“Jurnalism înseamnă să publici ceea ce cineva nu vrea să fie publicat. Orice altceva e publicitate.” - George Orwell

DETALII AICI.
JUSTITIEMEDICALNOUTATI

Angajatorul te obligă să te vaccinezi anti-Covid 19? Iată câte plângeri îi poți face – sfaturi legale de combatere a obligativității vaccinării la locul de muncă

141028536 l

Dacă ești înștiințat prin adresă scrisă, verbal, sau ești condiționat de angajatorul tău, implicit sau explicit de efectuarea vaccinului împotriva Covid19 pentru continuarea raportului de muncă, ai următoarele posibilități:

1. MEDIEREA directa a acestui diferend, prin intrevedere cu managerul/seful institutiei in care lucrezi, sau prin solicitare scrisa, cu aratarea punctului tau de vedere diferit si bine motivat al refuzului de vaccinare;

 1. In caz de refuz, ai alternative reale ce nu se exclud una pe cealalta si pe care le poti promova astfel :

2.1. PLANGERE ADRESATA INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCA a judetului unde isi are sediul angajatorul in conditiile Art.5 si Art.6 din Legea 108 din 16 iunie 1999, republicata in temeiul art V din Legea 51/2012;

2.2. PLANGERE ADRESATA CONSILIULUI NATIONAL DE COMBATERE A DISCRIMINARII, in conditiile Ordonantei nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare;

2.3. ACTIUNE IN INSTANTA DE JUDECATA privind prejudiciul suferit ca urmare a discriminarii produse de conditionarea nelegala a raportului de munca de un act medical neobligatoriu – o consider o actiune oportuna doar daca esti conditionat la angajare de vaccinarea anti Covid 19. Este o actiune in raspundere civila si consideram ca poate fi promovata cu succes inainte de existenta unui raport contractual de munca si in stransa conditionare cu acesta.

2.4. ACTIUNE IN RASPUNDEREA DREPTULUI MUNCII – daca esti concediat, sau conditionat/obstructionat in vreun fel de catre angajator in derularea raportului de munca prin intimidare, amenintare, acte si fapte de natura a impieta asupra raportului de munca propriu-zis;

Referitor la forta actiunii intreprinse, iti voi prezenta, prin comparatie, puterea decizionala a fiecarui factor de justitie implicat:

CNCD
1. CNCD este un organ specializat in domeniul egalitatii si nediscriminarii;
2. Examineaza plangerile in termene restranse, fiind o procedura mai eficace in cazul duratei;
3. Poate face cercetari la fata locului si poate colecta probe greu accesibile victimei discriminarii;
4. Constata nemijlocit fapta de discriminare;
5. Face recomandari paratului pentru eliminarea faptei de discriminare;
6. Intocmeste procese-verbale contraventionale pe care le prezinta instantei de judecata pentru a aplica sanctiuni contraventionale (amenzi).

INSTANTA DE JUDECATA
1.Cauzele sunt de natura civila, judecatorii nu sunt deocamdata specializati in acest tip de drept incalcat prin discriminare;
2. Cauzele sunt circumscrise celor de natura civila, astfel ca au o durata mai mare, functie de complexitatea cauzei, a probatoriului de administrat, nu exista termene speciale;
3. Probele nu pot fi colectate si conservate in conditii speciale (astfel cum este cazul CNCD), intregul probatoriu fiind asimilat celui de natura cauzelor civile obisnuite;
3. Judecatorul constata nemijlocit fapta de discriminare;
4.Judecatorul decide anularea actului discriminatoriu si/sau repune reclamantul in situatia anterioara discriminarii ;
5. Judecatorul acorda despagubiri civile– la cererea reclamantului, pentru prejudiciul moral si material suferit de catre acesta si in masura in care a fost dovedit.

3.INSTANTELE SPECIALIZATE IN DREPTUL MUNCII
1. Actiunea este conditionata de dovedirea unui raport de munca –contract/conventie de munca;
2. Actiunea se intemeiaza pe dispozitiile Codului Muncii si completat cu prevederile Codului Civil – in cazul solicitarii si acordarii de daune;
3. Judecatorul este specializat in dreptul muncii, constata care este fapta angajatorului de a incalca raportul de munca dedus din contract si implicit a dreptului salariatului;
4.Judecatorul dispune anularea sau obligarea angajatorului de a inceta de indata actele si faptele de natura a impieta asupra drepturilor salariatului decurgand din contractul de munca si a permite continuarea prestarii muncii in conditiile legii si demnitatii umane;
5. Judecatorul poate acorda despagubiri de natura civila, pentru prejudiciul moral si material suferit de salariat, in masura in care acesta este dovedit.
Vom exemplifica pe rand toate aceste posibilitati mai sus-mentionate, cu oferta unui model orientativ de intrebuintat pentru fiecare din procedurile pe care alegi sa le utilizezi in demersul tau, in vederea restabilirii drepturilor incalcate.

1. MEDIEREA DIRECTA

Adresa catre managerul/ conducatorul institutiei care te conditioneaza de efectuarea vaccinului obligatoriu, in actul muncii

DOMNULE DIRECTOR/MANAGER
Subsemnatul(a)…………………………………………………………………..CNP………………………………………., domiciliat in ………………………………………….
In calitate de salariat al …………………………………………………………………., avand functia de…………………………………………………………avand in vedere informarea verbala/scrisa din data de……………………………………….prin care mi-ati adus la cunostinta faptul ca sunt obligat sa ma vaccinez impotriva Covid 19, va instiintez despre REFUZUL MEU CLAR MANIFESTAT fata de aceasta obligatie impusa mi in mod nelegal, avand in vedere urmatoarele:

MOTIVE

Vaccinarea imotriva Covid 19 NU ESTE OBLIGATORIE, avand in vedere ca nu exista la nivel national emisa o lege care sa oblige cetatenii acestei tari la vaccinarea de acest tip. Prin urmare, cererea dumneavoastra este nelegala si abuziva si solicit revenirea asupra acestei dispozitii, in cazul meu.

Va invederez faptul ca aplicarea unor eventuale restrictii sau sanctiuni pe criteriul nevaccinarii reprezinta o masura discriminatorie, in conditiile prevazute de Art.41, Art.26 si Art.34 din Constitutia Romaniei, cu aplicarea prevedreilor OG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare.

Consideram ca nu este rezonabila impunerea vaccinarii de catre angajator, in conditiile in care salariatul isi indeplineste obligatiile contractuale, nu este legala obstructionarea in vreun fel a drepturilor sale. Recunoastem ca exista in societatea actuala acreditata idea unei pandemii, ca exista preocuparea si efortul unor factori de decizie de a limita efectele acesteia asupra colectivitatilor, dar asta nu indreptateste un angajator de a conditiona, de a ameninta, de a obliga in vreun fel un salariat la actul vaccinarii.

Prin conditionarea acestui act, imi sunt prejudiciate grav drepturile garantate de lege si voi expune in continuare, succinct, argumentele ce imi indreptatesc acest refuz justificat :
1. Contractul de munca reglementeaza sfera drepturilor si a obligatiilor in cee ace priveste strict raportul de munca pe toata durata desfasurarii actului de munca intr-un interval orar dat. Actul vaccinarii presupune o decizie ce depaseste actul limitat al muncii, si interfereaza cu viata privata si drepturile fundamentale ale omului, fapt ce nu este permis ( Art.41, Art.26 si Art.34 din Constitutia Romaniei, Art. 8 CEDO, OG 137/2000, Conventia de la Oviedo, Conventia de la Nurenberg

 1. Revenind la relatia strict contractuala ce defineste clar sfera obligatiilor mele in aceasta unitate, conditionarea raportului meu de munca de efectuarea unui vaccin este inoportuna, discriminatorie si incalca flagrant legislatia muncii. (Art.5 al.1, al.2, al.3 si al.4 Codul Muncii, Art.6, Art.8 al.1 si al.2 Codul Muncii, Art.17 al.1, al.2 si al.4 Codul Muncii, Art.19 Codul Muncii, Art.38, Art.39 pct.d), pct.e), pct.f), pct.h), pct.i) Codul Muncii, art.40 Codul Muncii, Art.41, Art.48 Codul Muncii, Art.171, Art.173, Art.174, Art.180, Art.182, Art.184, Art.224, Art.226, Art.254 Codul Muncii.

 2. Prin impunerea actului de vaccinare in orice mod si conditionarea acestui act medical in actul muncii este o incalcare flagranta si a DREPTULUI MEU LA INFORMARE, prevazut de legislatia internationala, dar si de prevederile interne , in conditiile art. 171, art.173, art. 174, Codul Muncii, Art.16, Art.18, Art.19 Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca. Am dreptul sa cunosc si sa fiu informat de masurile pe care angajatorul le ia pentru protejarea securitatii si sanatatii salariatilor, inclusiv prin activitatile de prevenire a riscurilor profesionale. Desi acesata situatie de risc pandemic este relativ noua in contextul analizei factorilor de risc la locul de munca, ea se cere amplu si judicios analizata si aplicata in conformitate cu respectarea drepturilor salariatului si cu normele legislative in vigoare.

 3. Nu este solicitata si nu mi-ati prezentat o informare a medicului de medicina muncii asupra oportunitatii cerintei de vaccinare, desi este obligatorie consultarea si obtinerea punctului de vedere informat al medicului de medicina muncii, in conditiile Art.182, Art.184, Art.185 Codul Muncii, corroborate cu dispozitiile Legii 418/2004 privind atributiile medicului de medicina muncii si cu prevederile Legii 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si in conditiile in care cerinta priveste un act medical –vaccinarea- ce excede gradului de pregatire al managerului institutiei. De aceea e necesar un punct de vedere informat al specialistului – medicul de medicina muncii – care are obligatia dar si abilitatea de a se pronunta asupra obligativitatii/oportunitatii efectuarii de catre salariat a unui act medical. Presedinta CESE, doamna Schweng, exprimandu-se cu privire la campaniile de vaccinare initiate de statele europene, isi exprima dubii serioase cu privire la atitudinea angajatorilor europeni in raport cu salariatii lor, si recunoaste faptul ca injectarea NU POATE FI OBLIGATORIE, “deoarece un vaccin este un atac si fiecare trebuie sa decida individual daca il vrea sau nu pentru sine.”

 4. Vaccinurile aflate in distributie pe teritoriul Romaniei sunt in perioada de testare care se incheie, potrivit opiniei specialistilor OMS, in 2024, astfel incat toate aceste tipuri de vaccinuri trebuie sa primeasca aprobarea prealabila din partea Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA), cel tarziu pana la finele acestui an. Avand in vedere acest fapt, este justificata manifestarea, de catre salariat, a unui real sentiment de insecuritate in raport cu aceasta procedura, iar refuzul acestei proceduri este unul corect si rational.

Fata de aceste considerente, solicit reconsiderarea atitudinii dumneavoastra in raport cu cerinta impusa mie, si anume aceea a vaccinarii impotriva Covid 19 si incetarea de indata a oricaror acte si fapte de natura sa ma intimideze, sa ma forteze, sa ma umileasca in fata celorlalti salariati, cu scopul de a ma determina sa efectuez un act medical pe care il refuz justificat.

Data, Salariat,
DOMNULUI MANAGER/DIRECTOR AL

2. PLANGEREA ADRESATA ITM

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul………………………………………………….CNP…………………………….., domiicliat in ………………………………………………………in calitate de angajat la……………………………….
……………………………………..avand sediul in……………………………………………………………….., avand functia de……………………………….., fata de solicitarea transmisa verbal/in scris de catre managerul/conducatorul institutiei unde lucrez, in data de……………………………..prin care sunt conditionat/determinat prin………………………………………………………………….sa fac vaccinul anticovid 19, astfel urmeaza sa suport consecinte administrative coercitive in actul muncii, consider ca sunt grav vatamat in drepturile mele decurcand dintr-un contract individual de munca si solicit efectuarea controlului la institutia unde eu lucrez, cu impunerea pentru angajator a masurilor de a inceta imediat aceste acte de constrangere imptriva mea, avand in vedere urmatoarele :

MOTIVE

In fapt, la data de………………………………….am fost informat telefonic/mesaj sms/e-mail/ de catre conducerea institutiei sa efectuez vaccinul anticovid 19. Am formulat informare scrisa catre conducerea institutiei si mi-am exprimat refuzul clar si motivat de a ma vaccina, insa organele de conducere continua aceasta activitate de presiune si amenintare asupra mea, impietand grav asupra drepturilor mele ce decurg din contractul de munca si din normele legislative in vigoare. Precizez ca refuzul a fost facut in scris prin adresa din data de…………………………..pe care o anexez prezentei plangeri.

 1. Contractul de munca reglementeaza sfera drepturilor si a obligatiilor in cee ace priveste strict raportul de munca pe toata durata desfasurarii actului de munca intr-un interval orar dat. Actul vaccinarii presupune o decizie ce depaseste actul limitat al muncii, si interfereaza cu viata privata si drepturile fundamentale ale omului, fapt ce nu este permis ( Art.41, Art.26 si Art.34 din Constitutia Romaniei, Art. 8 CEDO, OG 137/2000, Conventia de la Oviedo, Conventia de la Nurenberg

 2. Revenind la relatia strict contractuala ce defineste clar sfera obligatiilor mele in aceasta unitate, conditionarea raportului meu de munca de efectuarea unui vaccin este inoportuna, discriminatorie si incalca flagrant legislatia muncii. (Art.5 al.1, al.2, al.3 si al.4 Codul Muncii, Art.6, Art.8 al.1 si al.2 Codul Muncii, Art.17 al.1, al.2 si al.4 Codul Muncii, Art.19 Codul Muncii, Art.38, Art.39 pct.d), pct.e), pct.f), pct.h), pct.i) Codul Muncii, art.40 Codul Muncii, Art.41, Art.48 Codul Muncii, Art.171, Art.173, Art.174, Art.180, Art.182, Art.184, Art.224, Art.226, Art.254 Codul Muncii.

 3. Prin impunerea actului de vaccinare in orice mod si conditionarea acestui act medical in actul muncii este o incalcare flagranta si a DREPTULUI MEU LA INFORMARE, prevazut de legislatia internationala, dar si de prevederile interne , in conditiile art. 171, art.173, art. 174, Codul Muncii, Art.16, Art.18, Art.19 Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca. Am dreptul sa cunosc si sa fiu informat de masurile pe care angajatorul le ia pentru protejarea securitatii si sanatatii salariatilor, inclusiv prin activitatile de prevenire a riscurilor profesionale. Desi acesata situatie de risc pandemic este relativ noua in contextul analizei factorilor de risc la locul de munca, ea se cere amplu si judicios analizata si aplicata in conformitate cu respectarea drepturilor salariatului si cu normele legislative in vigoare.

 4. Nu este solicitata si nu mi-ati prezentat o informare a medicului de medicina muncii asupra oportunitatii cerintei de vaccinare, desi este obligatorie consultarea si obtinerea punctului de vedere informat al medicului de medicina muncii, in conditiile Art.182, Art.184, Art.185 Codul Muncii, corroborate cu dispozitiile Legii 418/2004 privind atributiile medicului de medicina muncii si cu prevederile Legii 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si in conditiile in care cerinta priveste un act medical –vaccinarea- ce excede gradului de pregatire al managerului institutiei. De aceea e necesar un punct de vedere informat al specialistului – medicul de medicina muncii – care are obligatia dar si abilitatea de a se pronunta asupra obligativitatii/oportunitatii efectuarii de catre salariat a unui act medical. Presedinta CESE, doamna Schweng, exprimandu-se cu privire la campaniile de vaccinare initiate de statele europene, isi exprima dubii serioase cu privire la atitudinea angajatorilor europeni in raport cu salariatii lor, si recunoaste faptul ca injectarea NU POATE FI OBLIGATORIE, “deoarece un vaccin este un atac si fiecare trebuie sa decida individual daca il vrea sau nu pentru sine.”

 5. Vaccinurile aflate in distributie pe teritoriul Romaniei sunt in perioada de testare care se incheie, potrivit opiniei specialistilor OMS, in 2024, astfel incat toate aceste tipuri de vaccinuri trebuie sa primeasca aprobarea prealabila din partea Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA), cel tarziu pana la finele acestui an. Avand in vedere acest fapt, este justificata manifestarea, de catre salariat, a unui real sentiment de insecuritate in raport cu aceasta procedura, iar refuzul acestei proceduri este unul corect si rational.

Fata de aceste motive, solicit reconsiderarea atitudinii dumneavoastra in raport cu cerinta impusa mie, si anume aceea a vaccinarii impotriva Covid 19 si incetarea de indata a oricaror acte si fapte de natura sa ma intimideze, sa ma forteze, sa ma umileasca in fata celorlalti salariati, cu scopul de a ma determina sa efectuez un act medical pe care il refuz justificat.

 1. Consider ca prin impunerea actului de vaccinare, conducerea institutiei realizeaza un act de discriminare, impartind salariatii in “vaccinati” si “nevaccinati”, creind la locul de munca un climat de insecuritate a raporturilor de munca, un fals conflict intre salariati, fapt ce incalca flagrant drepturile mele decurgand din contractul de munca, dar si cele garantate de Constitutia Romaniei si CEDO.
  Solicit efecutarea controlului la institutia unde lucrez, cu ascultarea mea in cadrul efectuarii acestui control, pentru a-mi permite exercitarea in bune conditii a dreptului la aparare ( dreptul de a fi audiat, de a-mi expune punctul de vedere, de a fi asistat de un aparator, de a propune si administra probe), astfel incat drepturile mele grav incalcate sa poata fi restabilite de catre organul de control.

Consider ca prin impunerea vaccinarii si conditionarea actului de munca de efectuarea unei proceduri medicale neobligatorii este un real abuz, avand in vedere urmatoarele argumente:
Fata de aceste motive, solicit ca in procesul-verbal de control sa impuneti conducerii institutiei unde eu lucrez sa inceteze oricea acte si fapte de natura sa ma constranga sa efectuez un act medical – vaccinarea- cu luarea masurii sanctionarii conducerii pentru incalcarea raporturilor de munca.

In dovedirea plangerii, inteleg sa ma folosesc de proba cu acte, martori, audierea mea nemijlocita in cadrul controlului, participarea mea la administrarea celorlalte probe- ca garantie a respectarii dreptului meu la aparare.

In drept, imi intemeiez plangerea pe disp.art.18 al.1, lit.c din Legea 108/1999, republicata, OG 27/2002 privind Regulamentul de organizare si functionare al ITM.

Data, Semnatura.
DOMNULUI DIRECTOR AL ITM………………….

3. PLANGERE ADRESATA LA CONSILIUL NATIONAL PENTRU
COMBATEREA DISCRIMINARII

CATRE,
CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCIMINARII
DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul, (a)………………………………, CNP………………………………………………, domiciliat(a) in – cu domiciliul adresa de corespondenta in ……………………………………………………., sau prin reprezentant legal cu adresa de corespondenta (pentru situatia in care petentul ste reprezentat legal este necesara si atasarea imputernicirii ……………………………………………) formulez:

PETITIE

In temeiul O.G. nr. 137 din 2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, formulez prezenta PETITIE prin care solicit constatarea si sanctionarea faptei prevazuta de art. – din O.G. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, savarsita la data de ……………………………….., de catre ……………………………………… (numele si prenumele sau denumirea persoanei juridice reclamate) in calitate de RECLAMATA cu sediul in …………………………………………………..
Va solicit ca pe langa constatarea faptei de discriminare si aplicarea amenzii contraventionale, sa dispuneti obligarea partii reclamate sa publice in mass-media un rezumat al Hotararii.

MOTIVE

In fapt, la data de ……………………, organul de conducere al institutiei ………………………………………………., unde eu imi desfasor un raport contractual de munca avand functia de …………………………………………, mi-a pus in vedere prin informare verbal/scrisa (sms, email, adresa scrisa) sa efectuez vaccin anticovid 19, in caz contrar am fost amenintat ca nu voi mai fi primit la munca, ca mi se retrage masina de serviciu, mi se interzice deplasarea in interes de serviciu, sunt conditionat in actul muncii.

Aceste fapte ale angajatorului constituie veritabile acte de disciminare avand in vedere faptul ca la nivel international si national nu exista adoptata nici o lege care sa impuna obligativitatea vaccinarii. Aceste fapte disciminatorii se circumscriu incalcarii flagrante si a normelor legislative interne si internationale si au fost savarsite cu intentie si in vederea discriminarii persoanei mele in raport de urmatoarele argumente:

 1. Contractul de munca reglementeaza sfera drepturilor si a obligatiilor in cee ace priveste strict raportul de munca pe toata durata desfasurarii actului de munca intr-un interval orar dat. Actul vaccinarii presupune o decizie ce depaseste actul limitat al muncii, si interfereaza cu viata privata si drepturile fundamentale ale omului, fapt ce nu este permis ( Art.41, Art.26 si Art.34 din Constitutia Romaniei, Art. 8 CEDO, OG 137/2000, Conventia de la Oviedo, Conventia de la Nurenberg

 2. Revenind la relatia strict contractuala ce defineste clar sfera obligatiilor mele in aceasta unitate, conditionarea raportului meu de munca de efectuarea unui vaccin este inoportuna, discriminatorie si incalca flagrant legislatia muncii. (Art.5 al.1, al.2, al.3 si al.4 Codul Muncii, Art.6, Art.8 al.1 si al.2 Codul Muncii, Art.17 al.1, al.2 si al.4 Codul Muncii, Art.19 Codul Muncii, Art.38, Art.39 pct.d), pct.e), pct.f), pct.h), pct.i) Codul Muncii, art.40 Codul Muncii, Art.41, Art.48 Codul Muncii, Art.171, Art.173, Art.174, Art.180, Art.182, Art.184, Art.224, Art.226, Art.254 Codul Muncii

 3. Prin impunerea actului de vaccinare in orice mod si conditionarea acestui act medical in actul muncii este o incalcare flagranta si a DREPTULUI MEU LA INFORMARE, prevazut de legislatia internationala, dar si de prevederile interne , in conditiile art. 171, art.173, art. 174, Codul Muncii, Art.16, Art.18, Art.19 Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca. Am dreptul sa cunosc si sa fiu informat de masurile pe care angajatorul le ia pentru protejarea securitatii si sanatatii salariatilor, inclusiv prin activitatile de prevenire a riscurilor profesionale. Desi acesata situatie de risc pandemic este relativ noua in contextul analizei factorilor de risc la locul de munca, ea se cere amplu si judicios analizata si aplicata in conformitate cu respectarea drepturilor salariatului si cu normele legislative in vigoare.

 4. Nu este solicitata si nu mi-ati prezentat o informare a medicului de medicina muncii asupra oportunitatii cerintei de vaccinare, desi este obligatorie consultarea si obtinerea punctului de vedere informat al medicului de medicina muncii, in conditiile Art.182, Art.184, Art.185 Codul Muncii, corroborate cu dispozitiile Legii 418/2004 privind atributiile medicului de medicina muncii si cu prevederile Legii 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si in conditiile in care cerinta priveste un act medical –vaccinarea- ce excede gradului de pregatire al managerului institutiei. De aceea e necesar un punct de vedere informat al specialistului – medicul de medicina muncii – care are obligatia dar si abilitatea de a se pronunta asupra obligativitatii/oportunitatii efectuarii de catre salariat a unui act medical. Presedinta CESE, doamna Schweng, exprimandu-se cu privire la campaniile de vaccinare initiate de statele europene, isi exprima dubii serioase cu privire la atitudinea angajatorilor europeni in raport cu salariatii lor, si recunoaste faptul ca injectarea NU POATE FI OBLIGATORIE, “deoarece un vaccin este un atac si fiecare trebuie sa decida individual daca il vrea sau nu pentru sine.”

 5. Vaccinurile aflate in distributie pe teritoriul Romaniei sunt in perioada de testare care se incheie, potrivit opiniei specialistilor OMS, in 2024, astfel incat toate aceste tipuri de vaccinuri trebuie sa primeasca aprobarea prealabila din partea Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA), cel tarziu pana la finele acestui an. Avand in vedere acest fapt, este justificata manifestarea, de catre salariat, a unui real sentiment de insecuritate in raport cu aceasta procedura, iar refuzul acestei proceduri este unul corect si rational.

Fata de aceste motive, solicit reconsiderarea atitudinii dumneavoastra in raport cu cerinta impusa mie, si anume aceea a vaccinarii impotriva Covid 19 si incetarea de indata a oricaror acte si fapte de natura sa ma intimideze, sa ma forteze, sa ma umileasca in fata celorlalti salariati, cu scopul de a ma determina sa efectuez un act medical pe care il refuz justificat.

 1. Consider ca prin impunerea actului de vaccinare, conducerea institutiei realizeaza un act de discriminare, impartind salariatii in “vaccinati” si “nevaccinati”, creind la locul de munca un climat de insecuritate a raporturilor de munca, un fals conflict intre salariati, fapt ce incalca flagrant drepturile mele decurgand din contractul de munca, dar si cele garantate de Constitutia Romaniei si CEDO.

 2. In lipsa unor reglementri clare si unitare pornind de la baza obligatorie a existentei unei legi nationale care sa fundamenteze vaccinarea obligatorie, stimularea/incurajarea vaccinarii de catre angajator ramane discriminatorie. Cu alte cuvinte, pentru a exista vaccinare obligatorie, ar trebui ca statul sa emita o legislatie in acest sens, foarte bine motivate. De asemenea, daca renuntam la notiunea de obligativitate si vorbim de “stimulare” si aceasta ar trebui sa fie reglementata, astfel incat angajatorul care ar dori, de pilda, sa ofere niste avantaje angajatilor vaccinati (pe care cei nevaccinati nu le-ar primi) sa fie acoperiti legal.

 3. Art. 53 din Constitutie spune clar ca restrangerea exercitiului unor drepturi sau a unor libertati se poate face doar prin lege si numai daca se impune in situatii definite. Deci intrebarea care se pune este: avem olege care sa permita angajatorilor sa fac adistinctia intre “vaccinat” si “nevaccinat” ? Raspunsul este categoric NU si prin urmare, angajatorul care procedeaza la aceasta distinctie, savarseste, cu intentie, un ACT DE DISCRIMINARE.

Solicit admiterea PETITIEI astefl cum a fost formulata. In drept, imi intemeiez plangerea pe disp. art. 2 din O.G. 137/2000.

In dovedirea PETITIEI, intelegem sa ne folosim de proba cu acte, martori si orice alt mijloc de proba admis de lege, inregistrari audio-video, captura de ecran, articole de presa, emisiuni de mass-media, captura pentru continut de pe internet, date statistice – de la caz la caz, cand exista si sunt relevente in cauza.

Data, Semnatura,
DOMNULUI PRESEDINTE AL
CONSILIULUI NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCIMINARII

4. ACTIUNE IN INSTANTA SPECIALIZATA IN DREPTUL MUNCII

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul, (a)………………………………, CNP………………………………………………, domiciliat(a) in – cu domiciliul adresa de corespondenta in ……………………………………………………., sau prin reprezentant legal cu adresa de corespondenta (pentru situatia in care petentul ste reprezentat legal este necesara si atasarea imputernicirii ……………………………………………) formulez:

CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA

Si solicit instantei de judecata:
a) Obligarea angajatorului la incetarea oricaror acte si fapte de natura sa prejudicieze raportul de munca ce se desfasoara in baza contractului de munca
b) Incetarea oricarui act de discriminare in desfasurarea raprtului de munca
c) Obligarea angajatorului la plata de daune material/morale in cunatum de ………………, reprezentand prejudiciul moral/material suferit ca urmare a incalcarii normelor legale in contractul de munca, avand in vedere urmatoarele:

MOTIVE

In fapt, la data de ……………………, organul de conducere al institutiei ………………………………………………., unde eu imi desfasor un raport contractual de munca avand functia de …………………………………………, mi-a pus in vedere prin informare verbal/scrisa (sms, email, adresa scrisa) sa efectuez vaccin anticovid 19, in caz contrar am fost amenintat ca nu voi mai fi primit la munca, ca mi se retrage masina de serviciu, mi se interzice deplasarea in interes de serviciu, sunt conditionat in actul muncii.

Aceste fapte ale angajatorului constituie veritabile acte de disciminare avand in vedere faptul ca la nivel international si national nu exista adoptata nici o lege care sa impuna obligativitatea vaccinarii. Aceste fapte disciminatorii se circumscriu incalcarii flagrante si a normelor legislative interne si internationale si au fost savarsite cu intentie si in vederea discriminarii persoanei mele in raport de urmatoarele argumente:

 1. Contractul de munca reglementeaza sfera drepturilor si a obligatiilor in cee ace priveste strict raportul de munca pe toata durata desfasurarii actului de munca intr-un interval orar dat. Actul vaccinarii presupune o decizie ce depaseste actul limitat al muncii, si interfereaza cu viata privata si drepturile fundamentale ale omului, fapt ce nu este permis ( Art.41, Art.26 si Art.34 din Constitutia Romaniei, Art. 8 CEDO, OG 137/2000, Conventia de la Oviedo, Conventia de la Nurenberg

 2. Revenind la relatia strict contractuala ce defineste clar sfera obligatiilor mele in aceasta unitate, conditionarea raportului meu de munca de efectuarea unui vaccin este inoportuna, discriminatorie si incalca flagrant legislatia muncii. (Art.5 al.1, al.2, al.3 si al.4 Codul Muncii, Art.6, Art.8 al.1 si al.2 Codul Muncii, Art.17 al.1, al.2 si al.4 Codul Muncii, Art.19 Codul Muncii, Art.38, Art.39 pct.d), pct.e), pct.f), pct.h), pct.i) Codul Muncii, art.40 Codul Muncii, Art.41, Art.48 Codul Muncii, Art.171, Art.173, Art.174, Art.180, Art.182, Art.184, Art.224, Art.226, Art.254 Codul Muncii.

 3. Prin impunerea actului de vaccinare in orice mod si conditionarea acestui act medical in actul muncii este o incalcare flagranta si a DREPTULUI MEU LA INFORMARE, prevazut de legislatia internationala, dar si de prevederile interne , in conditiile art. 171, art.173, art. 174, Codul Muncii, Art.16, Art.18, Art.19 Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca. Am dreptul sa cunosc si sa fiu informat de masurile pe care angajatorul le ia pentru protejarea securitatii si sanatatii salariatilor, inclusiv prin activitatile de prevenire a riscurilor profesionale. Desi acesata situatie de risc pandemic este relativ noua in contextul analizei factorilor de risc la locul de munca, ea se cere amplu si judicios analizata si aplicata in conformitate cu respectarea drepturilor salariatului si cu normele legislative in vigoare.

 4. Nu este solicitata si nu mi-ati prezentat o informare a medicului de medicina muncii asupra oportunitatii cerintei de vaccinare, desi este obligatorie consultarea si obtinerea punctului de vedere informat al medicului de medicina muncii, in conditiile Art.182, Art.184, Art.185 Codul Muncii, corroborate cu dispozitiile Legii 418/2004 privind atributiile medicului de medicina muncii si cu prevederile Legii 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si in conditiile in care cerinta priveste un act medical –vaccinarea- ce excede gradului de pregatire al managerului institutiei. De aceea e necesar un punct de vedere informat al specialistului – medicul de medicina muncii – care are obligatia dar si abilitatea de a se pronunta asupra obligativitatii/oportunitatii efectuarii de catre salariat a unui act medical. Presedinta CESE, doamna Schweng, exprimandu-se cu privire la campaniile de vaccinare initiate de statele europene, isi exprima dubii serioase cu privire la atitudinea angajatorilor europeni in raport cu salariatii lor, si recunoaste faptul ca injectarea NU POATE FI OBLIGATORIE, “deoarece un vaccin este un atac si fiecare trebuie sa decida individual daca il vrea sau nu pentru sine.”

 5. Vaccinurile aflate in distributie pe teritoriul Romaniei sunt in perioada de testare care se incheie, potrivit opiniei specialistilor OMS, in 2024, astfel incat toate aceste tipuri de vaccinuri trebuie sa primeasca aprobarea prealabila din partea Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA), cel tarziu pana la finele acestui an. Avand in vedere acest fapt, este justificata manifestarea, de catre salariat, a unui real sentiment de insecuritate in raport cu aceasta procedura, iar refuzul acestei proceduri este unul corect si rational.

Fata de aceste motive, solicit reconsiderarea atitudinii dumneavoastra in raport cu cerinta impusa mie, si anume aceea a vaccinarii impotriva Covid 19 si incetarea de indata a oricaror acte si fapte de natura sa ma intimideze, sa ma forteze, sa ma umileasca in fata celorlalti salariati, cu scopul de a ma determina sa efectuez un act medical pe care il refuz justificat.

 1. Consider ca prin impunerea actului de vaccinare, conducerea institutiei realizeaza un act de discriminare, impartind salariatii in “vaccinati” si “nevaccinati”, creind la locul de munca un climat de insecuritate a raporturilor de munca, un fals conflict intre salariati, fapt ce incalca flagrant drepturile mele decurgand din contractul de munca, dar si cele garantate de Constitutia Romaniei si CEDO.

 2. In lipsa unor reglementri clare si unitare pornind de la baza obligatorie a existentei unei legi nationale care sa fundamenteze vaccinarea obligatorie, stimularea/incurajarea vaccinarii de catre angajator ramane discriminatorie. Cu alte cuvinte, pentru a exista vaccinare obligatorie, ar trebui ca statul sa emita o legislatie in acest sens, foarte bine motivate. De asemenea, daca renuntam la notiunea de obligativitate si vorbim de “stimulare” si aceasta ar trebui sa fie reglementata, astfel incat angajatorul care ar dori, de pilda, sa ofere niste avantaje angajatilor vaccinati (pe care cei nevaccinati nu le-ar primi) sa fie acoperiti legal.

 3. Art. 53 din Constitutie spune clar ca restrangerea exercitiului unor drepturi sau a unor libertati se poate face doar prin lege si numai daca se impune in situatii definite. Deci intrebarea care se pune este: avem olege care sa permita angajatorilor sa fac adistinctia intre “vaccinat” si “nevaccinat” ? Raspunsul este categoric NU si prin urmare, angajatorul care procedeaza la aceasta distinctie, savarseste, cu intentie, un ACT DE DISCRIMINARE.

II. Solicit obligarea angajatorului intimat la plata daunelor morale in cunatum de …………lei, reprezentand prejudiciul suferit ca urmare a incalcarii demnitatii mele umane si a drepturilor mele la viata privata, dreptului de a alege liber daca efectuez un act medical sau nu.

Consider ca prin fapta sa, angajatorul mi-a creat un sentiment de insecuritate la locul de munca, un sentiment al discriminarii un raport cu colegii mei vaccinati, fiind expus unei false judecati “de a nu avea grija de sanatatea celorlalti”.

Solicit si acordarea prejudiciului material in cuantum de ……………….lei, constand in neefectuarea orelor suplimentare si acordarea sporurilor ce mi se cuvin din activitatea pe care o desfasor, datorita refuzului angajatorului de a-mi permite accesul la munca. Exista dovedite in cauza conditiile angajarii raspunderii intimatei pentru prejudiciul cauzat astfel ca se impune si admiterea capatului de cerere vizand obligarea acesteia la plata daunelor solicitate in baza art. 269, 270 Codul muncii.

In dovedirea actiunii, intelegem sa ne folosim de proba cu acte, martori si orice alt mijloc de proba admis de lege, inregistrari audio-video, captura de ecran, articole de presa, emisiuni de mass-media, captura pentru continut de pe internet, date statistice – de la caz la caz, cand exista si sunt relevente in cauza.

Data, Semnatura,
DOMNULUI PRESEDINTE AL
TRIBUNALULUI

Incorect Politic

SUSȚINEȚI NATIONALISTI.RO:

ANUNȚ: Nationalisti.ro se confruntă cu CENZURA pe rețele sociale. Intrați direct pe site pentru a ne citi sau abonați-vă la canalul nostru de Telegram. Dacă doriți să ne sprijiniți prin PayPal, orice DONAȚIE este binevenită. Vă mulțumim!

Mai multe DETALII găsiți aici: SUSȚINEȚI PROIECTUL "NATIONALISTI.RO".

DONEAZĂ MAI JOS:

Back to top button

Distribuie acest articol. Mulțumim!

Acestă informație pote fi utilă și altor persoane.