Cutremur în România. 30% dintre acesti salariați rămân pe drumuri

Se anunță concedieri masive la CFR Marfă și o scădere salarială pentru cei rămași. Peste 30% dintre salariați vor române pe drumuri. Totul se va întâmpla până la sfârşitul acestui an.

Măsura este luată în contextul unor pierderi cumulate ale companiei, de peste 2.7 miliarde de lei.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021
De altfel, Ministerul Transporturilor a publicat vineri proiectul privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al CFR Marfă, companie de stat care a înregistrat deja pierderi uriaşe.

Proiectul prevede scăderea cu aproape 30% a numărului de salariaţi, dar şi scăderea cu o pondere apropiată a cheltuielilor de natură salarială programate pentru acest an.

CFR Marfă are aproximativ 4.700 de angajaţi şi are pierdere contabilă din anii precedenţi de 2,7 miliarde lei

Principalele aspecte cuprinse în proiect:

– nivelul total al cheltuielilor în anul 2021, a fost estimat, în scădere cu 11,52% faţă de cel realizat la 31.12.2020 şi în funcţie de necesarul de materiale şi servicii necesare desfăşurării în condiţii de siguranţă în exploatare, în condiţii normale a activităţii şi în condiţii de eficienţă a activităţii;

– reducerea numărului de personal prognozat la finele anului 2021 faţă de numărul de personal realizat la 31.12.2020 cu 1400 salariaţi;

– nivelul cheltuielilor de natură salarială a fost fundamentat având în vedere prevederile art.48, alin.(1) lit.a şi alin.(3) din Legea nr. 15/2021

Cheltuielile cu salariile sunt mult mai mici ca în anul 2020
Legea bugetului de stat pe anul 2021. Cheltuielile de natură salarială programate în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, sunt mai mici cu 28,95% faţă de cele programate în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, aprobat prin HG nr.212/2020 şi cu 14,47% faţă de cele realizate la 31.12.2020;

– câştigul mediu brut pe salariat programat pentru anul 2021 a fost influenţat cu suma de 244 mii lei, care a reprezentat majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, conform Hotărârii Guvernului nr.4/2021, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

– nivelul câştigului mediu brut pe salariat programat pentru anul 2021 este mai mic cu 0,10% faţă de cel realizat la finalul anului 2020, cu respectarea art. 48, alin.(1), lit.a şi alin.(3) din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;

– cuprinderea în cadrul proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 a influenţelor rezultate în urma aplicării prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la drepturile aferente contractelor de mandat;

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă “CFR MARFĂ” – S.A. a înregistrat plaţi restante în valoare de 3.947.373 mii lei la 31.12.2020 iar pentru anul 2021, estimează reducerea acestora cu suma de 2.497.361 mii lei (cu 63,27%).

În anul 2021, în cadrul procedurii de concordat preventiv, a fost estimat, recuperarea datoriei restante, care reprezintă ajutor de stat, urmând ca până la închiderea acestei proceduri în luna martie 2022, sa fie recuperat întreg ajutorul de stat.

În vederea realizării acestui lucru, este necesar:

– aprobarea mecanismului de plată alternativă prin darea în plată, în vederea stingerii ajutorului de stat de către Comisia Europeană;

– emiterea Ordonanţei de Urgenţă privind modalitatea alternativă de stingere a datoriei prin darea în plată a unor bunuri mobile şi imobile;

– vânzarea de către executorul judecătoresc a tuturor vagoanelor care fac obiectul dosarului de executare nr.194/2018.

– pentru anul 2021, Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă “CFR MARFĂ” – S.A. a programat, în proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, un rezultat brut pozitiv, în valoare de 33.040 mii lei, urmare a majorării veniturilor din vânzarea activelor corporale cu 335.546 mii lei, a reducerii cheltuielilor cu amortizarea, de la 275.436 mii lei ( anul 2020) la 248.737 mii lei (anul 2021) cu 9,69% şi reducerea cheltuielilor de natură salarială de la 283.241 mii lei (anul 2020) la 242.259 mii lei (anul 2021) cu 14,47%, urmare a reducerii numărului de salariaţi cu 1.400.

Sursa: evz.ro

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real, daţi subscribe canalului noastru de Telegram (click aici)!