O MARE MIZERIE! In timp ce un roman MUNCESTE O LUNA PENTRU UN SALARIU DE CACAT, GUVERNUL A MAJORAT SUMA GRATUITA PENTRU REFUGIATI LA 1.185 RON!

ref

Nota Redactiei: Mai mult, sunt cetateni romani care dorm pe strazi, FARA CASA SI FARA ADAPOST, cetateni pe care Guvernul Romaniei nu i-a ajutat niciodata cu nimic.

Principala investitie a Guvernului Romaniei in urmatorii ani: constructia si amenajarea de noi si noi centre pentru primirea de imigranti

La suma gratuita acordata unui solicitant de azil: de 1.185 lei pentru sezonul rece, si de 1.117 de lei pentru sezonul cald, se adauga si cazarea gratuita pe care solicitantul de azil o primeste.

Mai mult daca locurile de cazare disponibile sunt complet ocupate, Guvernul ii va da imigrantului bani suplimentari ca sa-si poata inchiria o locuinta.

Cerem tuturor cetatenilor romani sa ceara azil politic in Romania, pentru ca SUNT DISCRIMINATI la ei in tara si sa devina AZILANTI, caz in care vor primi si cazare gratuita si 1185 lei ajutor gratuit lunar. (e o gluma amara dar care reflecta perfect realitatea)

Practic, cei care nu sunt cetateni ai acestei tari, primesc mai multe drepturi si mai multi bani decat cetatenii romani. DISCRIMINARE e putin spus. E pur si simplu o BATAIE DE JOC la adresa cetatenilor romani.

Romania e tara unde Cetatenii Romani au ajutor social de 142 lei adica de zece ori mai mic ca Necetatenii care primesc 1185 lei…In plus, Necetatenilor li se da si cazare gratuita in timp ce Cetatenii pot muri de frig in strada si nu-i pasa nimanui de ei.

Prin aceasta masura, Guvernul recunoaste implicit ca NU SE POATE TRAI nici din ajutorul social si nici din salariul minim pe economie. Guvernul recunoaste implicit ca ii supune la o INFOMETARE FORTATA atat pe cei care iau 142 lei, Ajutor Social, cat si pe pe cei care MUNCIND iau DOAR 777 lei salar minim net (1050 brut). Asta ca sa nu mai vorbim de cei fara adapost lasati sa moara de frig pe strazi.

Mai mare bataie de joc la adresa cetatenilor romani n-am vazut…Prin aceste masuri cetatenii romani sunt practic declarati OFICIAL „oameni de rangul doi in PROPRIA LOR TARA” , asta desi sunt cetateni ai acestei tari.

Salariul minim pe economie 2015 din iulie

RON

Valută

Salariul brut

1050

237.71
Bonuri de masă

0

0
Angajatul plăteşte la bugetele de stat
273
61.81
Salariul net
(cunoscut si ca „salariu în mână”)

777

175.91
Salariul complet
(reprezintă costul total al angajatorului cu salariul)
1292
292.5
Angajatorul (patronul) plăteşte la
bugetele de stat
242
54.79
Statul colectează la bugetele de stat în total
515
116.59
Prin urmare, pentru a ca salariatul sa fie platit cu 777 RON
angajatorul cheltuieste 1292 RON.

Guvernul Romaniei a aprobat miercuri proiectul de lege care instituie cadrul legal pentru majorarea sumei acordate de statul român unui solicitant de azil lipsit de mijloace materiale de întreținere.
Executivul arată, într-un comunicat remis AGERPRES, că pe baza unor date comunicate de Institutul de Cercetare a Calității Vieții (ICCV) a fost stabilit un set de valori necesare pentru cheltuielile lunare — hrană, îmbrăcăminte, cazare — pentru un solicitant de azil, adult. Astfel, pentru sezonul cald, cheltuielile lunare totale sunt estimate la 1.117 de lei, iar pentru sezonul rece la 1.185 de lei.

Aceste valori vor fi aprobate ulterior printr-un alt act normativ.

Proiectul mai prevede că sunt vizați solicitanții de azil aflați într-o situație precară, din punct de vedere fizic, psihic, cât și financiar. De asemenea, actul normativ reglementează posibilitatea ca în cazul depășirii capacității de cazare în spațiile administrate de Inspectoratul General pentru Imigrări, solicitanții de azil să poată beneficia, în limita fondurilor disponibile, de o sumă de bani în scopul închirierii unor spații de locuit. Cuantumul acestui ajutor lunar va fi de 1,08 ISR (indicator social de referință, care în 2015 este în sumă de 500 de lei), și va fi acordat pentru maximum 12 luni.

Proiectul mai reglementează condițiile în care vor putea fi dispuse examinări medicale, posibilitatea solicitanților de protecție internațională de a beneficia de programele naționale de sănătate, de a avea acces la piața forței de muncă, de a beneficia de măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă, precum și de protecție în cadrul sistemului asigurărilor pentru șomaj, în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români.

Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) va avea posibilitatea să folosească servicii specializate furnizate de interpreți și traducători, să solicite efectuarea de expertize medico-legale sau de altă natură, precum și să consulte specialiști.

Actul normativ reglementează expres faptul că o cerere de azil nu poate fi respinsă exclusiv pe motiv că aceasta a fost depusă tardiv.

Un element de noutate este cel privind măsura introducerii solicitanților de protecție internațională în spații închise special amenajate în baza unei restricții instituite de un organism judiciar, pe baza unei analize individuale, pe o perioadă ce nu poate depăși 60 de zile, măsură care se va adopta în mai multe situații, printre care verificarea identității declarate și pentru stabilirea elementelor pe care se bazează cererea de protecție internațională.

Se vor construi – noi si noi centre pentru primire de imigranti

Proiectul vizează ca în perioada 2016-2018 să se amenajeze, în incinta actuală a centrelor regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil, spațiile închise, iar începând cu 2019 să se construiască și doteze noi centre.

Actul normativ stipulează că ONG-urile pot vizita centrele regionale de proceduri și cazare, pe bază de protocoale încheiate cu IGI sau a unei autorizări prealabile, iar, în cazul în care se vor constata deficiente vor putea fi sesizat Avocatul Poporului.

Iata prevederile principale ale legii:

Astfel, proiectul de lege cuprinde o serie de prevederi între care:

– instituie cadrul legal pentru majorarea sumei acordate de statul român unui solicitant de azil lipsit de mijloace materiale de întreținere. Pe baza unor date comunicate de Institutul de Cercetare a Calității Vieții (ICCV) a fost stabilit un set de valori necesare pentru cheltuielile lunare (hrană, îmbrăcăminte, cazare), pentru un solicitant de azil, adult. Astfel, pentru sezonul cald, cheltuielile lunare totale sunt estimate la 1117 lei, iar pentru sezonul rece la 1185 lei. Aceste valori vor fi aprobate ulterior printr-un alt act normativ. Măsura are în vedere faptul că solicitanții de azil sunt cetățeni străini care din cauza persecuțiilor suferite în țara de origine, pe motive de rasă, religie, naționalitate, opinie politică, apartenență la un grup social, solicită protecția altui stat. Prin urmare, aceştia sunt o categorie aparte de străini care din cauza exilului forțat, în marea lor majoritate, se află într-o situație precară, din punct de vedere fizic, psihic cât şi financiar, ceea ce impune ca, pe perioada analizării cererii de azil, statul român să le asigure condiții decente de cazare şi întreținere în conformitate cu normele Uniunii Europene.

– reglementează posibilitatea ca în cazul depășirii capacității de cazare în spațiile administrate de Inspectoratul General pentru Imigrări, solicitanții de azil să poată beneficia, în limita fondurilor disponibile, de o sumă de bani în scopul închirierii unor spații de locuit. Cuantumul acestui ajutor lunar va fi de 1,08 ISR (indicator social de referință. În anul 2015 ISR este în sumă de 500 de lei) și va fi acordat pentru maximum 12 luni.

– reglementează condițiile în care vor putea fi dispuse examinări medicale, posibilitatea solicitanților de protecție internațională de a beneficia de programele naționale de sănătate, de a avea acces la piața forței de muncă, de a beneficia de măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă precum şi de protecție în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj, în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români.

– Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) va avea posibilitatea să folosească servicii specializate furnizate de interpreți şi traducători, să solicite efectuarea de expertize medico-legale sau de altă natură, precum şi să consulte specialişti. De exemplu, în cazul unui solicitant de azil minor neînsoțit se va putea apela la expertiza medico-legală de evaluare a vârstei, care se va efectua cu respectarea demnității individuale a minorului și utilizându-se metodele cele mai puțin invazive. Anterior efectuării expertizei medico-legale, solicitantul de azil minor neînsoțit și reprezentantul său legal (desemnat de autorități în cel mai scurt timp de la sosirea acestuia în țară) vor fi informați cu privire la modalitățile acestei proceduri sau, în cazul unui eventual refuz, cu efectele pe care le implică această decizie.

– stabileşte obligația IGI de informare a minorului neînsoțit care solicită azil în România cu privire la numirea reprezentantului său legal. În această privință este adaptat actualul cadru normativ reprezentat de Legea nr.122/2006, în sensul că această obligație subzistă inclusiv pe perioada derulării procedurii primei țări de azil, a procedurii țării terțe sigure şi a procedurii țării terțe europene sigure, concepte nou introduse prin proiectul de lege;

– reglementează expres faptul că o cerere de azil nu poate fi respinsă exclusiv pe motiv că aceasta a fost depusă tardiv;

– Stabileşte obligația de atribuire a unui cod numeric personal tuturor solicitanților de protecție internațională, astfel încât aceştia să beneficieze de condițiile de primire prevăzute de Legea nr.122/2006, o astfel de reglementare fiind stabilită, în prezent, cu titlu facultativ;

– Reglementarea expresă a posibilității ca reprezentanța din România a Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) să poată avea acces la documentele existente în dosarul străinului care a solicitat protecție internațională. Acest drept decurge din misiunea UNHCR de supraveghere pe care i-o conferă articolul 35 din Convenția de la Geneva privind statutul refugiaților, document la care România a aderat prin Legea nr.46/1991;

– În vederea asigurării depline a dreptului la apărare, sunt instituite măsuri privind accesul la informații procedurale şi la sistemul aferent, în condițiile legislației privind ajutorul public judiciar în materie civilă;

– Va fi reglementată situația exceptării de la procedura accelerată şi de la procedura la frontieră a cererilor de azil depuse de solicitanți cu necesități procedurale speciale (din categoria persoanelor vulnerabile);

– O secțiune a proiectului de lege se referă la modul de exercitare a unor drepturi ale solicitanților de protecție internațională. Unul dintre elemenele de noutate este reprezentat de măsura introducerii solicitanților de protecție internațională în spații închise special amenajate, măsură restrictivă ce se va institui de către un organism judiciar, pe baza unei analize individuale, pe o perioadă care în niciun caz nu poate depăşi 60 de zile. Aceasta este o măsură care se va adopta doar în următoarele situații:

– pentru verificarea identității declarate;

– pentru stabilirea elementelor pe care se bazează cererea de protecție internațională, care nu ar putea fi obținute fără a se lua măsura, în special în cazul în care există un risc de sustragere a solicitantului;

– la solicitarea uneia din instituțiile cu atribuții în domeniul securității naționale din care rezultă că solicitantul de protecție internațională prezintă pericol pentru securitatea națională.

Această măsură reflectă necesitatea justificată a statului de a stabili dacă persoana este un solicitant de azil care are nevoie de protecție internațională sau că persoana în cauză constituie o amenințare la adresa securității naționale. Pentru asigurarea managementului spațiilor închise pentru cazarea solicitanților de protecție internațională cu respectarea drepturilor procedurale şi standardelor impuse de legislația națională şi internațională în materie, se are în vedere, în perioada 2016-2018, amenajarea, în incinta actuală a centrelor regionale de proceduri şi cazare a solicitanților de azil, a spațiilor închise special amenajate, dotarea lor specifică și asigurarea personalului necesar. În următoarea etapă, începând cu 2019, se are în vedere construirea și dotarea de noi centre.

– Proiectul de lege include măsuri pentru crearea cadrului normativ necesar asigurării unei mai mari transparențe în ceea ce priveşte beneficiul condițiilor de primire, în sensul instituirii posibilității monitorizării, de către organizații şi organisme neguvernamentale naționale sau internaționale cu atribuții în domeniul migrației sau al respectării drepturilor omului, a respectivelor condiții. ONG-urile pot vizita centrele regionale de proceduri şi cazare, pe bază de protocoale încheiate cu IGI sau a unei autorizări prealabile, iar, în cazul în care se vor constata deficiențe vor putea fi sesizat Avocatul Poporului.

AJUTORUL SOCIAL IN ROMANIA – un fel de Venit Minim Garantat pentru cetatenii romani – este de 142 lei pentru o persoana si nici macar nu este 142 lei x 2 pentru 2 persoane. Practic Ajutorul Social este de 10 ori MAI MIC decat ajutorul pe care il primesc imigrantii care in plus mai primesc si cazare gratuita

Ajutorul social Acordarea ajutorului social, familiilor si persoanelor singure, precum si persoanelor fara locuinta aflate in situatie de nevoie, care traiesc în adaposturi improvizate.

Beneficiari

Familiile si persoanele singure ale caror venituri se situeaza sub nivelul lunar al venitului minim garantat stabilit prin ordonanta de urgenta. Cuantumul lunar al Venitului Minim Garantat (VMG) este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR a carui valoare este stabilita prin lege la 500 LEI

Nivelurile pentru VMG sunt urmatoarele:

Persoana singura = 0.283 x ISR = 142 lei

Familia formata din 2 persoane = 0.510 x ISR = 255 lei

Familia formata din 3 persoane = 0.714 x ISR = 357 lei

Familia formata din 4 persoane = 0.884 x ISR = 442 lei

Familia formata din 5 persoane = 1.054 x ISR = 527 lei

Pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, ajutorul social se mareste cu 0.073 x ISR.

Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre nivelurile mentionate mai sus si venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.

16 comments

 1. destinationalists

  Am pierdut 10 minute din viata citind acest articol … 🙂
  Ati scris mult si adevarat…. si cu multa ura… din cate se pare.
  Dar nu am gasit nicaieri o parte unde sa scrie ca banii de intretinere pentru refugiati vin din partea UE. Stiti voi… baietii aia de au fost cu ideea… laolalta cu tanti Merkel.
  Fiecare tara, membra a UE, primeste bani de la UE pentru intretinerea refugiatilor.
  Acuma…. eu stiu ca suntem hateri pe guvern, dar… dezinformarea sau informarea proasta a populatiei… uneori CHIAR nu functioneaza….
  Va admir insa ca incercati…. sunt convins ca vor fi multi incuiati care vor fi foarte indignati de "ce mizerie se intampla"
  Ecuatia e simpla… ca sa inteleaga tot romanul incuiat:
  Cetatenii romani…. responsabilitatea statului roman.
  Refugiatii… responsabilitatea UE.
  "LEARN THE FUCKING DIFFERENCE" 🙂

  • ….daca esti asa sigur pe ce spui , sa-i ia la ei

  • Coane nationdentistule, dar cit cotizam noi la fondul european an de an, ai luat in calcul….si la final de mascarada incearca sa dai citate sau sa injuri in limba stramoseasca fiule.

  • Fiecare tara, membra a UE, primeste bani de la UE pentru intretinerea refugiatilor. Si cine contribuie?

 2. Me,myself and i

  Deci sa vad daca inteleg…Unui imigrant i se da locuinta gratis plus 1100 de lei pe luna fara sa faca nimic…iar eu cu 1100 de lei salariu trebuie sa platesc intretinere utilitati mancare haine etc(slava domnului ca nu stau cu chirie)…Gata stiu ce vreau sa fiu cand o sa cresc mare:IMIGRANT

 3. Bref: un azilant care produce 0 (zero lei) primeset 1185 free taxes, fara sa achite facturi sau intretinere….iar un cetatean roman, onest, munceste 700 lei net dupa ce statul a muls toate taxele pe salariu, bani din care romanul plateste impozit pe un apartametn si o masina daca are norocul sa le detina, plateste intretinere, facturi. Pana unde se va merge cu umilirea noastra in tara asta?? PANA CAND????

 4. cine munceste si plateste impozit 'statului', a se citi clica de mafioti ce s-au catarat pe cadravele revolutionarilor si jertfele veteranilor, asa merita.
  faceti greva cateva luni si nu mai platiti nimic, sau luati-i pe sus si aruncatii la groapa de gunoi pe toti politicienii romani si unguri sau retrageti-le cetatenia si duceti-i la granita ca nu au ce cauta in aceasta tara.
  toti politicienii, politistii, ungurii, tiganii, si acum si emigrantii traiesc pe banii contribuabililor, care platesc zeci de taxe pentru a avea aceleasi drepturi ca si cei de mai sus. oribil.
  hai sa le dam ce merita tradatorilor de neam.

 5. Guvernantii ar da si mai mult doar,doar o venii si la noi vreo doi emigranti sa ne putem lauda ca santem tara europeana.Dar emigrantii astia sunt obraznici si fug de Romania ca dracul de tamaie.Pana la urma va trebui sa dam o spaga grasa nemtilor sa ne deie si noua cu forta vreo doi care rezista mai bine la frig fiindca vine iarna.

 6. DACA FUGIM TOATA LUMEA SI DIN ROMANIA CA IMIGRANTI O SA FUGA SI AIA CARE ISI UMPLE BUZUNARELE CU BANII MUNCITI DE NOI,,,TARA NOASTRA E FRUMOASA DAR CEI CARE O CONDUC MANANCA O GRAMADA DUPA NOI… E CA LA SAH,,,NOI PIONI SI EI RESTU

 7. De ce nu stau tara lor si sa faca ceva pentru a le fi mai bine???Le este mai usor sa fuga si sa vina sa ia totul de-a gata …..bataie de joc din partea guvernantilor ptr romani care muncesc pe un salariu de nimic RUSINE SI IAR RUSINE

 8. sa iau in PULA guvernu si statu……muncesc o luna si nu am salariu de 1150 ron, iar negrii astia iau ajutoare…..

 9. Cred ca esti un fel de politician sau ceva de genul….scarbele astea de sus ne sapa si macina de vreo 27 de ani…sunt atenti doar la buzunarele lor..si ale tale daca esti in joc…nu ii intereseaza de sanatatea noastra…de pensiile batranilor nostri…de romanii care nu au case si locuiesc pe strazi…si tu te trezesti sa ii bati pe spate si sa le tii palma….daca Romania era capabila din pdv financiar sa primeasca refugiati eu nu mai eram fortat sa plec in strainatate si sa contribui la taxele altei tari….si mai ales sa fiu departe de familie…..Gandeste omule inainte sa dai din degete….THE FUCKING DIFFERENCE IS THAT PEOPLE LIKE YOU EXIST AND RUN ROMANIA!!!Ce teapa v'ati lua voi in dorsal daca mai era Tepes…..

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *