribe canalului noastru de Telegram (click aici)!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.