BREAKING. Spor de 100% la salariu ! Cine sunt norocoșii

Potrivit unui pproiect de ordonanţă de urgenţă aflat pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern de miercuri, Guvernul vrea să dea sporuri de până la 100% angajaţilor care se vor ocupa de implementarea proiectelor finanţate prin planul naţional de redresare

România are un buget din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile estimat la 79,9 miliarde euro obţinut în urma negocierilor care au avut loc la nivelul Consiliului Europei în perioada 17-21 iulie 2020.

Pentru a accesa aceşti bani, Guvernul lucrează în prezent la elaborarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), prin care urmează a fi stabilite domeniile prioritare de investiţii ale României pentru ieşirea din criză, relansarea economică şi creşterea capacităţii de rezilienţă a României. Termenul pentru elaborarea primului draft al planului naţional este luna octombrie 2020, pentru ca mai apoi negocierile să se deruleze până în luna aprilie 2021 în vederea emiterii deciziei Comisiei Europene de aprobare a planului naţional.

Guvernul susţine că perioada de elaborare a planului naţional de redresare şi rezilienţă este relativ scurtă, iar pentru aceasta este necesară implicarea de resurse umane specializate astfel încât planul naţional să poată fi elaborat la termenul asumat, iar pentru proiectele de investiţii este necesară actualizarea/elaborarea de urgenţă a documentaţiilor tehnico-economice astfel încât să poată fi contractate şi implementate până la termenul prevăzut în draftul de Regulament al Comisiei Europene, respectiv până la data de 31.12.2022 să fie contractate 70% din valoarea granturilor şi diferenţa până la data de 31.12.2023.

Spor de 100% pentru noi funcţionari

Aşadar, Guvernul va înfiinţa în cadrul Ministerului Fondurilor Europene o structură de specialitate cu un număr de 30 posturi cu denumirea Direcţia Generală Management Mecanism de Redresare şi Rezilienţă (DG MMRR), care va fi însărcinată cu sistemul de guvernanţă al PNRR, respectiv cu elaborarea, negocierea, aprobarea, decontarea de cheltuieli, monitorizarea, monitorizarea reformelor precum şi raportarea PNRR.

Personalul DG MMRR va avea statut de personal contractual angajat pe bază de contract individual de muncă, pe o perioadă determinată de cinci ani, iar contractul se poate reînnoi o singură dată, la cerere, pentru o perioadă de încă cinci ani numai condiţionat de obţinerea unor performanţe deosebite.

Salarizarea personalul contractual angajat în cadrul DG MMRR se asimilează cu cel al funcţionarilor publici care desfăşoară activităţi cu proiecte/programe operaţionale finanţate din fonduri externe nerambursabile, în funcţie de vechimea în muncă şi/sau în funcţie de specialitatea studiilor precum şi în funcţie de nivelul studiilor absolvite.

Personalul angajat în cadrul DG MMRR va beneficia de un spor de complexitate pentru activitate desfăşurată în cadrul PNRR în procent de 100% din salariul de bază pe perioada în care desfăşoară activitate în cadrul PNRR.

Totodată, şi personalul din cadrul ministerelor de resort implicat în procesul de elaborare al PNRR beneficiază de un spor de complexitate pentru activitate desfăşurată în gestionarea PNRR în procent de 100% din salariul de bază pe perioada în care participă la procesul de elaborare al PNRR.

De acest spor de complexitate de 100% va beneficia şi personalul din cadrul ministerelor de resort implicat în activităţi de monitorizare, raportare, aprobare şi validare a proiectelor de investiţii/reformă.

Sporuri de 75% pentru angajaţii beneficiarilor de fonduri

Beneficiarii finali de fonduri din PNRR îşi vor constitui unităţi de implementare pentru fiecare proiect de infrastructură prin decizie a conducătorului unităţii în cadrul căreia funcţionează unitatea de implementare începând cu data la care se elaborează documentaţiile tehnico-economice necesare proiectelor de infrastructură.

Personalul care desfăşoară activităţi în cadrul unităţilor de implementare a proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri PNRR beneficiază de un spor de maxim 75% din salariul de bază al acestuia pe perioada în care este implicat în activităţi de implementare a proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri PNRR.

Sursa: bugetul.ro

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *