Gheşeftul germano-evreiesc de pe spatele Românilor

La noi, comunitatea germană este cea mai fidelă colaboratoare a evreilor şi bagă cel mai mult pe gât românilor mizeria de acuză de Holocaust, după ce Germania, din motive politice, obligată din SUA, nu de dragul adevărului (unul impus ei), şi-a recunoscut vina de a fi omorât evreii în al doilea război mondial. Germania de Vest (RFG) a primit imens de mulți bani din partea SUA pentru gestul ei, în anii ’50, prin „planul Marshall“ mai ales, şi alte ajutoare logistice importante, prin Fundația Ford (care nu mai era/este controlată de familia Ford) în primul rând. (România nu a primit nici un ajutor şi a fost secătuită de plăți/datorii de război, şi nici Germania nu şi-a mai plătit imensele datorii către România contracte înainte de 1945, românii ajungând slugi ale Occidentului azi.)

Această colaborare de azi germano-evreiască asupra României se vede şi din faptulul că alături de evreul Silviu Vexler, inițiativa legislativă din octombrie 2021 de introducere cu forța a materiei Holocaust elevilor români este semnată, alături de Vexler, doar de Ovidiu Victor Ganț (http://www.cdep.ro/proiecte/2021/400/60/1/in461.pdf), reprezentantul Forumului Democrat al Germanilor din România (organizația de bază a lui Iohannis), Ganț intrând în parlament ca şi Vexler, fără a fi aleşi, ci desemnați.

Ganț este cel mai bun prieten al lui Vexler, îşi dau like-uri pe Facebook la prostiile pe care le debitează (la adresa românilor, de multe ori), şi este tot timpul prezent la evenimentele de la sinagoga centrală (Templul Coral), împreună cu Iohannis de multe ori.

Este un fapt aproape notoriu deja că Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) este „continuatorul“ de drept al Grupului Etnic German, organizație nazistă  căreia FDGR-ul lui Iohannis i-a preluat prin instanțele române marele patrimoniu imobiliar (mai ales de la Sibiu), chiar dacă există indicii că unele clădiri fuseseră luate de germani după deposedarea forțată de ele a unor evrei (care au obținut mai târziu despăgubiri de la statul român). Grupului Etnic German fusese declarat în 1944 organizație nazistă și toate bunurile sale au fost confiscate și trecute în proprietatea statului, dar le-a „recuperat“ la FDGR Iohannis când era primar al Sibiului.

Iar Cornel Nistorescu arată că această întovărăşirea a lui Iohannis cu evreii în acuzarea orchestrată a românilor de „anti-semitism“ (prin care se fac dosare penale românilor ce au o gândire critică pe teme istorice sau actuale legat de faptele evreieşti) îşi găseşte explicația cea mai plauzibilă prin faptul că „Există o înțelegere scrisă sau nescrisă între Klaus Iohannis și evrei (sau Israel) privitoare la preluarea de către FDGR a bunurilor confiscate de statul român de la Deutsche Volksgruppe in Romanien (Grupul Etnic German)“, ca evreii să tacă şi să nu reclame nimic, căci Tribunalul de la  Nürnberg a stabilit ca organizație fascistă Grupul Etnic German, transformat azi în FDGR-ul lui Iohannis şi Ganț (Cornel Nistorescu, „Liderul combaterii antisemitismului conduce România“, 17 octombrie 2021)

Dl. profesor Corvin Lupu a subliniat un alt aspect lămuritor privind această prietenie între comunitatea evreilor (FCER Vexler) şi cea germană în (FDGR Iohannis-Ganț)  din România: beneficiază împreună de pensiile de discrimianre/persecutare din partea statului român, prin legi promulgate chiar de preşedintele Iohannis. O prietenie de gheşeft! („De vorbă cu profesorul Corvin Lupu despre antiromanism şi evrei – un interviu incorect-politic“)

Au inventat „ghetourile deschise“ în România.

Silviu Vexler şi Ovidiu Granț (omul lui Iohannis de la grupul etnic german) au presat Germania să declare o serie de oraşe din România drept „ghetouri deschise“ în timpul războiului, tocmai pentru ca nu erau ghetouri (nu mai mult decât Manhattanul, Broklynul sau alte cartiere newyorkeze suprasaturate de evrei), astfel că evreii din aceste oraşe, ajunşi în Israel, să primească nişte „despăgubiri“ din partea bogatei  Germania, dar şi săracei România i-a revenit astfel datoria de a le da o indemnizație lunară de „persecuție“ evreilor („pensie de Holocaust“, acordată de România şi urmaşilor acestor evrei, cu începere din 2022, prin lege promulgată de Iohannis în 2021).

Vexler şi Ganț şi-au tras şi salarii de la stat pentru „neclericalii“ cultelor, care lucrează şi la eliberarea de acte pentru pensiile de „persecuție“

„Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea pe care a iniţiat-o deputatul Foru­mului Democratic al Germanilor în Parlamentul României, Victor Ovidiu Ganţ, împreună cu Silviu Vexler – deputat al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, prin care 15 posturi neclericale ale Bisericii Evanghelice de Confesiune Augustană vor fi cofinanţate de stat.“

Este vorba de o lege promulgată de Iohannis în iulie 2021 de „modificarea Anexei nr.1 la Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile pu­bli­ce“. Deşi se referă strict la biserica lui Iohannis şi Ganț, biserica Evanghelică, presa crede că ar putea beneficia şi neclericalii de la alte culte de acest favor legal şi prezi­den­țial (cum ar fi chiar Silviu Vexler sau apropiații acestuia).

*

Pe site-ul grupului german (FDGR), în 9 iunie 2021 apărea indicația ca germanii care vor să primească indemnizația lunară de persecuție din partea statului român, ca urmaşi ai germanilor „persecutați“, pot obține o confirmare / adevererință de la „Casa Friedrich Teutsch“ din Sibiu, o casă de cultură privată a Bisericii Evanghelice, a lui  Iohannis, hârtie de care statul român trebuie să țină seama şi să dea banii.

https://www.fdgr.ro/ro/despagubiri-pentru-urmasii-persoanelor-persecutate/

„Perse­cuția“ germanilor a constat mai ales din faptul că mulți germani, cei care au făcut parte din orga­nizația nazistă continuată azi de FDGR, şi apropiații lor, au fost stră­mutați sau au avut domiciliu obligatoriu, ori au fugit / strămutat singure, când, din şi după 1944, România s-a aflat ani buni sub ocupația militară sovie­tică. Dar nu România a intrat în această horă a nebuniei războiului şi a urmărilor lui, ci Germania a dat Dictatul de la Viena (1940), prin care românilor li s-a smuls Transilvania de Nord, apoi s-a înțeles cu sovieticii şi prin Pactul Ribbentrop-Molotov (1939) a smuls României în 1940 pământul Basarabiei şi Bucovinei pentru a le da Uniunii Sovietice. Din 1944, ocupantul sovietic i-a persecutat pe germani, de facto (nici regele, care era statul, nu s-a mai putut apăra pe sine), dar ei acum, şi prin urmaşii lor, vor, cer şi primesc pentru asta bani de la români, ca şi evreii.

Iar aceste expulzări (strămutări) în masă ale minoritarilor germani au fost hotărâte în timpul Conferinței de la Potsdam din 1945, de către reprezentanții Uniunii Sovietice, Angliei și Statelor Unite ale Americii, Stalin, Churchill și Truman, nu de către România, iar de executarea lor s-a îngrijit ocupantul sovietic în România.

În ceea ce priveşte Biserica Evanghelică din România, aceasta raporta la Berlin în anii ’40, că rugăciunile sale publice către Dumnezeu sunt pentru victoria armatei nați­onal-socialiste ger­mane, dar nimeni nu o acuză azi, la noi, că era „fascistă“, aşa cum Vexler şi Ganț îi acuză pe foştii patrioți români şi pe urmaşii lor, luându-le orice drept.

 Doar românii patrioți, persecutați sub ocupația militară şi iedologică sovie­tică nu mai au drepturi, căci aşa au cerut evreii şi germanii, prin FCER (Vexler) şi FDGR (Iohannis-Ganț) 

Sorin Lavric, senator AUR: „În legislatura trecută [2020], Silviu Vexler, deputat al Federației Comunităților Evreiești, secondat de Ovidiu Ganț (Forul Democrat German) și de Adnagi Slavoliub (Uni­unea Sîrbilor), a introdus în Parlament un amendament la decretul-lege 118 din 1990. Decretul de acum 30 de ani se referea la despăgubirile pe care deținuții politici din România le meritau după anii de închisoare pe care îi înduraseră. În lege se prevedea ca urmașii deținuților să se bucure la rîndul lor de compensații bănești. Știm prea bine la ce represalii au fost supuși copiii opozanților, și numai o minte ranchinuoasă s-ar fi împo­trivit atunci, în anii 1990, unei asemenea despăgubiri.

Dar astăzi, după 30 de ani, Silviu Vexler nu se împiedică în scrupule morale pri­vind dreptul ca odraslele celor persecutați de comuniști să primească despăgubiri. Drept care anul trecut a introdus în ultima clipă un amendament la legea cu pricina, care nici măcar nu a fost dezbătut în comisiile de specialitate, amendament potrivit căruia toți urma­șii deținuților politici meritau o compensație, doar cu o mică excepție: legionarii.“

Iar articolul 13 a fost modificat în sensul că „decretul-lege nu se aplică persoa­ne­lor condamnate pentru infracțiuni contra umanității sau celor în cazul cărora s-a dovedit că au desfășurat o activitate fascistă și/sau legionară în cadrul unei organizații sau mișcări de acest fel, precum și copiilor acestora“.

„Întrebat de ce sunt eliminați din lege cei mai sus menționați, Ovidiu Ganț a afir­mat că «toate cele se moștenesc».

În timp ce austriacul Kurt Waldheim, fost membru al organizației naziste, a ajuns Secretar General al Națiunilor Unite, în România se propune pedepsirea nu numai a legi­o­narilor, dar și a urmașilor acestora. Nemaivorbind de faptul că parte a celor condamnați ca legionari de către comuniști nu au făcut parte din Mișcarea Legionară. Vorba lui Țuțea, oricine era creștin și anticomunist putea fi acuzat de legionarism.

În astfel de situații s-au aflat Părintele Arsenie Boca, membrii grupului Rugul Aprins (printre care Părintele Dumitru Stăniloae, Părintele Daniil Sandu Tudor, poetul Vasile Voiculescu etc.), poetul Nichifor Crainic sau teologul Teodor M. Popescu și mulți alții…

Printre ei se află, spre exemplu, urmașii luptătorilor anticomuniști din Munții Făgărașului – marea majoritatea a acestora afiliați Frățiilor de Cruce și Mișcării Legionare -, precum și ai celor considerați de popor ca sfinți ai închisorilor, dintre care îi amintim pe Traian Trifan, Radu Gyr, Mircea Vulcănescu, Virgil Maxim, Virgil Mateiaș, Ioan Ianolide, Părinții Ilie Lăcătușu și Crăciun Opre și mulți, mulți alții.“ (activenews.ro-Pedepsirea-urmasilor-Rezistentei-Armate-din-Munti-pentru-anticomunismul-parintilor-si-bunicilor-lor)

În România ocupată de sovietici, românii au luptat împotriva ocupantului până şi în munți, dar acum mai vechii ocupanți şi-au dat din nou mâna, iar majoritatea parla­men­tului este fie ignorantă, fie chiar antinațională.

Pensii de la statul român doar pentru copiii celorlalte nații

Când parlamentul României a dat prin lege anul acesta (2021) „sprijin financiar pentru copiii supravieţuitorilor Holocaustului“, adică pensie lunară urmaşilor evreilor care au trăit sau au murit în România şi în Ungaria (Transilvania de Nord) în vremea răz­boiului, reprezentantul grupului etnic german spunea, Ovidiu Ganţ, îşi aroga merite: „A fost o deosebită bucurie şi onoare să fiu co-semnatarul acestei inițiative care reprezintă, atât o reparație morală, cât şi un gest de asumare a istoriei“. Nu spunea atunci că şi copiii germanilor care au trăit în România în anii ’40 urmau să primească, prin aceeaşi lege această pensie specială de la statul român, fără vreo contributivitate, nu doar copiii evreilor (ajunşi în Israel sau aiurea prin lume).

Bibliografie suplimentara:

 În prima parte a anului 2018, Iohannis şi grupul etnic german din România (FGDR) fuseseră puternic atacați din Israel:

„Iohannis, atacat dur într-un articol din Jerusalem Post: A condus Forumul Democrat al Germanilor – succesor al unei foste organizații naziste“ – articolul, apărut în Cotidianul, se poate citi în prezent la:

https://www.hotnews.ro/stiri-esential-22416888-iohannis-atacat-dur-intr-articol-din-jerusalem-post-condus-forumul-democrat-germanilor-succesor-unei-foste-organizatii-naziste-autorul-articolului-editorialist-cotidianul.htm

https://m.hotnews.ro/stire/22416888

După care, cum se vede, Iohannis şi grupului lui au cazut la pace cu evreii pe spinarea românilor.

Faptele pentru care Biserica Evanghelică putea fi asociată cu „fascismul“ şi să nu i se mai dea tot ce cere, plus bani pentru urmaşi, aşa cum se interzice de ei urmasilor românilor patrioti persecutati, se pot vedea şi aici:

https://www.cotidianul.ro/biserica-evanghelica-un-agent-imobiliar-pacatos/

Biserica Evanghelică a scos românii din casele retrocedate ilegal și acum invită refugiați în ele – gandeste.org

Autor: Cornel-Dan Niculae, Incorect Politic

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real, daţi subscribe canalului noastru de Telegram!

Un cometariu

  1. Sa le dea Germania pensie daca vrea neaparat, insa datoriile au fost deja platite de multe zeci de ani. Iar Romania nu are nicio datorie fata de evrei, de ce ne injugam inutil?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *