Dacă doriți să ne sprijiniți prin PayPal, orice DONAȚIE este binevenită:
POLITICA

ORDONANȚA FOAMEI! CIUCĂ NE FURĂ TOT!

cap ciuca 1 jpg

Ciucă semnează și pleacă!

Atât de mare este foamea de bani, încât șefii ANAF și ai Autorității Vamale au eliberat în zadar locurile. La ora la care aceștia își dădeau demisia sau erau demiși fiind deja gata pentru semnat Ordonanța de Urgență pe care tocmai cei doi ar fi urmat să o pună în practică.

Numai că, speriat că astfel va recunoaște ”gaura neagră” din buget, Nicolae Ionel Ciucă preferă să țină în sertar Ordonanța ”Marii Evaziuni” până în ultima zi în care va mai fi premier. Și va semna de-abia atunci documentul intrat în posesia noastră.

Cât îmi dai…?
Unul care, la prima vedere este justificat de ”foamea de bani” a statului. Dar care, după cum avertizează specialiștii contactați, va produce efecte inverse. Din care se remarcă mai ales prevederea de la art. 6, lit. b). Pentru că dacă acorzi evazioniștilor 24 de ore să facă rost de documente justificative și să poată accesa astfel ”tiparnițele de chitanțe false”, atunci degeaba mai dai Ordonanța. Una oricum scrisă prea simplist, din prostie sau intenționat… Pentru că amenzile or să dea naștere la inevitabile abuzuri…

Antifrauda ”umflă potul cel mare”!
Să dai 35.000 de lei amendă unui mic contribuabil pentru că i-ai găsit un produs de 200 lei fiind aberant! Ordonanța parcă băgată pe gâtul lui Ciucă de ”mahării” Antifraudei dând drumul la șpăgi tot mai mari…” Cât îmi dai să nu-ți iei 35.000 lei amendă? Că avem timp 24 de ore…”

Avem DOCUMENTUL!
Ordonanță de urgență privind unele măsuri de prevedere și combatere a activităților comerciale ilicite.

Având în vedere impactul legat de abrogarea Legii nr.12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite asupra eficienței acțiunilor consacrate în această zonă de neconformare, respectiv dispariția unui mijloc de coerciție în cazul efectuării de activități de producție, depozitare, transport, comerț sau prestări de servicii cu bunuri care nu sunt însoțite de documente de proveniență sau efectuarea unor astfel de activități fără respectarea condițiilor prevăzute de lege.

Micii comercianți, din nou ”jecmăniți”
Ținând seama de faptul că în prezent, în cazul controalelor efectuate cu precădere la locurile de comercializare și depozitare, bunurile pentru care nu există documente justificative care să ateste proveniența legală rămân în circuitul legal, făcând posibilă perpetuarea comportamentului neconform al contribuabilului și favorizând nedeclararea veniturilor realizate, ca formă primară de manifestare a evaziunii fiscale, fără ca statul să poată interveni operativ și eficient pentru stoparea acestui fenomen negativ,

Ținând seama de faptul că fenomenul evazionist este amplificat de diversificarea accentuată a posibilităților de comercializare, chiar exponențială în mediul online în care, în foarte multe cazuri, circuitul de comercializare este unul relativ opac, dificil de reconstituit, iar bunurile deținute nelegal sunt transportate din depozite nedeclarate direct la cumpărătorul final și având în vedere că acest fenomen negativ este favorizat de extinderea potențialelor surse de bunuri ce pot fi depozitate și comercializate nelegal pe teritoriul național, una dintre acestea fiind relevată de amplificarea cazurilor de disimulare a tranzitului pe teritoriul național a transporturilor de mărfuri tranzacționate aparent între alte state membre ale Uniunii Europene.

Pages from document

Ținând seama de faptul că în lipsa unui instrument care să permită sancționarea operațiunilor ilegale cu bunuri a căror proveniență nu este dovedită sau atragerea răspunderii contravenționale a celor care nu îndeplinesc condițiile legale de desfășurare a activității conduce la perpetuarea unor astfel de activități, cu consecințe în realizarea veniturilor bugetare,

Având în vedere faptul că unul dintre obiectivele ce decurg din Planul Național de Redresare și Reziliență al României vizează creșterea ponderii veniturilor colectate de Agenția Națională de Administrare Fiscală cu cel puțin 2,5 din PIB față de valoarea indicatorului din anul 2019, respectiv reducerea decalajului TVA cu 5 puncte procentuale în 2026 față de valoarea indicatorului din 2019,

Având în vedere necesitatea consolidării unui mediu concurențial onest și a consolidării disciplinei economico-financiare consacrate în perioada aplicabilității Legii nr.12/1990, pe timpul desfășurării activităților de producție, depozitare, transport, comerț sau prestări de servicii,

Având în vedere necesitatea reglementării unui instrument eficient de prevenire a evaziunii fiscale ca premisă pentru creșterea conformării voluntare, optimizarea colectării creanțelor fiscale, asigurarea eficientă a veniturilor bugetare,

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată.

În temeiul art.115 alin.(4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art.1
1. Prezenta ordonanță de urgență reglementează măsuri de prevenire și combatere a activităților economice ilicite.

2. Prin activitate economică, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, se înțelege activitatea cu scop lucrativ, constând în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, având ca rezultat obținerea de venituri.

Art. 2
Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu sunt aplicabile bunurilor și domeniilor care fac obiectul unor reglementări speciale.

Art. 3
(1) Este interzisă efectuarea de activități economice dacă acestea nu sunt autorizate sau organizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv în perioada în care acestea sunt suspendate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

-(2) Este interzisă efectuarea de activități economice cu bunuri care nu sunt însoțite de documente de proveniență, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării.

(3) Prin documente de proveniență se înțelege, după caz, factura, avizul de însoțire a mărfii, documentele vamale sau orice alte documente justificative prevăzute de lege care stau la baza înregistrării în contabilitate.

(4) În cazul transportului internațional de bunuri, documentele care însoțesc transportul sunt cele prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Sunt asimilate bunurilor a căror proveniență nu este dovedită, numerarul și substitutele de numerar pentru care nu sunt prezentate documente legale de proveniență. În cazul operatorilor economici care au obligația utilizării aparatelor de marcat, verificarea numerarului și a substitutelor de numerar existente la locul desfășurării activității economice se face în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4
· (1) Constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiune, nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, dacă este săvârșită de persoane fizice, respectiv cu amendă de la 25.000 lei la 35.000 lei, dacă este săvârșită de persoane juridice.

3. Bunurile care au servit sau au fost destinate să servească la săvârșirea contravenției prevăzută la alin. (1) , precum și sumele de bani și bunurile dobândite prin săvârșirea contravenției se confiscă.

Art. 5
1. Constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune, nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei dacă este săvârșită de persoane fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei dacă este săvârșită de persoane juridice.

2. Bunurile care au servit la săvârșirea contravenției prevăzută la alin. (1), precum și sumele de bani și bunurile dobândite prin săvârșirea contravenției, după caz, se indisponibilizează, în vederea confiscării, în condițiile prevăzute la art. 6.

3. În situația în care, în termen de 12 luni de la ultima sancționare a faptei, contravenientul săvârșește o nouă contravenție din categoria celor prevăzute la alin. (1), pentru care a fost sancționat, se aplică și sancțiunea complementară constând în suspendarea activității acestuia, care constă în transport, depozitare și/sau comercializare, după caz, pentru 30 de zile.

4. În aplicarea prevederilor alin.(3) la nivelul instituțiilor prevăzute la art.11 se organizează evidența electronică a sancțiunilor aplicate.

Art. 6
1. – La constatarea faptei prevăzute la art. 3 alin. (2), agentul constatator întocmește un proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, prin care dispune următoarele măsuri:

A. aplicarea sancțiunii contravenționale principale prevăzute la art. 5 alin. (1)

b) măsura indisponibilizării provizorii a bunurilor care au servit sau sunt destinate să servească la săvârșirea contravenției de la art. 5 alin. (1) precum și a sumelor de bani și a bunurilor dobândite prin săvârșirea contravenției, pentru o perioadă de maxim 24 de ore. În același proces – verbal organul constatator informează contravenientul cu privire la faptul că beneficiază de un termen de 24 de ore în care poate prezenta documente justificative care să ateste proveniența licită a bunurilor, precum și că, după acest termen, bunurile care nu pot fi justificate urmează a fi confiscate;

c) măsura suspendării activității, prevăzută la art. 5 alin.(3);

(…) Art. 11 – Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale se fac de către organele competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Autorității Vamale Române, precum și de către ofițerii și agenții din cadrul Poliției Române și din cadrul Poliției de Frontieră Române și de ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române, precum faptele constatate în zona specifică de competență.

(…) Art. 13 – Prevederile prezentei ordonanțe de urgență intră în vigoare în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

PRIM – MINISTRU
Nicolae – Ionel CIUCĂ”.

SUSȚINEȚI NATIONALISTI.RO:

ANUNȚ: Nationalisti.ro se confruntă cu CENZURA pe rețele sociale. Intrați direct pe site pentru a ne citi sau abonați-vă la canalul nostru de Telegram. Dacă doriți să ne sprijiniți prin PayPal, orice DONAȚIE este binevenită. Vă mulțumim!

DONEAZĂ MAI JOS PRIN REVOLUT:

sau prin PayPal:

Lasă un răspuns

Articole conexe

Back to top button

Distribuie acest articol. Mulțumim!

Acestă informație pote fi utilă și altor persoane.