Mareșalul Ion Antonescu, mesaj din celulă

Documentul intitulat “Însemnări din celulă”, semnat de ex-mareşalul Ion Antonescu în seara de 23 august 1944, la câteva ore după lovitura de stat de la Palatul Regal din Bucureşti.


Astăzi, 23 august 1944. Am venit în audienţă la Rege la ora 15,30 pentru a-I face o expunere asupra situaţiei frontului şi a acţiunii întreprinsă pentru a scoate Ţara din greul impas în care se găseşte.

Timp de aproape 2 ceasuri Regele a ascultat expunerea, păstrând ca de obicei o atitudine foarte rezervată, aproape indiferentă.

La expunerea mea a asistat la audienţă Dl Mihai Antonescu.

I-am arătat Regelui că de aproape 2 ani Dl Mihai Antonescu a căutat să obţină de la Anglo-Americani asigurări pentru viitorul Ţării şi i-am afirmat cu această ocazie că, dacă aş fi găsit înţelegere, şi aş fi putut găsi înţelegere pentru asigurarea vieţii, libertăţilor şi continuităţii istorice a acestui nenorocit popor, nu aş fi ezitat să ies din război, nu acum, ci chiar de la începutul conflictului mondial, când Germania era tare.

În continuare, i-am arătat conversaţia avută, imediat la întoarcerea mea de pe front, în noaptea de 22/23 [august 1944], cu Dnii Clodius şi Mihalache şi în dimineaţa zilei [de 23 august 1944] cu Dl G. Brătianu.

D-lui Clodius i-am vorbit în faţa D-lui M. Ant[onescu] pe un ton răspicat şi i-am amintit că atât prin Dl M. Ant[onescu] de acum câteva luni, cât şi în februarie, la ultima întrevedere, am arătat Germaniei ca, dacă frontul nu se va menţine pe linia Tg. Neamţ-Nord Iaşi-Nord Chişinău-Nistru, România va căuta soluţia politică pentru terminarea războiului.

I-am arătat D-lui Clodius că nici o ţară, şi nici chiar Germania, nu ar putea continua războiul în caz când jumătate din teritoriul ei ar fi ocupat şi ţara total la discreţia Ruşilor.

I-am cerut ca şi Dl M. Ant[onescu] să arate acest lucru la Berlin, să roage să înţeleagă poziţia Ţării noastre în faţa cataclismului ce o ameninţă şi a mea în faţa Istoriei şi a Ţării şi să-mi dea dezlegarea a trata un armistiţiu, dorind să ieşim din această situaţie ca oameni de onoare şi nu prin acte care ar dezonora pentru vecie Ţara şi pe conducătorii ei.

Dl Clodius a promis că va arăta exact dorinţa noastră; i-am arătat că noi trebuie să ne luăm libertatea de a ne apăra viaţa viitoare a neamului.

Relativ la conversaţia cu Dl Mihalache, deşi ea a durat câteva ceasuri, totuşi i-ai arătat numai esenţialul.

Dl Mihalache mi-a cerut să mă sacrific şi să fac eu pacea, oricât de grele ar fi condiţiile puse.

I-am arătat că eu, fiind exponentul unei revoluţii care m-a adus, fără a [o] fi pus eu la cale sau să fi avut vreo legătură cu ea, la conducerea Statului, dându-mi mandatul să reconstituiesc graniţele Ţării, să restabilesc ordinea morală şi să pedepsesc aducându-i în faţa tribunalului poporului pe acei care …[2] catastrofa graniţelor şi prăbuşirea Dinastiei. Cum Ţara îmi impusese şi pe legionari şi mai târziu şi războiul, pentru a legifera actele mele, am cerut aprobarea Ţării pentru faptul că schimbasem din luptă regimul legionar pentru trădările sale şi pentru că intrasem în război în aclamaţiile şi, cu asentimentul întregii naţiuni, trecusem, forţat de operaţiuni, şi Nistrul.

Ţara, prin câte 3 milioane de voturi, mi-a dat dezlegare şi a aprobat tot ce eu făcusem.

În consecinţă, a accepta astăzi propunerile Molotov însemnează:

a. – a face un act politic de renunţare şi pierdere a Basarabiei şi Bucovinei, act pe care România nu l-a făcut până acum niciodată de la 1812 şi până la ultimatumul Molotov.

I-am adăugat că după părerea mea, făcând acest act, putem pierde beneficiul Chartei Atlanticului, în care Roosevelt şi Churchill s-au angajat printre altele “să nu recunoască nici o modificare de frontieră, care nu a fost liber consimţită”.

b. – să bag Ţara pentru vecie în robie, fiindcă propunerile de armistiţiu conţin şi clauza despăgubirilor de război neprecizate, care, bineînţeles, constituie marele pericol, fiindcă, drept gaj al plăţii lor, Ruşii vor ţine Ţara ocupată nedefinit. Cine, am spus Dlui Mihalache, îşi poate lua răspunderea acceptării acestei porţi deschise, care poate duce la robia neamului?

Citiți și:  POLIȚIE POLITICĂ! A fost deschis DOSAR PENAL pe numele lui Călin Georgescu pentru promovarea cultului lui Zelea Codreanu și Ion Antonescu

c. – a treia clauză, şi cea mai gravă, e aceea de a întoarce armele în contra Germaniei.

Cine, am arătat Dlui Mihalache …[3], poate să-şi ia răspunderea consecinţelor viitoare asupra neamului ale unui asemenea gest odios, când putem să ieşim din război oricând dorim.

Am avea bazele viitoarei politici a Statului asigurate şi i-am afirmat că dacă …[4] de Dl Maniu, pe care l-am lăsat şi i-am înlesnit tratativele direct cu Anglo-Americanii sau de Dl Mihai Antonescu, care a tratat cu ştiinţa mea, eu nu m-aş da la o parte şi aş da, dacă mi s-ar cere concurs, pentru a scoate România din război, luându-mi curajul şi răspunderea să spun Führerului în faţă că România se retrage din război.

d. – a patra condiţie cerută de Molotov şi de Anglo-Americani este să dau ordin soldaţilor să se predea Ruşilor şi să depună armele, care ne vor fi puse la dispoziţie pentru ca, împreună cu Ruşii, să alungăm pe Nemţi din Ţară.

Care om cu judecata întreagă şi cu simţul răspunderii ar putea să dea soldaţilor Ţării un astfel de ordin care, odată enunţat, ar produce cel mai mare haos şi ar lăsa Ţara la discreţia totală a Ruşilor şi Germanilor?

Numai un nebun ar putea accepta o astfel de condiţie şi ar fi pus-o în practică.

Vecinătatea Rusiei, reaua ei credinţă faţă de Finlanda, Ţările Baltice şi Polonia, experienţa tragică făcută de alţii, care au căzut sub jugul Rusiei, crezându-i pe cuvânt, mă dispensează să mai insist.

Notez că, atunci [când] ni s-au propus acestea, situaţia militară a Germaniei, deşi slăbită, era totuşi încă tare.

e. – În sfârşit, propunerile Molotov mai conţineau şi clauza care ne impunea să lăsăm Rusiei dreptul de a pătrunde pe teritoriul României oriunde va fi necesar, pentru a izgoni pe Nemţi din Ţară. Adică, sub altă formă, prezenta ocupaţiunea Rusească cu toate consecinţele ei.

Reamintind toate acestea Dlui Mihalache, D[umnealui] mi-a spus, ceea ce a constituit o surpriză pentru mine, că trebuie să mărturisească că D[umnea]lor, adică naţional-ţărăniştii, s-au înşelat; au crezut în sprijinul Anglo-Americanilor, însă şi-au făcut convingerea definitivă că aceştia sunt total nepregătiţi pentru a indispune pe Ruşi şi că suntem lăsaţi la totala lor discreţie, ca şi Polonia şi, poate, alte ţări. În consecinţă, trebuie să ne considerăm o generaţie sacrificată, să ne resemnăm şi să aşteptăm.

I-am răspuns Dlui Mihalache că, într-o astfel de situaţie, este de preferat ca un popor pe care-l aşteaptă, dacă are siguranţa că îl aşteaptă o asemenea soartă, să moară eroic, decât să-şi semneze singur sentinţa de moarte.

Dl Mihalache a insistat încă o dată să fac eu armistiţiul şi să semnez pacea, fiindcă condiţiile puse sunt condiţii de pace, nu de armistiţiu (este sublinierea D-sale). Bineînţeles, am declinat (refuzat) aceasta.

În dimineaţa zilei de astăzi, pe când eram în Consiliul de Miniştri, a cerut să mă vadă Dl. Brătianu, care, spre deosebire de Dl Mihalache, mi-a declarat că vine de la o întrevedere dintre Dnii Maniu şi Dinu Brătianu şi că vine cu mandatul formal de la ambii că sunt de acord şi că îşi iau alături răspunderea, dacă accept, să fac eu tratative de pace.

I-am răspuns că accept cu condiţia să mi se dea în scris acest angajament, să accepte ca el să fie publicat, pentru ca poporul să vadă că s-a înfăptuit unirea internă şi pentru ca străinătatea, aliaţii şi inamicii, să nu mai poată …[5], prin dezbinarea noastră.

Dl Brătianu urma să-mi aducă adeziunea scrisă înainte de audienţa mea la Rege, fiindcă voiam să merg la această audienţă cu hotărârea luată, adică să-I pot afirma că, dat fiind faptul că s-a realizat unirea politică internă, îmi pot lua angajamentul să încep tratativele de pace. Generalul Sănătescu a intervenit în discuţii de două ori şi şi-a luat angajamentul, fără să i-l fi cerut, că-mi va aduce dânsul acest angajament, pentru care i-am mulţumit.

Citiți și:  George Simion - un TRĂDĂTOR

Cum Regele spunea ca aceste tratative să înceapă imediat, Dl Mihai Antonescu i-a spus că aşteaptă răspunsul de la Ankara şi Berna pentru a obţine consimţământul Angliei şi Americii de a trata cu Ruşii. Aceasta, fiindcă Churchill, în ultimul său discurs, a spus, vorbind despre România, că “această Ţară va fi curând la discreţia totală a Rusiei”, ceea ce era un avertisment că vom fi atacaţi în forţă şi că vom fi total la discreţia lor şi că va trebui să tratăm mai întâi cu Ruşii.

Acest “mai întâi”, legat şi de alte indicaţii pe care le-am avut pe căi serioase, a determinat pe Dl M. Antonescu să arate Regelui că este o necesitate să mai aştepte 24 de ore, să primească răspunsurile pe care le aşteaptă şi după aceea să continue cu tratativele.

Eu am confirmat că sunt de acord cu aceste condiţii, chiar cu plecarea Dlui M. Antonescu la Ankara şi Cairo pentru a duce tratative directe.

În acest moment, Regele a ieşit din cameră, scuzându-se faţă de mine, şi discuţia a continuat câtva timp cu generalul Sănătescu, revenind cu afirmaţia că va aduce el adeziunea scrisă a Dlor Maniu, Brătianu şi Titel Petrescu.

Când eram în curs de discuţiuni şi mă plictiseam aşteptând revenirea Regelui pentru a pleca, Regele intră în cameră şi în spatele lui apare un maior din garda Palatului cu 6-7 soldaţi cu pistoale în mână.

Regele a trecut în spatele meu, urmat de soldaţi, unul din soldaţi m-a prins de braţe pe la spate şi generalul Sănătescu mi-a spus: “D-le Mareşal, sunteţi arestat pentru că nu aţi vrut să faceţi imediat armistiţiu”.

M-am uitat la soldatul care mă ţinea de braţe şi I-am spus ca să ia mâna de pe mine şi, adresându-mă generalului Sănătescu, în obrazul Regelui, care trecea în altă cameră cu mâinile la spate: “Să-ţi fie ruşine; acestea sunt acte care dezonorează un General”. M-am uitat fix în ochii lui şi I-am repetat de mai multe ori apostrofa.

După aceea, bruscat, am fost scos din cameră pe culoar unde o bestie de subofiţer mi-a spus să scot mâna din buzunar, ceea ce am refuzat. După aceea, împreună cu Dl Mihai Antonescu, am fost băgat la ora 17 într-o cameră “Safe” Fichet şi încuiaţi cu cheile.

Camera nu are decât 3 m pe 2, este fără fereastră şi fără ventilaţie.

După 2 ore s-a deschis uşa şi ni s-au oferit scaune aduse din afară.

Nu s-a avut nici o dorinţă de a se da acestei camere-celulă cel puţin aspectul curat. Este plină de praf şi într-o dezordine organizată.

Iată cum a ajuns un om care a muncit 40 de ani ca un martir pentru Ţara lui, care a salvat-o de 2-3 ori de la prăpastie, care a scăpat de la o teribilă răzbunare pe membrii Dinastiei, care a luat jurământul tânărului Rege în strigătele mulţimii, care îmi cerea să dau pe toţi din Palat pentru a fi linşaţi şi care a servit timp de 4 ani, cu un devotament şi cu o muncă de mucenic, Armata înfrântă, Ţara şi pe Regele ei.

Istoria să judece.

Mă rog lui Dumnezeu să ferească Ţara de consecinţele unui act cu atât mai necugetat cu cât niciodată eu nu m-am cramponat de putere. De mai multe ori am spus Regelui în[tre] patru ochi şi în prezenţa Dlui M. Antonescu că, dacă crede că este un alt om în Ţară capabil să o servească mai bine ca mine, eu îi cedez locul cu o singură condiţie: să prezinte garanţii şi să nu fie un ambiţios sau un aventurier.

M[areşa]l Antonescu

23.VIII.1944

Scris în celulă.

Sursa: Gh. Buzatu, Mircea Chiriţoiu, eds., Agresiunea comunismului în România, vol. II, Documente din arhivele secrete: 1944-1989, Bucureşti, Editura Paideia, 1998, p. 150 – si Gheorghe Buzatu

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real, daţi subscribe canalului noastru de Telegram!

2 comentarii

 1. Robert Horvath Cineast SUA

  
  

  Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional
  Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului
  din România „Elie Wiesel”
  Bucureşti, Strada Vigilenţei 3, sector 5 * Tel/Fax +40-21-318 09 39
  *http://www.inshr-ew.ro/* e-mail: office@inshr-ew.ro
  a Vigilenţei 3, sector 5 * Tel/Fax +40-21-318 09 39
  *http://www.inshr-ew.ro/* e-mail: office@inshr-ew.ro

  Antisemitismul ca o flacara,
  Cand nu exista ,el trebuie inventat !

  Director Alexandru Florian
  Stimate domn
  Cand am auzit de numirea unui membru al Comisiei Wiesel , ca ambasador in SUA,
  am cazut depe scaun, de bucurie.
  Ma grabesc sa-i trimit Felicitari !
  O veste buna pentru mine, dar rea pentru antisemitii de serviciu ! O victorie de prestigiu, al Industriei Holocaistului !
  Negationistul principal al Holocaustului
  Presedintele Israelului, Shimon Peres va fii contrazis…..post mortem. Chiar pe teritoriul American.
  Cu prilejul unei vizite , el a multumit unui Romaniei antisemite ….salvarea evreilor.!.
  Rau intentionat si fara cunostinte minime de istorie……..un mai nimeni……
  a luat un Premiu Nobel pe pile. Nu ca Wiesel care merita sa ia ,……si premiul pentru literatura!
  Un talent al inventiei dramatice !
  null

  Domnule Florian
  Sunt printre putinii care inteleg ,dece intr-o Romaniei fara evrei ( ramasi cateva sute), antisemitismul devine un pericol existential pentru societate.
  Cand nu exista antisemitism, el trebuie inventat! Da ,el trebuie inventat !
  El trebuie intretinut ,apoi ca o flacara vie!
  Romanilor trebuie sa li se aminteasca mereu ca sunt periculosi . Adica antisemiti incurabili , gata de progromuri.
  Sinagoci incendiate, cimitire vandalizate, evrei numiti jidani etc. Trebuie imaginat, chiar batrani evrei ,cersind in idis, la colturi de strada !
  Trebuie spus adevarul , chiar daca doare.
  Asta ar fi fost soarta evreilor , daca ar fi mai multi’.
  Antisemitism fara evrei este conceptul invingator ! O inventie benefica a Comisiei Wiesel.

  Domnule Florian
  Stiu ca veniti des la New York pentru cumparaturi. Sper sa va strang mina in persoana.
  Datorita Comisiei Wiesel romanii si-au recapata , demnitatea mereu furata. !
  Datorita dv ,libertatea de a gandi si a spune ce ganditi, devine din deziderat, o palpabila realitate !
  Indrasnesc sa trimit atentiei dv , mesajul de felicitare adresat primului ambasador , care reprezinta , Comisia anti romaneasca Wiesel!
  Robert Horvath NY
   UN MEMBRU AL COMISIEI WIESEL , NUMIT
  AMBASADORUL ROMANIEI IN SUA !
  Scrisoare deschisa de felicitare.

  Insfarsit o lovitura naucitoare data diasporei americane, care
  este antisemita . Insfarsit un om potrivit la locul potrivit.
  Sunt bucuros ca negationistii Holocaustului , printre care Presedintelui Israelului Shimon Perez vor primii o replica finala.
  A numii Ambasador pe un reprezentant al Industriei Holocaustului
  dovedeste curaj din partea unui presedinte ,german de origine.
  Sa nu uitam ca romanii (la paritatea populatiei) depasesc cu mult crimele, populatiei germane fascizate.
  Comform Enciclopediei Iudaice au fost ucisi doar 40.000 de evrei.
  Comisia Wiesel a restabilit adevarul istoric….punand un zero in plus. Calde felicitari ! Adevarul trebuie spus cu orice risc. Chiar cu riscul de a creia cea mai mare minciuna din istorie.
  Sa nu uitam ca Antisemitismul Romanilor a devenit un pericol constant pentru Statele Unite si aliatii din NATO.
  De aceea numirea unui ambasador anti roman ,merita sa fie aplaudata. Si chiar mai mult.

  Ambasada Romaniei in SUA
  Dan Aurel Muraru

  Cercetator ştiinţific
  la Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”.
  A fost bursier la
  United States Holocaust Memorial Museum (Washington DC, 2010-2011). A beneficiat, de asemenea, de o bursă doctorală finanţată prin programul POSDRU (2008-2011) A obținut o bursă postdoctorală la Yad Vashem – The International Institute for Holocaust Research pentru anul 2020 etc,etc

  Excelenta
  null

  Ma bucura din suflet de numirea dv si a fratelui gemen la conducerea Romaniei , profund antisemite. Alaturi de Klaus
  creati un triung perfect ,impotriva a tot ce este romanesc.
  Un ministru specializat in antisemitism si un ambasador specializat in acelasi domeniu.
  Aveti multi dusmani printre care poporul roman. Ce conteaza.
  Domnule Ambasador
  Sunteti un cunoscator al istoriei. In special al periodei in care
  “ intreaga populatie evreiasca evreiasca a fost nimicita , desi a spravietuit in unele regiuni” cum afirma Comisia Wiesel. Bine spus.
  Aceste regiuni , reprezentand Romania actuala.
  Desi in restul Europei , evreii erau trimisi spre gazare, nu trebuie
  uitat niciodata faptul , ca evreii sub Antonescu , au fost trimisi sa curate zapada !
  Multi neaga aceasta umilire.
  Doresc sa predau prin intermediul dv ,un document extraordinar
  Comisiei Wiesel. Cititi cu atentie ….cum Maresalul a-i numeau pe evrei “ jidani “. Umilitor.

  “Iată ce declara mareşalul în şedinţa Consiliului de Cabinet din 11 ianuarie 1941: “Se petrec lucruri groaznice pe toată suprafaţa ţării. Ţara este bolşevizată. Au intrat bolşevicii în Mişcarea legionară. Astfel, la Brăila s-au scos, în timpul sărbătorilor, toţi jidanii – intelectuali, avocaţi, medici, rabini, tineri, bătrâni- fără nici o deosebire şi fără nici o consideraţie, şi au fost puşi la curăţatul zăpezii în oraş. La Buzău, un rabin bătrân a fost scos la curăţatul zăpezii. Sunt lucruri oribile care se petrec în Ţară. Se duc în prăvăliile jidanilor şi iau fondul de comerţ, distrugând astfel comerţul şi creditul. În această situaţie ne vom pomeni, peste două luni, cu o catastrofă economică, fabricile nu mai trimit materiale fabricate, pentru că jidanii care au prăvălii nu mai cumpără marfă. La Caracal, la Corabia, se fac numai năzbâtii. Nu este permis să scoţi nevasta şi copilul omului în stradă. Am rapoarte făcute de magistraţi. Ai să le citeşti şi dumneata şi ai să vezi ce situaţie este în Ţară, de la Nord şi până la Sud: La Ploieşti, la Galaţi, la Alba-Iulia, la Timişoara şi pretutindeni. Şi dumneata ai să îmi spui –nu se petrece nimic în ţară. O sa fim numiti barbarii Europei !”
  Am lacrimat citind aceste randuri.
  Sunt convins ca dumneavoastra veti face acelasi lucru.

  Cu consideratie.
  Robert Horvath DEVA
  Cineast
  Devartes Film International
  New York Tokyo

  null

  PS. Voi inceta Greva Foamei , declarata in sprijinul poetului
  national si a limbii romane….cand pe statuia lui Eminescu
  din fata Ateneului ca fi atarnata o placa, cu inscriptia Antisemit,

 2. Robert Horvath Cineast SUA

  Petiție împotriva lui Alexandru Florian, directorul institutului „Elie Wiesel” ,Aurel Muraru si Alexandru Muraru.

  Impotriva interzicerii purtarii costumului national!

  Semnează și dă mai departe!

  “Nu te rugăm să ne iubeşti Neamul, Tricolorul, Portul Naţional, Patria, Cultura, Istoria sau Eroii, dar îţi cerem să respecţi Fiinţa Naţională şi Universală Românească!”, acestea sunt cuvintele cineastului Robert Horvath din SUA în invitația făcuta la nivel național și mondial, tuturor celor ce simt românește și pot semna petiția împotriva lui Alexandru Florian, directorul institutului „Elie Wiesel” si gemenilor Muraru.

  Alexandru Florian, Aurel Muraru, Alexandru Muraru
  Poporul Român te declară indezirabil!”

  este titlul cu care petiția on line a fost demarată de cineastul Robert Horvath din New York.

  Petiția vine după comunicatului de presă lansat oficial:

  “În urma atacului barbar, plin de ură şi dispreţ, a prigoanei publice împotriva Portului National, a spiritualităţii şi eroilor neamului romanesc, cer imperios şi în regim de necesitate desfiinţarea institutului “Elie Wiesel,” retragerea cetăţeniei, expulzarea din ţară şi declararea ca persoană indezirabilă a lui Alexandru Florian, directorul institutului antiromânesc mai sus amintit.
  Deasemenea retragerii Ambasadorului Aurel Muraru din functia de Ambasador in SUA. Membru al Comisiei Wiesel.
  Cerem demisia lui Alexandru Muraru din Guvernul Antiroman.
  Susţinut de Guvern şi plătit cu sume mari din buzunarele noastre sărace, acesti inchizitori sinistrii ne reîntorc din întunecatul Ev Mediu, decapitează şi însângerează sub ochii noştri memoria poporului român, nelegiuieşte cultura şi istoria naţională, desacralizează o întreagă naţiune română. Nici o naţiune contemporană nu mai trăieşte o astfel de agresiune.
  Interzicerea portului national, pune capac la toate !

  SE INTERZICE PORTUL NAŢIONAL!
  Alexandru Florian, Comisia Wiesel,declaraţie: | “Orice român care se îmbracă în port naţional, fără să fie ţăran, este fascist, legionar”

  Fac un apel public către statele lumii şi conducătorii lor, să răspundă strigătului poporului român, autorităţile noastre fiind date dispărute de un sfert de secol.

  Robert Horvath
  Cineast SUA

  
  foto
  Robert Horvath din Deva imbracat in
  port national, declarat fascist legionar ! De catre Comisia Wiesel !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *