Legea anti-românismului a fost RESPINSĂ de Senat. Românii rămân să-și facă singuri dreptate împotriva cotropitorilor

Astăzi s-a confirmat pentru a mia oară că suntem conduși de anti-români, ce reprezintă interesele străinilor în România. Legea ce pedepsea anti-românismul a fost respinsă de Senat de majoritatea partidelor, PSD – PNL – USR și bineînțeles udmr, cu excepția unui singur partid, AUR, ce se dovedește a fi o alternativă la întreaga clasă politică de până acum.

Proiectul a fost inițiat de senatoarea Diana Iovanovici-Șoșoacă, pe 28 iulie 2021, prin care vrea condamnarea cu până la 5 ani de închisoare a celor care distribuie sau pun la dispoziția publicului, prin orice mijloace, știri, informații și materiale considerate antiromânești.

Senatoarea menționează că, în viziunea sa, „anti-românismul este considerat ca fiind percepția referitoare la românii exprimată ca ură împotriva acestora, precum și manifestările verbale sau fizice motivate de ură împotriva românilor, îndreptate împotriva românilor sau a ne-românilor, a proprietăților românilor, a instituțiilor comunităților românești sau a lăcașurilor de cult ale românilor.

Proiectul de lege este scris în oglindă după legea anti-semitismului, care este în vigoare, dar se pare că singurii care nu trebuie protejați în România sunt chiar românii. În rest, toți au câte-o lege, și jidanii, și țiganii, și hulitorii istoriei adevărate a României… În continuare, românii vor trebui să-și apere demnitate și simbolurile sfinte, așa cum au moștenit de la Marii Domnitori ai provinciilor românești: cu furci, topoare, spânzurători și dat foc la mișei!

Mai jos puteți viziona filmările din plenul Senatului de astăzi,din momentul votului de respingere al proiectului de lege împotriva anti-românismului:

„Legea Șoșoacă” versus „Legea Vexler”

În numărul 17 al revistei CERTITUDINEA (26 iunie 2018), într-un articol intitulat „Mai stalinistă decât Legea 217”, semnalam pericolul unei legi pe care am calificat-o ca atare. Legea nu fusese încă promulgată, dar trecuse de Senat, cu 98 DE VOTURI PENTRU, NICIUN VOT CONTRA, NICIO ABȚINERE. Citez din articol: „…Pentru că, iată, după Legea 217/2015 („Legea antilegionară”) – cea mai stalinistă lege din 1945 încoace – , ni se pregătește alta, și mai ticăloasă. Pe data de 29 martie 2018, a fost depus la Senatul României, la Biroul permanent, un proiect de lege intitulat, eufemistic, „Propunere legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului”. I se mai spune „Legea Vexler”, după numele inițiatorului, deputatul, din partea minorităţii evreieşti, Silviu Vexler. Îi voi menționa și pe ceilalți semnatari ai proiectului, pentru o posibilă antologie a trădătorilor de țară: Nicolae Şerban – senator PSD; Ganţ Ovidiu Victor – deputat FDGR (minorități); Neagu Nicolae – deputat PNL; Pambuccian Varujan – deputat UAR (minorități); Seidler Cristian-Gabriel – deputat USR; Suciu Vasile-Daniel – deputat PSD; Szabó Ödön – deputat UDMR; Tomac Eugen – deputat PMP; Vlase Petru Gabriel – deputat PSD; Vosganian Varujan – deputat ALDE. Proiectul de lege este înspăimântător pentru orice om care dorește să trăiască într-o lume sau într-o țară democrată. Restricția dreptului la libertatea cuvântului atinge extreme pe care numai epoca stalinistă le-a cunoscut. Orice formă de exprimare critică la adresa evreilor este interzisă, de acum, prin lege, indiferent dacă acea critică e adevărată sau nu. Potrivit acestei legi, nu vom mai putea spune, de pildă, că Alexandru Nicolschi (vinovat de exterminarea în închisori a mii de români) era evreu [….].E o discriminare cum nu s-a mai pomenit pe pământ, izbucnită, probabil, dintr-un complex istoric, care și-a găsit debușeul într-o lege din România. Cu acoperirea unor interpuși, desigur, căci nu cred că Nicolae Şerban, Ovidiu Victor Ganţ, Nicolae Neagu, Varujan Pambuccian, Cristian-Gabriel Seidler, Vasile-Daniel Suciu, Szabó Ödön, Eugen Tomac, Petru Gabriel Vlase și Varujan Vosganian sunt altceva decât un paravan pentru Silviu Vexler”.

Și iată că, după trei ani, „Legea Vexler” primește o ripostă care trebuia să vină demult. Miercuri 28 iulie, senatoarea independentă Diana Iovanovici Șoșoacă a depus în Parlament un proiect de lege făcut în oglindă, ca formulare și conținut, după „Legea Vexler”. Proiectul în sine e aberant și neconstituțional, dar nu mai mult decât „Legea Vexler”. Dar tocmai ăsta-i meritul lui: scoate în evidență, ca hârtia de turnesol, exclusivismul bolșevic al „Legii Vexler”, prin care, așa cum scriam în 2018, „poporul evreu este singurul popor din lume pe care nu ai voie să-l critici fără să riști închisoarea”. Prin „Legea Șoșoacă”, poporul român ar fi al doilea. Numai că acest proiect nu va fi votat în veci, din simplul motiv că numărul antiromânilor din Parlamentul României este copleșitor mai mare decât al românilor. Nici cei din AUR nu o vor vota toți, la pariu! Dar – cine știe? – poate se vor abroga „Legea Vexler” și legea împotriva antițigănismului (la fel de aberantă), dacă se va găsi cine să le conteste. În orice caz, depunerea, la Senat, a proiectului de lege împotriva antiromânismului poate trezi, în spațiul public, la nivel de masă critic, sentimentul demnității naționale. Și poate că, la următoarele alegeri, vom avea, în Parlament, un românism mai coerent și mai… profesionist. Prezentăm mai jos cele două aberații legislative, inadmisibile într-o lume normală.

LEGE

privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului

Art. 1. — Prezenta lege are ca scop stabilirea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului.

Art. 2. — În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles :

a) prin antisemitism se înțelege atât percepția referitoare la evrei exprimată ca ură împotriva acestora cât și manifestările verbale sau fizice, motivate de ură împotriva evreilor, îndreptate împotriva evreilor sau ne-evreilor ori a proprietăților acestora, împotriva instituțiilor comunităților evreiești sau lăcașurilor lor de cult;
b) prin organizație cu caracter antisemit se înțelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care își desfășoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepțiilor sau doctrinelor antisemite. In această categorie pot fi incluse organizațiile cu sau fără personalitate juridică, partidele și mișcările politice, asociațiile și fundațiile, societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte persoane juridice care intră sub incidența prezentei
c) prin simboluri antisemite se înțelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum și orice alte asemenea însemne, care transmit
idei, concepții sau doctrine care promovează antisemitismul;

d) prin materiale antisemite se înțelege: imagini, mesaje text, conținut audio-video, precum și orice alte asemenea reprezentări, care transmit idei, concepții sau doctrine care promovează antisemitismul.
Art. 3.
Fapta persoanei de a promova, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.

Art. 4.
Distribuirea sau punerea la dispoziția publicului, prin orice mijloace, de materiale antisemite constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani.

Art. 5.
(l) Confecționarea, vânzarea, răspândirea, precum și deținerea în vederea răspândirii de simboluri antisemite se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și utilizarea în public a simbolurilor antisemite.

(3) Nu constituie infracțiune fapta prevăzută la alin. (l) sau (2), dacă este săvârșită în interesul artei sau științei, cercetării ori educației sau în scopul dezbaterii unor aspecte de interes public.

Art. 6.
(l) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup.

LEGE

privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antiromânismului

Art. 1 – Prezenta lege are ca scop stabilirea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea antiromânismului.

Art. 2 – În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:

a) prin antiromânism/antiromânesc/antiromânește se înțelege atât percepția referitoare la români și România, exprimată ca ură împotriva acestora, cât și manifestările verbale sau fizice, motivate de ură împotriva românilor, a istoriei, a identității, a proprietăților acestora, a sărbătorilor acestora și a României, împotriva instituțiilor publice și organizațiilor neguvernamentale, a liderilor comunităților românești sau a lăcașurilor de cult, a tradițiilor și a limbii române;
b) prin organizație cu caracter antiromânesc se înțelege orice grup format din 3 sau mai multe persoane, care își desfășoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepțiilor sau doctrinelor antiromânești. În această categorie pot fi incluse organizațiile cu sau fără personalitate juridică, partidele și mișcările politice, asociațiile și fundațiile, societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte persoane juridice care intră sub incidența prezentei legi;
c) prin simboluri antiromânești se înțelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum și orice alte asemenea însemne, care transmit idei, concepții sau doctrine care promovează antiromânismul;
d) prin materiale de propagandă antiromânească se înțelege: imagini, mesaje text, conținut audio-video, precum și orice alte asemenea reprezentări, care transmit idei, concepții sau doctrine care promovează antiromânismul.
Art. 3 – Fapta persoanei de a promova, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antiromânești constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.

Art. 4 – Distribuirea sau punerea la dispoziția publicului, prin orice mijloace, de știri și informații, materiale antiromânești constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi.

Art. 5 – (1) Confecționarea, vânzarea, răspândirea, precum și deținerea în vederea răspândirii de simboluri antiromânești constituie infracțiune și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.

2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și utilizarea în public a simbolurilor antiromânești.

(3) Nu constituie infracțiune fapta prevăzută la alin. (1) sau (2), dacă este săvârșită în interesul artei sau științei, cercetării ori educației sau în scopul dezbaterii unor aspecte de interes public.

Art. 6 – (1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter antiromânesc, precum și aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup.

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au fost urmate de săvârșirea unei alte infracțiuni, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni.

(3) Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevăzute la alin. (1), dacă denunță autorităților existența organizației înainte ca aceasta să fi fost descoperită și să se fi început săvârșirea vreuneia dintre infracțiunile care intră în scopul grupului.

(4) Dacă persoana care a săvârșit una dintre faptele prevăzute la alin. (1) și (2) înlesnește, în cursul urmăririi penale, aflarea adevărului și tragerea la răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracțional organizat, limitele special ale pedepsei se reduc la jumătate.

P.S. N-aș fi ezitat să salut acest proiect nici dacă ar fi fost inițiativa lui Klaus Iohannis, Florin Cîțu, Kelemen Hunor, Miklos Horthy, Stalin sau toți la un loc!

MIRON MANEGA

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real, daţi subscribe canalului noastru de Telegram!

Un cometariu

  1. Gheorghe Ioane

    Căt de prost sau neinformat poti fi?? Păi tacsu lu Cristian Seidler e rabin la Viena! Cum sa zici ca e dezinformat ca voteaza imotriva criticilor impotriva evreilor indiferent daca-s motivate au ba! Daca Sidler e evreu nu are interesu sa fie toși mucles la adresa lor? De restul armenii mai citește sa vezi ce le place lor-comerțu și mafia! Varujan Pambuccian, și vosganian. Șerban Nicolae se gudura și el pe linga evrei poate mai pupa vreun mandat in parlament, caci l-a pus slugoiu ciolacu pe liber la ordin securistic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *